Základní informace

Hrací místnost:

Sokolovna, klubovna 2. poschodí (vchod z Budějovické ulice).

Hrací dny:

ST 15:00 – 16:00 mládež, začátečníci

ČT 19:00 – 21:00 dospělí

Vedoucí: Ing. Zdeněk Havlůj – dospělí

e-mail: zdenek.havluj@quick.cz

Vedoucí: Alois Bartoš – děti

e-mail: abartos@volny.cz

mobil: 732 247 053

č. účtu: 12439301/0100

PřihlášeníNapsal uživatel Miroslav Pikhart   
Neděle, 28 Prosinec 2014 10:57

vez057. ro?nk tradi?nho turnaje

 

TBORSK V?

Memoril JUDr. Vclava Rajlicha

 

prob?hl 27. 12. 2014 v prostorch bval Jiho?esk univerzity za ?asti 88 dosp?lch a dorostenc? a 41 k?. Turnaj se mohl uskute?nit dky podpo?e m?sta Tbor a Teplrny Tbor, a.s.

Dopln?ny odkazy na fotogalerie.

Aktualizovno o zd?vodn?n chybnho losovn.

Po?et zobrazen - 2119

Turnaj zahjila pan mstostarostka m?sta Tbor Ing. Michaela Petrov.

vez1

Vt?zem dorosteneck kategorie se stal se ziskem 5 bod? Maty Zeman ze achovho oddlu Hrani?? Horn Stropnice.

vez2

Vt?zem kategorie mu? se stal FM Jan ur? (K JOLY Lys nad Labem), 2. msto obsadil FM Ji? Gregor (TJ Neratovice) a 3. FM t?pn Forman (K AD Ji?n), vichni se 6 body, na fotografii postupn? zprava.

vez3

Nejlepm z domcch hr?? se stal Jan Trepka, kter s 5 body obsadil 8. msto. Kompletn vsledky naleznete zde. Turnaj byl bohuel poznamenn zmatky p?i losovn kol, take se t?eba v 5. kole utkal hr? se 3 body s hr?em bez bodu apod. Podobnch p?pad? bylo v kadm kole n?kolik a turnaj se nem?rn? protahoval, take zv?re?n ceremonil u byl zna?n? pro?dl. D?leit je, e se nakonec poda?ilo turnaj ?dn? dokon?it a vichni si zahrli, potkali se s kamardy a uili si tak prvn posvte?n den.

Aktualizace:

Objasn?n chyby v losovn od rozhod?ho turnaje Martina Hejdy:

"Zaslm info, kterou jsem se dnes dozv?d?l od Chrze. V losovn se objevila chyba ve swiss manageru, v posledn verzi je chyba p?i nasazovn hr?? ve jmnu s dlouhm .

Jim se to projevilo v ned?li v st na turnaji. U ns to bylo u Tome R?i?ky a Dufka, Matye Zemana a Hosnedla."

 

V kovsk kategorii si stupn? vt?z? pod?lili hr?i ACHklubu Tbor, 1. skon?il Jan Rybn se 6,5 body p?ed Davidem Hkem a Ladou Dolealovou, oba 5,5 bodu. Vsledky kovsk kategorie zde.

D?kuji Pep?m ze Silonky za fotogalerie.

Zde fotky Pepy Dundlka.

Zde fotky Pepy Petra.

 

Aktualizováno Pondělí, 29 Prosinec 2014 23:23
 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Najděte nejlepší tah