Základní informace

Hrací místnost:

Sokolovna, klubovna 2. poschodí (vchod z Budějovické ulice).

Hrací dny:

ST 15:00 – 16:00 mládež, začátečníci

ČT 19:00 – 21:00 dospělí

Vedoucí: Ing. Zdeněk Havlůj – dospělí

e-mail: zdenek.havluj@quick.cz

Vedoucí: Alois Bartoš – děti

e-mail: abartos@volny.cz

mobil: 732 247 053

č. účtu: 12439301/0100

PřihlášeníNapsal uživatel Milan Borkovec   
Pondělí, 16 Říjen 2017 06:21
Sokol Tbor A - Sparta Kutn Hora 3 - 5

Tradi?n soupe?, tradi?n porka

Stejn? jako existuje nap?.kolob?h vody v p?rod?, existuje i kolob?h sout? drustev v achu. Podzim je tu a s nm i prvn ligov kolo. Letos jsme na vod p?ivtali na "vlastnm h?iti" tradi?n a siln tm Sparta Kutn Hora, kter jet? navc poslil o GM Ji?ho Lechtnskho. V poslednch letech je na nejv?t devizou ne?itelnost :-), co jsme tuto ned?li zcela potvrdili. 3 hr?i zkladu, to nen v?ru mnoho, myslm, e soupe? byl mrn? p?ekvapen. Sestava soupe?e byla pro ns o trochu ?iteln?j, "p?edzpasov spor" mezi kapitnem a zstupcem ohledn? ?asti GM Lechtnskho vyzn?l nakonec pro kapitna :-). Na druh stran? jsme najisto po?tali s triem T?ma, Moravec, Dane, co nakonec "neklaplo".

Nakonec vak byli soupe?i paprov? siln?j na vech osmi achovnicch, nejv?t rozdly jsme zaznamenali na prvn, t?et a est desce.

A nyn u poj?me k samotnmu pr?b?hu. ?ekl bych, e z naeho pohledu lo o pr?b?h zcela tradi?n :-)

 
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Čtvrtek, 05 Říjen 2017 19:17
Letem sv?tem p?es p?l zem?koule
aneb jak to vechno bylo nro?n

Vprvnm ?lnku jsem se dostal ke svmu odjezdu na letit? do Mnichova. Cestovn autem bylo bez problm? a podle domluvenho scn?e vpravy jsem byl n?co po 5. hodin? rno na letiti. Na mst? u byl trenr GM pan Vlastimil Babula, kter si m? vyzvedl p?ed terminlem. Druh trenr IM pan Petr Pisk se kvprav? p?ipojil p?mo v Mnichov? po svm p?letu zME mldee vRumunsku. Byli jsme kompletn a p?ilo na ?adu odbaven svyzvednutm letenek. Tam mi trochu zatrnulo, protoe d?sledn pn u p?epky mermomoc a s n?meckou d?slednost poadoval psemn souhlas rodi?? smm vycestovnm mimo EU. Nat?st se to zvldlo telefonicky a cesta byla voln. Let zMnichova do Madridu trval cca 2,5 hodiny a j vpohod? zvldl sv?j premirov let. Na letiti utekly dv? hodiny ?ekn jako voda, Ronaldo se podvat nep?iel, a nasedali jsme do po?dnho letadla.

Aktualizováno Čtvrtek, 05 Říjen 2017 20:17
 
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Úterý, 03 Říjen 2017 12:42
Krlovsk hra

"aneb nevyst?elil si z ns mistr Pithart?"

Ven achov p?znivci naeho webu, mme tu ?jen a s nm i p?ibliujc se sout?e drustev. Prvn boje vypuknou ji tento vkend, mme se na co t?it! P?emlel jsem tedy o n?jakm motiva?nm ?lnku, kter by ns (?ten?e a hr?e) pomalu naladil na "achovou kolej". Cht?lo by to ale n?co, co tu jet? nikdy publikovno nebylo a co by Vs i pobavilo, mon trochu pou?ilo. M?li jsme tu "ot?epan" rozbory parti, ?eitelsk sout?e, vloni videokoment?e (budou i letos :-) ), ale co takhle achov recenze televizn hry ??? To bude mon ono, ?km si ...

Npad vznikl vlastn? spontnn?, kdy jsem si v ned?li ve?er pustil na mm pc TV film z roku 1980 s nzvem Krlovsk hra. Jde o zfilmovanou novelu spisovatele Stefana Zweiga s nzvem achov novela. N?co mlo o spisovateli zde ... https://cs.wikipedia.org/wiki/Stefan_Zweig. Vid?l jsem toto drama u podruh a vzpomnm si, e u p?i prvnm sledovn jsem byl p?ekvapen jednak kvalitou hereckch vkon? (mimochodem hodnocen na CSFD 86%! ... https://www.csfd.cz/film/226926-kralovska-hra/prehled/ ), druhak tm, e herci nehrli "kraviny". Jist? znte ?adu film?, kde herci hraj jakousi achovou partii, mudruj p?itom nejmn? jako dva exmist?i sv?ta a pak jeden z nich thne ... naprostou kravinu, n?kdy dokonce provedou tah odporujc pravidl?m FIDE o chodu figur :-)).

Aktualizováno Úterý, 03 Říjen 2017 16:23
 
M?R blesk
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Středa, 27 Září 2017 09:49
M?R v bleskovm achu 4-?lennch drustev

V ned?li 24.z? pokra?ovaly achov bitvy v hotelu Babylon v Liberci. Tentokrt lo o Mistrovstv ?esk republiky v bleskovm achu drustev. N tm Sokol Tbor nastupoval ve stejnm sloen jako v sobotu, stejn? tak tm QCC ?B. Oproti sobot? se zmenil celkov po?et tm? (celkem 26), je vid?t, e bleskovky nejsou a takovm tahkem. Kdy u jsme "se thli takovou dlku" z Tbora :-), tak jsme z?stali i v ned?li. Startovn pozici jsme m?li o "fous" lep ne v sobotu (nasazeni jako ?.10), naopak QCC ?B si o p??ku pohorili (?.3). Zcela jasnmi favority byly tmy Turnov A a K Polabiny.

Turnaj se hrl vcarskm systmem na 15. kol tempem 3 min + 2 sec na tah.

Aktualizováno Středa, 27 Září 2017 09:56
 
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Úterý, 26 Září 2017 10:22
Pohr ?R v rapid achu 4-?lennch drustev

Minul vkend hostil libereck hotel Babylon achisty ze vech kout? ?esk republiky. Konal se zde toti Pohr ?R drustev v rapid achu (sobota 23.9) a Mistrovstv ?R drustev v bleskovm achu (ned?le 24.9). Sokol Tbor m?l v obou turnajch sv elzko, tm nastupoval ve sloen Milan Borkovec, Jan Trepka, Ale R?i?ka a Lud?k Meszros. Jako kadoro?n? jsme se "potuchovali" s naimi kolegy z QCC ?B v nevyhlenm J? p?eboru :-) Nutno ?ci, e "konkuren?n" tm byl "hv?zdn?j" - GM Marek Vok?, FM Jan Havlk, Zden?k Vybral, WGM Elika Richtrov. Ale turnaj drustev m sv specifika, take ance tu byla vdy :-) Poj?me se tedy podvat na turnaj chronologicky.

Aktualizováno Úterý, 26 Září 2017 10:58
 
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Úterý, 26 Září 2017 09:25
P?ebor oddlu v bleskovm achu

Ve ?tvrtek 21.z? prob?hl v klubovn? Sokola Tbor tradi?n p?ebor oddlu v bleskovm achu. Musm ?estn? p?iznat, e lo o fiasko ... Do klubovny se dostavilo sedm state?nch, p?i?em Zden?k Vybral se nectil zdravotn? fit (vcelku vehementn? "popotahoval", jaksi zn?t dutin :-)), take z?stal slovy Jry Cimrmanna pouze jako "zancen" divk :-). Vclav Haek se nedal p?esv?d?it k dopln?n na sud po?et se slovy, e bude "pskat". To byl zvolen hlavnm rozhod?m turnaje. P?tice nejstate?n?jch m?la tedy nsledujc sloen: Lojza Barto, Lud?k Meszros, Milan Borkovec (vichni Sokol Tbor, tito t?i tedy sout?ili o titul p?ebornka :-)), Jirka Novk a Pavel Ducho (Spartak S).

Tempo bylo modern, 3 min + 2 sec na tah, vzhledem k takto nzk ?asti si hr?i odhlasovali dvoukolov turnaj, p?i?em "minizpasy" se hrly najednou. Jak ve dopadlo?

Aktualizováno Úterý, 26 Září 2017 09:41
 
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Úterý, 12 Září 2017 15:07
Mistrovstv sv?ta mldee vachu 2017
16. 26. 9. 2017, Montevideo, Uruguay

P?prava a cesta

Rok 2017 je prozatm vm krtk achov kari?e nejsp?n?jm. Kdy za?nu od regionlnch sout? drustev dosp?lch, tak jsem byl ?lenem sp?nho drustva Horn Stropnice, kter vyhrlo Jiho?eskou 1. divizi a postoupilo do 2.nrodn ligy. Podobn sp?ch jsem zaznamenal i o stupnek ne, ve 2. divizi, kde jsem jako hostujc hr? vtmu ?Z Strakonice pomohl vybojovat postup do 1.divize kraje. Sv jsem si odtahal i v mldenickm achu. Pomohl jsem drustvu Horn Stropnice vyhrt 1.ligu mldee a postoupit do Extraligy.


Aktualizováno Středa, 18 Říjen 2017 12:05
 
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Úterý, 12 Září 2017 14:41

OPEN ??ANY 2017 aneb jak jsem ke 4. mstu p?iel

Jak jsem avzoval v minulm ?lnku, Maty Zeman nm poslal dal post?ehy z nedvnho Openu v ??anech, kde skon?il na krsnm 4.mst?! Take op?t m slovo n nov ?len:

Aktualizováno Úterý, 12 Září 2017 14:52
 
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Středa, 06 Září 2017 09:01
ME juniorskch drustev POLSKO 2017

"Zasv?cen" v?d, nezasv?cen jete ne, proto mi dovolte na za?tku ?lnku p?edstavit autora dnenho koment?e. Na za?tku ?ervence se stal ?lenem naeho oddlu Maty Zeman, kter k nm p?estoupil z klubu Horn Stropnice. Maty je ?erstv mistr republiky v kategorii H16. Po tomto sp?chu dostal nabdku od trenra juniorsk reprezentace IM Davida Ka?ovskho ?astnit se ME juniorskch drustev. Toto ME se konalo v Polsku a Maty mi poslal sv post?ehy, kter si budete moci p?e?st vzp?t. Di? na nov posily je velmi nabit, po skon?en ME drustev se z?astnil Openu v ??anech (mimochodem velmi sp?n?, v dohledn dob? bude tak ?lnek) a v druh polovin? z? se p?edstav v dalekm Montevideu (Uruguay) na MS mldee. Budeme zajist sledovat a dret palce! Take dost mch ?e?, p?edvm slovo p?mmu ?astnkovi ...
Aktualizováno Středa, 06 Září 2017 18:51
 
GRAND PRIX TABOR 2017
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Pondělí, 07 Srpen 2017 13:10
Grand Prix Tbor "v obrazech"

Ve v?tu "bezejmennch" pomocnk? bych nerad zapomn?l na Josefa Petra, kter nenavn? po?izoval momentky z naeho turnaje a dnes mi osobn? dovezl 3 CD fotografi. Take mal ochutnvka a "fotografick pr?let" turnajem ...

Aktualizováno Úterý, 26 Září 2017 09:36
 
GRAND PRIX TABOR 2017
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Neděle, 06 Srpen 2017 16:48
GP Tbor - zv?re?n zprva

V Tbo?e vt?z GM Igor Naumkin vkonem 7 1/2 / 9 !!!

Dnes dopoledne prob?hlo v hotelu Palct zv?re?n kolo mezinrodnho achovho turnaje. Motivace hr?? v tomto kole je r?zn. N?kte? u maj mylenky "sbalen v kufrech", take rychl remza je pak "lkem" :-). Jin bojuj o "prize money", dal pak o ?est a slvu, n?kte? tak o elo apod. Rozhodn? jde o pln? posledn anci pro vechny jet? n?co "urvat".

V dnenm ?lnku se tedy podvme na vsledky tohoto kola a celkov po?ad v turnaji, po?ad v p?eboru Jiho?eskho Regionu, po?ad doprovodnch turnaj? atd. Poj?me na to.

Aktualizováno Pondělí, 07 Srpen 2017 09:08
 
GRAND PRIX TABOR 2017
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Pátek, 04 Srpen 2017 07:12
GP Tbor = 2/3

Nzev dnenho ?lnku je jednoduch, jsme prv? ve dvou t?etinch turnaje a jak vtipn? (ale v podstat? sprvn?) poznamenal Olda Popelka, turnaj prv? za?n :-) Ano, posledn t?i kola jsou v openech rozhodujc, co ?lov?k doposud stihl pokazit, m anci jet? napravit. Naopak kad chyba p?ichz velmi draho. Ale zanechme budoucnosti, poj?me se podvat do minulosti.

V?era prob?hlo 6.kolo a s pot?enm konstatuji, e bylo velmi, veeelmi bojovn! Pouh t?i remzy na prvnch dvaceti stolech! Zajmava je t "distribuce" vher, 8 vher blmi, 9 vher ?ernmi.

 
GRAND PRIX TABOR 2017
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Středa, 02 Srpen 2017 06:05
GP Tbor - 4.kolo

Turnaj se pomalu bl k polovin?, v pond?l se odehrlo v hotelu Palct u 4.kolo. Poamalu ale jist? se sly soupe?? za?naj vyrovnvat, stle ?ast?ji budou na sebe naret favorit a tm se za?ne "lmat chlb". O v?t vyrovnanosti hovo? statistika. Na 8 achovnicch z prvnch dvaceti byla nakonec podepsna remza.

 
Napsal uživatel AR   
Neděle, 03 Září 2017 16:47
Pomalu kon? lto a s nm i ?as letnch turnaj? a pozvolna se bl sezna boj? za drustva.
Jako prakticky kad rok, i letos
jsme vyrazili za ostudou achovmi zitky na drustva do Pardubic.
Pokud Vs opod?n? zajmaj nae dobrodrustv, ?t?te prosm dle :)

Dopln?no o text Lu?ka M. spolu s diagramem!
Aktualizováno Pondělí, 04 Září 2017 22:47
 
GRAND PRIX TABOR 2017
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Pondělí, 31 Červenec 2017 13:58
Grand Prix Tbor - partie v pgn + vsledky, los

(aktualizace ?tvrtek 18.srpna, 10:30)

Soubor parti byl aktualizovn, momentln? v n?m najdetecel turnaj !!!

Partie GP Tabor

http://www.chess-results.com/tnr292178.aspx?lan=5&art=0&wi=821


Hezk den
Milan Borkovec
Aktualizováno Sobota, 19 Srpen 2017 17:33
 
GRAND PRIX TABOR 2017
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Sobota, 05 Srpen 2017 06:38
Po sedmm kole v ?ele hlavn favorit!

V Tbo?e mme za sebou 7 kol. st?edn parti kola byl souboj IM Volodin - GM Naumkin. V p?kn partii a v jet? hez?m zav?ru potvrdil GM Igor Naumkin sv?j "jin" level chpn achu. Zvt?zil a je u v samostatnm veden se ziskem 6/7 (de facto 6/6). GM Naumkin je klasick odchovane sov?tsk achov koly (https://ratings.fide.com/card.phtml?event=4101715) a na jeho partich je to vid?t. Nem a myslm, e ani nepot?ebuje notebook, knihy, p?edpokldm, e se ani na partie nep?ipravuje. ?erp se sv bohat zkuenosti a svch znalost a hlavn? vyuv daleko hlub chpn achu, ne my oby?ejn smrtelnci :-)

Aktualizováno Sobota, 05 Srpen 2017 06:40
 
GRAND PRIX TABOR 2017
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Čtvrtek, 03 Srpen 2017 06:24
GP Tbor za polovinou!

V Tbo?e jsme se "p?ehoupli" do druh poloviny turnaje, v?era bylo na po?adu dne p?elomov 5.kolo.Jak jsem avzoval v p?edchozm ?lnku, za?n se pomalinku lmat chlb. V?erej kolo svedlo proti sob? na prvnch dvou achovnicch mezinrodn mistry. Zatmco na druh desce byli soupe?i spokojeni s velmistrovskou remzou, na prvn se bojovalo a do pozdnch ve?ernch hodin. sp?n?j byl mezinrodn mistr Nilssen (Faersk Ostrovy), kter tak sesadil momentlnho ldra IM Marina Kantorka (SVK).

Aktualizováno Čtvrtek, 03 Srpen 2017 06:31
 
GRAND PRIX TABOR 2017
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Úterý, 01 Srpen 2017 07:04
GP Tbor m za sebou prvn t?etinu!

Tradi?n letn Open v Tbo?e se rozjd vdy velmi rychle, nebo? hr?i mus ve dvou dnech stihnout sehrt t?i kola. Pot ji turnaj nab?hne do obvyklho "mdu", co den to jedna partie. Poj?me si ve stru?nosti shrnout, co se zatm udlo.

 
Více článků...
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 Další > Konec >>

Strana 4 z 6

Najděte nejlepší tah