Zkladn informace

Hrac mstnost:

Sokolovna, klubovna 2. poschod (vchod z Bud?jovick ulice).

Hrac dny:

ST 15:00 16:00 mlde, za?te?nci

?T 19:00 21:00 dosp?l

Vedouc: Ing. Zden?k Havl?j dosp?l

e-mail: zdenek.havluj@quick.cz

Vedouc: Alois Barto d?ti

e-mail: abartos@volny.cz

mobil: 732 247 053

?. ?tu: 12439301/0100

P?ihlenNapsal uživatel Milan Borkovec   
Středa, 19 Červenec 2017 08:54
Jak jsem poslechl GM Cveka

"aneb ndhern kombinace velmistra Yatese"

Okurkov sezna v plnm proudu, take i j jsem vyrazil do "dalekch" kraj?. Na mst? naeho pobytu byla p?leitostn? fungujc "wifina", take jsem i tam "po o?ku" sledoval novinky z achovho sv?ta. No a jednoho ve?era jsem zaregistroval na mch oblbench strnkch www.sachycvek.cz nov videokoment? a v n?m partie Alechin - Yates z turnaje v Karlovch Varech z roku 1923. ?ekl jsem si, e po nvratu z dovolen si video ihned pustm. Tak se v?era i stalo. Musm ?ci, e partie je velmi zajmav a nsledn kombinace p?mo ndhern, jde o ukzku skv?l spoluprce dmy se st?elcem. To ale trochu p?edbhm.

Aktualizováno Středa, 19 Červenec 2017 09:17
 
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Sobota, 01 Červenec 2017 06:33
Przdninov "rozvrh hodin"

Jeliko byly na nedvn doachn odhlasovny achov ptky o przdninch a jeliko se przdniny bl, p?ikldm jednoduch klubov rozvrh letonho lta.

alt

Krsn lto Vem a m?jte se fajn
Mian Borkovec
 
Ferra 2017
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Pondělí, 27 Únor 2017 07:14
Ferr?v memoril 2017 ukon?en!

Vt?zem Milan Borkovec! (30.?ervna)


V?era byl ukon?en leton ro?nk Ferrova memorilu. Vt?zem se stal u d?ve Milan Borkovec ziskem 11 bod? z 12 parti. O druhm a ?tvrtm mst? musel nakonec rozhodnout rozhod? pan Vclav Haek, kdy mi zaslal vslednou tabulku s vypo?tenm pomocnm hodnocenm. St?brnou medaili nakonec zskv Lojza Barto, bronz Jarda Odehnal a "brambora" z?stala v rukou Lu?kovi Meszrosovi, vichni zskali 9 1/2 bodu.

Dal po?ad je v p?iloen tabulce.

To vt?z?m gratulujeme a t?m se nashledanou u dalho podobnho turnaje!

Aktualizováno Pátek, 30 Červen 2017 14:51
 
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Středa, 28 Červen 2017 14:37
T?k boje proti velmistrovi Igoru Naumkinovi

Jak jsem avzoval v poslednm ?lnku, dnes se podvme ve videokoment?i na velmi zajmavou partii Jindra Zapletal - GM Igor Naumkin. K tomuto rozboru bude p?idn bonus ve form? dal partie GM Igor Naumkin - Zden?k Vybral. Uvidte, e velmistr m?l v obou partich namle, a to doost :-). Ovem nechval dne p?ed ve?erem ... silou svho ela se mu poda?ilo z t?chto parti vydmat oba body.

Lets go !!!

Aktualizováno Středa, 28 Červen 2017 14:42
 
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Pondělí, 26 Červen 2017 09:49
Friedrich Samisch, Jindra Zapletal a Milan Borkovec

Maj n?co spole?nho? :-)

Jako sprvce a "udrovatel" naeho achovho webu u del dobu p?emlm, jak oivit leton "okurkovou" seznu. Nakonec jsem se rozhdodl, e bych se pokusil o 4-5 p?t p?ednek stylem videokoment?e, se ktermi jsem za?al b?hem leton ligov sezny. Jen tmata m? ne a ne napadnout. Minul ptek mi vak nhoda (?i to nebyla nhoda? :-) ) p?ihrla do ruky tma ?.1 - viz. nadpis ?lnku ... ?ten? asi stle nechpe ... nevad, vysv?tlm :-)

Nedvno jsem se rozhodl pustit se do ?dn analytick prce nad skv?lou knihou Davida Brontejna - Mezinrodn turnaj velmistr? (zhruba po 25 letech, co mm knihu v knihovn?). Vzhledem k tomu, e je tam 210 parti a nejsem dn profk, bude to krsn prce tak na dva roky. No a v ptek dopoledne p?ila na ?adu skv?l partie 2.kola Geller - Euwe. Myslm, e kad achista, kter se jen trochu vn? achem zabv, ji bude znt. Soupe?i v tto partii rozehrli samisch?v systm nimcovi?ovy indick hry. Vznikla z toho ndhern partie, kterou pt mistr sv?ta ve velkm stylu vyhrl. Samotn systm m? zaujal natolik, e jsem pak rozebral dal a dal instruktivn partie na toto tma.

Take souvislost GM Friedricha Samische a moj mali?kosti u by m?la bt z?ejm, ale jak do toho zapad Jindra Zapletal?

Aktualizováno Pondělí, 26 Červen 2017 12:39
 
Turnaje na Jihu ?ech
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Pátek, 23 Červen 2017 05:17
Kluci v akci!

aneb achov festival se rozjel ...

Ne nebojte se, nezblznil jsme se a nebudu zde propagovat va?en a r?zn kulin?sk zitky, to jen po ?ase vstoupili Tborci do achovch boj?! P?znivci achu na Jihu ?ech jist? v, e v?era se rozto?ila kola t? turnaj? v ?eskch Bud?jovicch. Hlavn turnaj o GM normu, Fide Open a "nrodn" open JU. Nebudu se zde rozepisovat o podrobnostech, ve pot?ebn najdete na strnkch klubu QCC ?B, zmnm se pouze a naich elzcch v ohni ...

Turnaje se ?astn ?ty?i Tborci, paradoxn? ?lenem naeho oddlu je pouze ten, co ije momentln? nejdle od naeho m?sta :-) Take, vezm?me to dle startovn listiny:

Aktualizováno Pátek, 23 Červen 2017 06:44
 
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Pondělí, 29 Květen 2017 14:34
Schachclub Bayerwald - QCC ?esk Bud?jovice 96 : 72

Turnaj - zpas 24-?lennch tm? dopadl jednozna?n? ve prosp?ch N?mc?

(aktualizace 30.kv?tna - viz web www.qcc.cz)


Zhruba p?ed m?scem jsme byli osloveni (Zden?k Vybral a Milan Borkovec) Jirkou Havl?kem z ?eskch Bud?jovic, zda-li bychom se cht?li z?astnit p?telskho zpasu-turnaje v rmci vznikajcho partnerstv m?st ?i klub? QCC ?esk Bud?jovice a Bayerische Eisenstein. Souhlasili jsme ihned, take tuto sobotu 27.kv?tna jsme se vydali z Tbora do zmn?nho m?ste?ka Bayerische Eisenstein, kter se nachz hned za hranicemi za eleznou Rudou. Asi po p?ti minutch po zaparkovn dorazil bus z ?eskch Bud?jovic z po?etnou vpravou achist?. Zpas-turnaj tak mohl za?t.

Aktualizováno Úterý, 30 Květen 2017 12:53
 
Napsal uživatel   
Středa, 24 Květen 2017 20:59
P?vodn? jsem nem?l v?bec v plnu n?jak ?lnek sepisovat, ovem po kladnch reakcch na n vkon a t ?lnku od Milana Borkovce
se pokusm ?ten??m naeho webu mali?ko p?iblit atmosfru a pr?b?h tohoto bleskovho turnaje drustev.
Aktualizováno Středa, 24 Květen 2017 21:03
 
Turnaje
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Úterý, 23 Květen 2017 07:13
Pro pr dolar? navc a jeden soudek k tomu!

Smchovsk soudek a Infinity Chess

Tento vkend "leel" m?j pc ne?inn? v "kumble", p??inou bylo malovn celho naeho bytu. Musm ?ci, e nsledn dvoudenn uklzen m? zni?ilo n?kolikansiobn? vce, ne moje leton partie s GM Jansou :-))). Dnes se tedy vracm "pln? vyzbrojen" s vyluxovanm a "zbrusu novm pc" (resp. se sm divm, e nyn vypad jako nov :-))) ).Tento vkend prob?hly dv? achov akce, ve kterch se ?astnili nai oddlov kolegov, resp. jedna akce prob?hla, druh, dlouhodob, skon?ila v sobotu.A protoe v obou turnajch doshli nai zstupci vynikajch vsledk?, poj?me se na tyto akce podvat zblzka.Nejd?ve jdeme na "?erstv" info ze Smchova a pot se vrtme k tzv. freestylu (viz. p?edchoz ?lnky).

Aktualizováno Úterý, 23 Květen 2017 07:30
 
Infinity Chess
Napsal uživatel Milan Borkovec a Zden?k Straka   
Středa, 10 Květen 2017 06:18
Infinity Chess Challenge 2017

Dnes tu mme prvn slbenou ukzku z probhajcho turnaje ve freestylu, kter m za sebou u 13.kol. V?era se tm EtaoinShrdlu snail blmi prorazit hradby centaura jmnem Akhtar (Cryptic Heroes, elo 2479). I p?es to, e n tm stl po celou partii lpe, hradby se ukzaly p?li pevn. Zatmco v?era lo o typickou ukzku po?ta?ovho achu (bl se v?bec neznervz?oval tm, e m "spc" krlovsk k?dlo a sebral si centrlnho p?ce), v sobotu lo naopak o ukzku "lidsk" hry. ?ern si neopatrn? sebral p?ce na g2 v ostr variant? dmskho gambitu a byl za to krut? potrestn! O tto partii se pe i v nsledujcm ?lnku ... http://www.infinitychess.com/Page/Public/Article/DefaultArticle.aspx?id=313.

Aktualizováno Středa, 10 Květen 2017 06:26
 
Ferra 2017
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Pátek, 05 Květen 2017 08:25
Ferr?v memoril 2017

Partie

V?era (jak jsem psal v hlavnm ?lnku v?novanm turnaji) byly na po?adu dne dohrvky a byly sehrny vcelku instruktivn partie, kde se objevily takov aspekty achov strategie, jako pozice s izolovanym p?cem, kll zadreny v centru, ob?? kvality za iniciativu, slab, siln pole, st?elec "king na b2" provrtvajici pozici skrz naskrz atd. Po shldnuti t?chto parti jsem se rozhodl, e dm na web nikoli fragmenty, nbr cel partie pro lep vhled ...

Aktualizováno Pátek, 05 Květen 2017 08:36
 
Turnaje
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Pondělí, 01 Květen 2017 08:01
Vkend achem nabit

Open Karlovy Vary vrchol a Lud?k Meszros bojuje o celkov vt?zstv!


?ten? webu v, e mme "rozkoukny" t?i vznamn akce, kterch se ?astn nai hr?i. A to na rovni oddlu (Lud?k Meszros), na rovni kraje (Zden?k Vybral, "Tbork" a zrove? ?len QCC ?B) a i na rovni ?R (Patrik Schoupal a Zden?k Straka). Jdeme se tedy podvat, co se udlo v?era. A za?neme udlost, kter dnes vrchol zv?re?nm kolem.

Aktualizováno Pondělí, 01 Květen 2017 08:03
 
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Sobota, 29 Duben 2017 07:25
M?R m?? a en, Ostrava 29.4 - 7.5. 2017

aneb Zden?k Vybral v akci!

Sout?e drustev dvno skon?ily, zdlo by se, e nebude o ?em pst :-). P?esto p?znivci Tbosrkho achu nemaj ?as "zahlet". Za prv tu mme Ferr?v memoril, kter je samoz?ejm? loklnho vznamu, za druh je tu prv? probhajc Advanced Chess, co je spe takov zajmav "v?deck studie" o tom, zda-li je lep samotn stroj, ?i stroj usm?r?ovan ?lov?kem no a za t?et ... startuje dnes v Ostrav? nejvznamn?j akce S?R, tedy Otev?en Mistrovstv republiky m?? a en v klasickm achu!

Aktualizováno Sobota, 29 Duben 2017 07:30
 
Open KV
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Středa, 10 Květen 2017 13:24
sp?ch Lu?ka Meszrose

ukzky z parti


Jak jsem slbil, vracm se dnes k dal nedvn achov akci, kter se konala v Karlovch Varech. V tomto krsnm lze?skm m?st? prob?hl 8-kolov Open, ve kterm zaz?il i n oddlov kolega Lud?k Meszros. Protoe mi Lud?k p?j?il vechny dostupn bulletiny jednotlivch kol, mohu se s Vmi nyn pod?lit o zajmav fragmenty, kter vedly k celkovmu sp?chu. e byl Lud?k v laufu sv?d? i to, e v prakticky kadm ?sle bulletinu m?l diagram (a to jak v p?pad? vhry, tak i prohry :-) ). Jdeme na to.

Dnes je ve pro zm?nu v p?iloenm wordovskm souboru, "obvykl" ?lnek mi necht?l redak?n systm "vzt" pro p?lin po?et diagram? !?

P?jemnou zbavu p?eje Lud?k Meszros a Milan Borkovec


Ludek Meszros fragmenty


Aktualizováno Středa, 10 Květen 2017 13:24
 
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Pondělí, 08 Květen 2017 08:02
Konk v Ostrav? doskkal a freestylist v pln "pa?b?"

Pozorn ?ten? naeho webu v, e v pr?b?hu poslednch dn? sledujeme n?kolik akc, kterch se ?astnili nai hr?i (resp. hr?i bydlc v Tbo?e, ne nutn? hrajc za n klub). O sp?chu Lu?ka Meszrose pu v jinm ?lnku (mimochodem mm od n?ho bulletiny z turnaje, take jist? budou i partiov ukzky). V?era v Ostrav? bylo ukon?eno M?R mu? a en v klasickm achu, zde jsme m?li elzko v podob? Zde?ka Vybrala, no a v neposledn ?ad? probh dlouhodob turnaj v Advanced achu ?ili freestylu, kde mme tm EtaoinShrdlu (Zden?k a Patrik).

Aktualizováno Pondělí, 08 Květen 2017 08:22
 
Lud?k na bedn? !!!
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Úterý, 02 Květen 2017 07:50
Open Karlovy Vary a M?R

Lud?k Meszros na t?etm mst?!

(+ aktualizace .. Rapid Tn nad Vltavou)

Vynikajcho sp?chu doshl n oddlov kolega Lud?k Meszros, kdy na turnaji v Karlovch Varech obsadil t?et msto !!! Velk gratulace !!! V zv?re?nm kole sice Lud?k nesta?il na celkovho vt?ze FM Ji?ho Soukupa, ale vsledky "kolem" dopadly nad o?ekvn a Lud?k tak mohl slavit msto "na bedn?". Dky skv?lmu p?edchozmu pr?b?hu m?l nejlep pomocn hodnocen a to ho nakonec vyneslo na zmn?n t?e msto!

Aktualizováno Úterý, 02 Květen 2017 09:26
 
Open KV
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Neděle, 30 Duben 2017 07:32
Open Karlovy Vary 2017

aneb Lud?k Meszros v akci!

+ dal aktualizace ...

Za dnen ?lnek mohou ?ten?i pod?kovat naemu kolegovi Pepovi Mindlovi, kter m? upozornil na to, e za prv se hraje Open v Karlovch Varech, za druh tam bojuje n dal kolega Lud?k Meszros a .... za t?et je Lud?k po ptm kole v samostatnm veden se ziskem 4,5/5 !!! Skv?l dosavadn vsledek! Zp?tn? si uv?domuji, e kdy jsem ve ?tvrtek vkro?il do klubu, abych pokra?oval ve Ferrov? memorilu, tak jsem studoval rozpis turnaje na nst?nce a tam bylo Lu?kovou rukou p?ipsno ..."Omlouvm se z kola, KV lzn?" ...

Aktualizováno Neděle, 30 Duben 2017 07:37
 
Advanced Chess
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Čtvrtek, 27 Duben 2017 15:52
Ultimate Infinity Chess Challenge 2017

Turnaj je v plnm proudu, hr?i maj za sebou prvn ?ty?i kola! A ji m?eme vyvozovat n?kter zv?ry.Poj?me se tedy podvat na to, jak je celkov situace, jak si vedou nai zstupci a jak bude z?ejm? turnaj probhat. V?era jsem tak poprv m?l umon?n p?m vstup do "hrac mstnosti", take jsem vid?l z klidu domova a s blm vnkem v ruce 4.kolo.

Nejd?ve k celkov situaci. V ?ele je 18-?lenn skupina se ziskem 2,5/4, v tto skupin? je na skv?lm t?etm mst? i n tm EtaoinShrdlu (GM Zden?k Straka a Patrik Schoupal). Nsleduje 45-?lenn skupina hr?? majcch 50%, tedy 2/4. Potom 9 tm? se ziskem 1,5/4. Zbytek, celkem 6 hr??, m bod mn?, ale ty dle mho skromnho dhadu odpadnou. U nyn toti vynechali n?jak to kolo ... N druh zstupce Biertrinker (GM Jan id?) je ve skupin? jedna a p?l bodovch.

Aktualizováno Pátek, 28 Duben 2017 08:00
 
Více článků...
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 Další > Konec >>

Strana 4 z 5

Najd?te nejlep tah