Základní informace

Hrací místnost:

Sokolovna, klubovna 2. poschodí (vchod z Budějovické ulice).

Hrací dny:

ST 15:00 – 16:00 mládež, začátečníci

ČT 19:00 – 21:00 dospělí

Vedoucí: Ing. Zdeněk Havlůj – dospělí

e-mail: zdenek.havluj@quick.cz

Vedoucí: Alois Bartoš – děti

e-mail: abartos@volny.cz

mobil: 732 247 053

č. účtu: 12439301/0100

PřihlášeníNapsal uživatel Milan Borkovec   
Úterý, 04 Říjen 2016 17:31
Oddlov p?ebor v klasickm achu - rok 2016

Oddlovm p?ebornkem Alois Barto !!!Ve ?tvrtek 9.nora prob?hla posledn partie letonho oddlovho p?eboru. A bylo to skute?n finle! Vt?z partie Odehnal - Mat?jka se mohl stt vt?zem celho turnaje. Nakoec pr po velkm boji dolo k d?lb? bod? a tak se sml t?et vzadu ... Lojza Barto!

Oddlovm p?ebornkem se tak stv Alois Barto!

G R A T U L U J E M E !!!


Vsledek obrzku pro alois barto foto

Vcemistrem pak je "plmachr" Pavel Prochzka, kter v samotnm turnaji skon?il na 4.mst?, bronzovou medaili se pak odn Jirka Severa. Gratulace jet? jednou Vem.

Samoz?ejm? gratulujeme t medailist?m v samotnm turnaji, tedy Radkovi Mat?jkovi (achklub Psek) a Jardovi Odehnalovi (achklub Tbor).

Dk pat? i hlavnmu rozhod?mu panu Vclavu Hakovi za bezproblmov pr?b?h turnaje.
Jarda nm t poslal odkaz na vsledky turnaje (dky!) ... http://chess-results.com/tnr252753.aspx?lan=5

altJedna zajmav ukzka z p?eboru:

Frantiek Van?k - Ji? Severa


alt


Zrovna jsme s Vencou Hakem up?eli zraky na tuto pozici. ?kal jsem si, co vlastn? bl v pozici plnuje. Dg4, Dh5, Vg3 ... nic z toho se mi nezdlo, Jc3 zase "barikduje" krsnho st?elce b2 ... Kdy tu najednou Franta zvedl ruku a chytl st?elce na b2 a ... !!!

1. Sxg7 !?

Spadla mi ?elist a mozek za?al pracovat na 100%. Musm ?ct, e tah svoji logiku m. Tahy, kter jsem vyjmenoval, nic nep?inej, Jc3 taras st?elce, no tak ho nejd?v odevzdm (co s nm jinho ...) a pot po Jc3 u k?? nebude p?eket :-)

1. ... Kxg7
2. Dh5

nyn Jirka "vytuhnul" na cca 10 min a my s nm. Poj?me nejd?ve k partii. ?ern bohuel pozici nezvldl a zahrl

2. ... f6?? a po
3. Dxh6+ Kf7
4. Dh5+! se p?ed matem vzdal... 1-0

A te? k popartiov analze

Jirka m?l jedinou cestu a to ... 2. ... Vh8! 3. Dxh6+ Kg8 a nyn by se bl musel rozmyslet ...

A) P?m cesta 4. Vg3+ Jg5 5. Vxg5+ Sxg5 6. Dxg5+ Kf8 vede k nejasn h?e, kde m bl za kvalitu dva p?ce. Hrlo by se dl ... vsledek otev?en.

B) Nep?m cesta 4. Jc3!? bl d?l jako by se nechumelilo a vyvyj jezdce s hrozbou Va1-f1-f3-g3+ ... viz mal diagram.

alt

B1) 4. ... Sf6?? 5. Vg3+ a bl vyhraje

B2) 4. ... De8? jsem navrhoval v analze. doli jsme vak k nep?jemn pozici po 5. Vf1 Df8 6. Vg3+ Jg5 7. Dxf8+! (jednodue a ?eln?, my jsme ?eili pouze 7. Vxg5+ Sxg5 8.Dxg5+ Dg7 9. De7 i tak s lep pozic pro blho) 7. ... Kxf8 8. fxg5 a bl vyhraje

B3) 4. ... Dd8! jedin tah 5.Vf1!? (5. Je2!?) Sf6 6. Vg3 Jg5 7. Vxg5+ Sxg5 8. Dxg5+ Dxg5 9. fxg5 a zde je asi ?ern pozice p?jemn?j, nebo p?inejmenm velmi nejasn :-) viz. mal diagram

alt

Velmi zajmav fragment, kter jen dokazuje to co se d?je na vech rovnch od Carlsena a po ns, klubov hr?e. Ob?as vytvo?me pozici, kter nm p?eroste p?es hlavu a my ji nejsme "to" achov? "u?dit".

?astnci:

1. Radek Mat?jka
2. Frantiek Van?k
3. Pavel Prochzka
4. Arnot Metelec
5. Ji? Severa
6. Frantiek Penk
7. Alois Barto
8. Pavel Ducho
9. Jaroslav Odehnal
10. Martin NovkSystm hry: kad s kadm, hraje se dle pravidel FIDE

Tempo: 60 min na partii, bonus 30 sekund za kad tah

Hrac mstnost: klubovna achovho oddlu Sokol Tbor (sokolovna)

Hrac dny: ?tvrtky od 19 hodin

Hodnocen: po?et bod?, S.B., vzjemn partie

Rozhod?: pan Vclav Haek

Rozpis jednotlivch kol:

1.kolo - 6.?jna 2016

Van?k - Odehnal 0-1
Prochzka - Ducho 1-0
Metelec - Barto 0-1
Severa - Penk 1-0
Mat?jka - Novk 1-0

2.kolo - 13.?jna 2016

Barto - Severa 1-0
Ducho - Metelec 0-1
Odehnal - Prochzka 1-0
Mat?jka - Van?k 1-0
Novk - Penk 0-1

Dohrvky - 20.?jna 2016

3.kolo - 27.?jna 2016

Prochzka - Mat?jka 1-0
Metelec - Odehnal 0-1
Severa - Ducho 1-0
Penk - Barto 1/2-1/2
Van?k - Novk 0-1

4.kolo - 3.listopadu 2016

Ducho - Penk 0-1
Odehnal - Severa 1-0
Mat?jka - Metelec 1-0
Van?k - Prochzka 0-1
Novk - Barto 1-0

Dohrvky - 10. listopadu 2016

5.kolo - 17. listopadu

Metelec - Van?k 0-1
Severa - Mat?jka 0-1
Penk - Odehnal 0-1
Barto - Ducho 1-0
Prochzka - Novk 1/2-1/2

6.kolo - 24.listopadu 2016

Odehnal - Barto 0-1
Mat?jka - Penk 1-0
Van?k - Severa 1-0
Prochzka - Metelec 1-0
Novk - Ducho 1/2-1/2

Dohrvky - 1.prosince 2016

7.kolo - 8.prosince 2016

Severa - Prochzka 0 - 1
Penk - Van?k 1/2-1/2
Barto - Mat?jka 1/1 - 1/2
Ducho - Odehnal 0 - 1
Metelec - Novk 0 - 1

8.kolo - 15. prosince 2016

Mat?jka - Ducho 1 - 0
Van?k - Barto 0 - 1
Prochzka - Penk 0 - 1
Metelec - Severa 0 - 1
Novk - Odehnal 1/2 - 1/2

Dohrvky - 22.prosince 2016

9.kolo - 29. prosince 2016

Penk - Metelec 1 - 0
Barto - Prochzka 1 - 0
Ducho - Van?k 1/2-1/2
Odehnal - Mat?jka 1/2 - 1/2
Severa - Novk 1/2 - 1/2

Dohrvky - 5.ledna 2017 ???

Zpracoval: Vcl?av Haek

Aktualizováno Neděle, 12 Únor 2017 20:24
 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Najděte nejlepší tah