Základní informace

Hrací místnost:

Sokolovna, klubovna 2. poschodí (vchod z Budějovické ulice).

Hrací dny:

ST 15:00 – 16:00 mládež, začátečníci

ČT 19:00 – 21:00 dospělí

Vedoucí: Ing. Zdeněk Havlůj – dospělí

e-mail: zdenek.havluj@quick.cz

Vedoucí: Alois Bartoš – děti

e-mail: abartos@volny.cz

mobil: 732 247 053

č. účtu: 12439301/0100

PřihlášeníNapsal uživatel Milan Borkovec   
Pondělí, 12 Září 2016 13:38
Zahrajte si achy s velmistrem ... Lali?em

Bonus

estidln seril o GM Lali?ovi je u konce, p?vodn? jsem m?l v myslu ve zakon?it krtkm shrnutm. O tom jsem byl p?esv?d?en a do chvle, kdy jsem si promluvil se Zde?kem Vybralem. Krom? jinho jsme chvli diskutovali o serilu a Zden?k ?ekl: " Lali?ova taktika v Tbo?e byla p?izp?sobena "sle" turnaje. To v Pardubicch musel hrt jinak! Tam se ho nikdo neboj a i hr?i kolem 2200 u n?co um, take si bezbarv remzy nem?e dovolit, resp. mu je nikdo nevezme". To mn? p?im?lo k dalmu zamylen. Tborskou taktiku asi Lali? v Pardubicch t?ko pouil, nebo jak to vlastn? bylo? Take p?edtm, ne vyvodme zv?ry z 9 tborskch parti, poj?me ud?lat jist srovnn ...
alt

Nemusme bt zrovna inen?i, abychom vid?li, e oba turnaje byly jako nebe a dudy. V Pardubicch ?elil Lali? soupe??m, kte? m?li v pr?m?ru o 200 vy elo ne v Tbo?e, nast?dal tak o bod a p?l mn?. Oba turnaje vak absolvoval bez prohry. V obou turnajch m?l tak mal zisk na elu. Byla tedy jeho taktika jin ? To se d vy?st jedin? z parti...

Tedy jsem nelenil a sthnul si partie z Pardubic. Zadal "LALIC" a u na mn? "hled?lo" 9 Lali?ovch parti. A .. byl jsem op?t okovn! :-)))

GM Lali? sehrl v Pardubicch celkem 207 tah?, tedy p?esn? 23 tah? v pr?m?ru na partii !!! Tedy o pouh dva tahy vce ne v Tbo?e!

GM Lali? - shrnut

Na zv?r serilu se pokusm o mal shrnut. Po shldnut 9 parti GM Lali?e (+ 9 parti z Pardubic z "rychlku") musm zkonstatovat, e z nich ?is naprost profesionalismus. A to v dobrm i patnm. P?edevm se pe?liv? p?ipravuje na partie (?eho jsem byl sv?dkem), "sv" systmy ovld perfektn?, v p?pad? nepatrnch pochyben soupe?? okamit? vol ta nejp?mo?arej, ?ekl bych i "nejdrsn?j" pokra?ovn. ?ada silnch hr?? partie se slabmi soupe?i n?kdy "odbv", co znamen, e n?kdy (z lenivosti a z v?dom si sv p?evahy) vol pokra?ovn, kter na ns amatry "sta?" ... Ne tak GM Lali?. Pokud zsk sebenepatrn?j iniciativu, jede jako tank a pak u se t?ko zastavuje. Dal znak silnho hr?e .. i se slabmi soupe?i hraje prinipiln varianty, dn pokusy "sejt" z teorie a hrt tzv. druho?ad varianty.

Na druh stran? vede tento profesionalismus ke krtkm remzm, kdy GM Lali? prost? nebojuje. V Tbo?e jsme toho byli sv?dky 2x, v Pardubicch (kde bych ?ekal v?t bojovnost) dokonce 5-6x! Pro? tomu tak je, nazna?uje Jind?ich Zapletal, kter mi po analze s GM Lali?em ?kal: " Lali? byl rozmrzel, ?kal, e slab hr?e mus poret, protoe mu pak kles ELO a jakmile klesne pod 2400, e u ho p?estanou zvt a dvat p?padn startovn" ... Tento "tlak" zase neznme my, amat?i, ale pro profky je mon a d?sn. Pokud jsou Lali?ovi p?jmy tvo?en p?evn? achem, pak se nelze divit tto, mon a p?lin opatrnosti a "bzni" o kad bodk ELA.

Kadopdn? m?eme ve uzav?t s tm, e pokud budeme chtt GM Lali?e n?kdy "skolit", bude t?eba hodn?, hoooodn? tvrd prce nad achovnic ...

Bonus

No a nakonec slben bonus. Jist? si ?ada ?ten?? kodlib? ?k, jak by to ten Borkovec tedy sehrl proti lali?ovi sm !!! Tak jm Vm to tedy "voku" ... Byla to tedy pouh blicka, ale i tak se v n objevuj momenty, kter jsme mohli vysledovat v serilu. lo o bleskov turnaj v pr?b?hu GP Tbor, kter se konal ve st?edu 3. srpna, jen p?ipomnm, e vt?zem se stal GM Lali? (kdo jin) se ziskem 12/13. Jdeme na to ...

GM Lali? Bogdan 2434 - Borkovec Milan 2208

3 min + 2 sec na tah

1.d4 Jf6

2. c4 c5

3.d5

Jsem naden. Lali? "mi leze" do benoni. Tak to si rd zahraju ...

3. ... e6

4. Jc3 exd5

5. cxd5 d6

6. Jf3 g6

Zatm brnka?ka :-)

7. Sf4

A hele! Malinko jsem se zarazil, Sg7 nebo a6 ?! Vzdyt je to jedno .. hlavn? tahej!

7. ... a6

8. e4!

Psychologicky nep?jemn pro hr?e s benoni (kr v blicce). Kad slun ?lov?k p?ece v tto pozici hraje 8.a4, ne? :-) Varianta je to ostr, kdysi jsem ji studoval, v praktick partii jsem vak jet? nem?l tu ?est. A te? ... za 3 min ... vzpome? si, jak tedy se to m hrt ...

8. ... Sg7

Vimn?te si, e ke spokojenosti (a to jsme vid?li v serilu vcekrt) mi chyb jedno tempo ... ?ili "rochda" :-)

9. Da4 + !?

To je ale bejk, ?km si ... Co to na mn? zkou ? Pravda ... trochu se zarm. V rychlosti vidm, e ... 9. ... Jbd7? 10. Sxd6 +-, nebo 9. ... Dd7? 10. Sb5! +-, o Jfd7 neuvazuju ... Jsem pon?kud zmaten ...

9. ... Sd7

Kdy nev, napadni dmu ... vme? :-)

10. Db3

alt


No jo, te? zas, himl hergot donerwetter vis na b7 ... P?ece "nepudu" jak ten idiot zptky st?elcem (mimochodem et? nejlep).

10. ... Dc7 ?

Sotva "upustm" dmu, u vidm ...

11. e5 + -

A tempo, of course Mr Lali? ... V serilu stl GM Lali? na vhru vdy "kol" 20. tahu. Zde (jeliko jde o bleskov , ba p?mo vraedn tempo) logicky d?ve ... :-)

11. ... dxe5

12. Sxe5 Dc8

Ajajaj ur?it? zahraje ...

13. Je4!

M "ku..a" rychlej ruku ne j mylenky. U jsem v ?asov tsni, d-li se to o tomto tempu ?ci :-) J CHCI ud?lat rochd????? :-)

13. ... Jxe4

Jist? si dovedete p?edstavit, s jakou "radost" jsem tah ?inil ... Pro hloubav ?ten?e uvdm, e roda "la" ... 13 ... 0-0 14. Jxf6+ ... jen by mi chyb?la figurka ...

14. Sxg7 Vg8

15. Sh6

alt
Dolo k zajmavmu momentu. Za?al jsem se nahlas smt, prohleje si sv figurky. GM Lali? si jist? se zjmem prohlel blzna naproti :-)
Cht?l jsem ho podat, aby zhruba 4-5 tah? netahal, abych mohl naladit souhru figur. Nevm vak, jak se ?ekn? anglicky ?i chorvatsky slovo souhra, tak z npadu selo ...

15. ... Dc7

Dma zase opatrn? vykukuje

16. Sd3 Jd6

17. 0-0

Tah dokazujc naprostou bezmoc ?ern armdy. Vojev?dce ?ernch (d-li se v?bec tak honosn? nazvat) by mohl mt dva dny ?asu a nevymyslel by nic ...

17. ... f6

18. Sf4

Hroz manvr Jd2-c4(e4) se ziskem "blokra" ... co ale u v?bec neregistruji.

18. ... Kf7

19. Jd2

Te? u hrozbu registruji ... pozd?

19. ... b5

T?eba nebude vid?t tu druhou ...

20. Je4

Sakra! Vid?l ... Mno, norma (20 tah?) spln?na, je ?as spustit oponu.

?ern se vzdal 1-0

Tak takhle se to m hrt, ne? :-))) Na zv?r ?lnku jet? ok ?. ...(ani u nevm). Podval jsem se do megabze a nael partii FEDOROWICZ 2535 - SERET 2380 (Cannes 1987) 1-0. Pro? zrovna tuto? Byla navlas stejn s na parti a do tahu 18. Sf4 ... ?ern tam pak zahrl 18. ...b6 a po 19. Jd2 se vzdal taky ...

A pak e nelze dvakrt vstoupit do te ?eky :-)


Hezk den a m?jte se fajn
Milan Borkovec
Aktualizováno Sobota, 17 Září 2016 08:14
 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Najděte nejlepší tah