Základní informace

Hrací místnost:

Sokolovna, klubovna 2. poschodí (vchod z Budějovické ulice).

Hrací dny:

ST 15:00 – 16:00 mládež, začátečníci

ČT 19:00 – 21:00 dospělí

Vedoucí: Ing. Zdeněk Havlůj – dospělí

e-mail: zdenek.havluj@quick.cz

Vedoucí: Alois Bartoš – děti

e-mail: abartos@volny.cz

mobil: 732 247 053

č. účtu: 12439301/0100

PřihlášeníNapsal uživatel Milan Borkovec   
Pátek, 30 Prosinec 2016 08:22
Tborsk v? 2016 - hodnocen Aloise Bartoe


59.ro?nk turnaje Tborsk v? ... , prv co se mi vybavilo je, e za rok bude jubilejn edest pokra?ovn.To je d?vod k zamylen.

Za?tek turnaje byl rozpa?it,v prostorch bval J? university se zm?nil njemce.Kuchyn? v rekonstrukci,na posledn chvli jsme zachrnili alespo? monost ob?erstven. P?li pozd? zjistil rozhod?, e chyb datov kabel, zahjen se tm odsunulo o 20 minut.Pro p?t? budeme vyadovat p?ihlky p?edem, abychom urychlili zahjen, 45 minut je zkrtka p?li velk zpod?n.

Ve srovnn s rokem 2015 hr?? p?ibylo: u dosp?lch est a u mldee dvacet.To je pot?iteln.

Mezi dosp?lmi s 89-ti ?lennm startovnm polem m?l oddl Sokola Tbor desetinsobn zastoupen. Dobrou formu z posledn doby (nap?.3.msto v brn?nskm turnaji) potvrdil Lud?k Mszros celkov? druhm mstem. Po lo?sk "bramborov" medaili ho to jist? pot?ilo. Do prvn destky se s p?lbodovm odstupem umstil na ptm mst? Jan Trepka a est Ale R?i?ka (u n?ho se forma z ligy nevytratila).Devt byl Zden?k Vybral,ten je taky n. ?trnctmu Milanu Borkovcovi chyb?l bod ke spokojenosti,m?l druh nejlep pomocn hodnocen.Tempo vyhovuje i Davidu Hkovi,ten obklopen ve vsledkov listin? zprava i zleva hr?i s o 250 body lepm elem skon?il estnct.Celkov? zvt?zil s p?ehledem p?i jedin remze v poslednm kole pseck Jan Miesbauer.T?et se umstil jeho trenr IM Ivan Hausner z Prahy.

Putovn V? si mezi dorostenci odvezl J.Miesbauer,kter v p?mm souboji odsunul na druh msto M.Zemana z Bud?jovic a bronz zbyl na D.Hka ze achklubu Tbor.

Souboj o putovnho kon? mezi ky jasn? rozhodl s plnm po?tem bod? Tade Hanzl z belgick achov federace,strakonick Kotl byl druh p?ed M.?asnou. Dorotka Veverkov, asi nejmlad z 26 ?astnk? skon?ila dest.

Mezi devtiletmi a mladmi se ztrtou bodu si putovnho p?ce do ?.Bud?jovic odvezl David Brta,nsledoval David Prak a bronz si odv David Koutsk ze pan?lsk achov federace. Bramborov medaile zbyla Vojtovi Volfovi ze Sokola Tbor.Oddlov kolega Pepa Kukla myslm nen s umst?nm v polovin? p?li spokojen.

Pro p?t jubilejn ro?nk zm?nme jist? systm p?ihlek,turnaj p?jde na zpo?et ela,z moj strany v?t d?slednost i v mali?kostech.

A.Barto,?editel turnaje

Aktualizováno Pátek, 30 Prosinec 2016 08:22
 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Najděte nejlepší tah