Základní informace

Hrací místnost:

Sokolovna, klubovna 2. poschodí (vchod z Budějovické ulice).

Hrací dny:

ST 15:00 – 16:00 mládež, začátečníci

ČT 19:00 – 21:00 dospělí

Vedoucí: Ing. Zdeněk Havlůj – dospělí

e-mail: zdenek.havluj@quick.cz

Vedoucí: Alois Bartoš – děti

e-mail: abartos@volny.cz

mobil: 732 247 053

č. účtu: 12439301/0100

PřihlášeníNapsal uživatel Milan Borkovec   
Sobota, 29 Duben 2017 07:25
M?R m?? a en, Ostrava 29.4 - 7.5. 2017

aneb Zden?k Vybral v akci!

Sout?e drustev dvno skon?ily, zdlo by se, e nebude o ?em pst :-). P?esto p?znivci Tbosrkho achu nemaj ?as "zahlet". Za prv tu mme Ferr?v memoril, kter je samoz?ejm? loklnho vznamu, za druh je tu prv? probhajc Advanced Chess, co je spe takov zajmav "v?deck studie" o tom, zda-li je lep samotn stroj, ?i stroj usm?r?ovan ?lov?kem no a za t?et ... startuje dnes v Ostrav? nejvznamn?j akce S?R, tedy Otev?en Mistrovstv republiky m?? a en v klasickm achu!

Aktualizováno Sobota, 29 Duben 2017 07:30
 
Advanced Chess
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Čtvrtek, 27 Duben 2017 15:52
Ultimate Infinity Chess Challenge 2017

Turnaj je v plnm proudu, hr?i maj za sebou prvn ?ty?i kola! A ji m?eme vyvozovat n?kter zv?ry.Poj?me se tedy podvat na to, jak je celkov situace, jak si vedou nai zstupci a jak bude z?ejm? turnaj probhat. V?era jsem tak poprv m?l umon?n p?m vstup do "hrac mstnosti", take jsem vid?l z klidu domova a s blm vnkem v ruce 4.kolo.

Nejd?ve k celkov situaci. V ?ele je 18-?lenn skupina se ziskem 2,5/4, v tto skupin? je na skv?lm t?etm mst? i n tm EtaoinShrdlu (GM Zden?k Straka a Patrik Schoupal). Nsleduje 45-?lenn skupina hr?? majcch 50%, tedy 2/4. Potom 9 tm? se ziskem 1,5/4. Zbytek, celkem 6 hr??, m bod mn?, ale ty dle mho skromnho dhadu odpadnou. U nyn toti vynechali n?jak to kolo ... N druh zstupce Biertrinker (GM Jan id?) je ve skupin? jedna a p?l bodovch.

Aktualizováno Pátek, 28 Duben 2017 08:00
 
Advance chess
Napsal uživatel Milan Borkovec a Zden?k Straka   
Neděle, 23 Duben 2017 08:11
Ultimate - Infinity chess Challenge 2017 zahjen!

aneb GM Zden?k Straka v akci!

achov p?znivci jist? pe?liv? sleduj n nejznm?j achov web www.nss.cz, kde jsou vdy uve?ejn?ny prv? probhajc turnaje vude po sv?t?. Ale o turnaji, kter za?al v?era a skon? 21.kv?tna 2017 tam nenajdete ani zmnku. P?esto o n?m dnes pu a budu se k n?mu pr?b?n? vracet se zajmavostmi, partiemi, "klepy" atd. Veker informace o tomto turnaji najdete na tto adrese: http://www.infinitychess.com/Default.aspx

Nyn tedy stru?n?, o co vlastn? jde. Jde o otev?en trunaj, pro hr?e, dvojice ?i cel tmy, ne bych opsal vechny pravidla a podmnky, tak ve podstatn najdete zde: http://www.infinitychess.com/Page/Public/Article/DefaultArticle.aspx?id=297

D?leit je to, e p?ed turnajem zakrtnete, v jakm mdu vlastn? budete hrt. Jestli Engine (tedy bude za Vs hrt pouze po?ta? - je nutn nahlsit o jak program p?jde), nebo tzv. Kentaur (m?ete pouvat cokoli, tedy vlastn hlavu, enginy, knihy, rady kart?ky, odezrat tahy z hv?zdn oblohy a j nevm co jet? :-) ).

Cenov fond je pom?rn? lkav, 20 000 USD, p?i?em vt?z "shrbne" 6 000 USD.
Turnaj m?ete sledovat naivo i Vy jakoto "HOST", kdy si sthnete aplikaci Infinity chess a registrujete se tam. Pak sledujete partie jakoto host.

Aktualizováno Neděle, 23 Duben 2017 21:21
 
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Středa, 19 Duben 2017 11:13
Turnaj Plan nad Lunic - videokoment? k diagram?m

Jak jsem slbil, tak ?inm. V nslednm koment?i jsem se snail ukzat, jak probhalo on?ch 8 parti, z nich jsou vybrny diagramy. Uvidte, co se v partich stalo, co se mohlo stt, ?i co se v?bec nestalo :-).

Aktualizováno Středa, 19 Duben 2017 11:14
 
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Neděle, 16 Duben 2017 12:08

V Plan nad Lunic vt?z sokolov

Lud?k Meszros a Pavel Prochzka!

V Hotelu Lunice p?ed chvilkou skon?ili dva turnaje KOTNOV a LUNICE. A pro n klub Sokol Tbor vte?n?, protoe se oba turnaje staly ko?ist naich hr??. Op?t jdeme hezky popo?dku. Zv?re?n kolo je vdy p?ipsno pod starm textem!

Aktualizováno Neděle, 16 Duben 2017 18:18
 
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Pátek, 14 Duben 2017 07:28
Velikono?n turnaj 2017 - "O pohr Mistra Jana"

(aktualizace sobota 15.4, cca 19:00)

Velikono?n turnaj v Plan nad Lunic se chl ke konci, vichni hr?i maj p?ed sebou posledn dv? partie. Jak to tedy vypad? Podvme se postupn? na oba turnaje.

Aktualizováno Sobota, 15 Duben 2017 18:21
 
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Úterý, 11 Duben 2017 10:46
Tbor - Vrovice

Videokoment?

V dnenm cca 30 minutovm videu se vracm k naemu poslednmu ligovmu duelu a snam se uvst a rozebrat rozhodujc momenty duelu. P?eju p?jemn poslech.

Aktualizováno Úterý, 11 Duben 2017 10:47
 
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Pondělí, 10 Duben 2017 10:10
Zv?r sezny, oslavy vznamnch "kulatin", Doachn

Prv? prob?hl vkend byl pro Tborsk achisty bohat na udlosti. Jednak bylo na po?adu dne zv?re?n kolo v 1. ?esk lize (kde se ?ekal p?m souboj o zchranu) a 1. Jiho?esk divize (kde se ?ekalo na potvrzen postupujcho do 2. ?esk ligy), druhak ns ?ekala po absolvovn ve zmn?nch zpasu tzv. Doachn, letos spojen s oslavou kulatch narozenin naich n?kolika ?len? oddlu.

Poj?me vak p?kn? popo?dku.

Aktualizováno Pondělí, 10 Duben 2017 13:27
 
Ferra 2017
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Pátek, 07 Duben 2017 15:07
Partiov ukzky z Ferrova memorilu

Leton Ferr?v memoril je v plnm proudu, ze v?erejch 6 parti jsem vybral 3 ukzky, p?i?em jednu pro ns okomentoval i velmistr Robert Cvek (jen si budete muset p?i jeho rozboru zeslit repr?ek). Doufm, e se na m? nebude p?li zlobit, ale podoba partie Van?k vs Barto a Kramnik vs Meier je neoddiskutovateln :-)))

Aktualizováno Pondělí, 10 Duben 2017 13:30
 
Ferra 2017
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Středa, 29 Březen 2017 08:52
loha tdne

Ukzky z letonho Ferrova memorilu

Dnes spojme dv? rubriky do jedn a to "pravidelnou" rubriku loha tdne a prv? probhajc Ferr?v memoril. Jak jsem sliboval v ?lnku o tomto turnaji, dostal jsem od Vency Haka partiov materil, take se m?eme podvat na t?i zajmav momenty. Nebudu zdrovat poj?me na v?c ...

Aktualizováno Středa, 29 Březen 2017 08:54
 
Ferra 2017
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Čtvrtek, 26 Leden 2017 16:03
Ferr?v memoril 2017

Propozice

Oddlov p?ebor pro rok 2017 pomalinku kon? (je mu v?novn samostatn ?lanek) a bl se druh tradi?n turnaj po?dan nam oddlem - Ferr?v memoril 2017. Propozice mi zaslal hlavn rozhod? tohoto turnaje - pan Vclav Haek. Zde jsou ...

Aktualizováno Čtvrtek, 26 Leden 2017 16:04
 
Ferra 2017
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Středa, 29 Březen 2017 10:24
loha tdne - ?een

?een t? diagram? je uvedeno v nsledujcm videokoment?.

Aktualizováno Středa, 29 Březen 2017 10:26
 
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Úterý, 04 Říjen 2016 17:31
Oddlov p?ebor v klasickm achu - rok 2016

Oddlovm p?ebornkem Alois Barto !!!Ve ?tvrtek 9.nora prob?hla posledn partie letonho oddlovho p?eboru. A bylo to skute?n finle! Vt?z partie Odehnal - Mat?jka se mohl stt vt?zem celho turnaje. Nakoec pr po velkm boji dolo k d?lb? bod? a tak se sml t?et vzadu ... Lojza Barto!

Oddlovm p?ebornkem se tak stv Alois Barto!

G R A T U L U J E M E !!!


Vsledek obrzku pro alois barto foto

Vcemistrem pak je "plmachr" Pavel Prochzka, kter v samotnm turnaji skon?il na 4.mst?, bronzovou medaili se pak odn Jirka Severa. Gratulace jet? jednou Vem.

Samoz?ejm? gratulujeme t medailist?m v samotnm turnaji, tedy Radkovi Mat?jkovi (achklub Psek) a Jardovi Odehnalovi (achklub Tbor).

Dk pat? i hlavnmu rozhod?mu panu Vclavu Hakovi za bezproblmov pr?b?h turnaje.


Aktualizováno Neděle, 12 Únor 2017 20:24
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 Další > Konec >>

Strana 6 z 6

Najděte nejlepší tah