Základní informace

Hrací místnost:

Sokolovna, klubovna 2. poschodí (vchod z Budějovické ulice).

Hrací dny:

ST 15:00 – 16:00 mládež, začátečníci

ČT 19:00 – 21:00 dospělí

Vedoucí: Ing. Zdeněk Havlůj – dospělí

e-mail: zdenek.havluj@quick.cz

Vedoucí: Alois Bartoš – děti

e-mail: abartos@volny.cz

mobil: 732 247 053

č. účtu: 12439301/0100

PřihlášeníNapsal uživatel Milan Borkovec   
Středa, 04 Leden 2017 18:26
Tborsk v? o?ima Zde?ka Vybrala

Vnoce jsou pro mne vdy ve znamen dvou kl?ovch zitk? t?drho ve?era a 27. prosince. achist jist? nepot?ebuj vysv?tlovat vznam druhho data. P?padn vno?n przdniny chpu sp jako bonus kob?ma udlostem. Podotkm, e vrodin? jsem stmto vnmnm Vnoc osamocen. Letos tedy op?t po vno?nch svte?nch dnech vyrm na Univerzitu. Kv?li nemocem vrodin? nlada ani soust?ed?n nen ideln. Nejmlad synek stnal celou noc vhore?kch, manelku taky skolila ch?ipka, take se nedostavil ani kvalitn odpo?inek ani poslen spnkem. Nu co, i za t?chto nep?znivch okolnost stoj za to nabrat n?jak dal achov zkuenosti. Tm sp, e hned po Vnocch ?ek d?leit ligov zpas sfavority zJi?na.

Vprvnch dvou kolech jsem odehrl nro?n ostr souboje a kupodivu hlava po?tala, i kdy byla trochu t?k. Ale omvn studenou vodou na WC a povzbuzujc ?aj p?ece jen udrely pot?ebnou bd?lost. Ve t?etm kole jsem sehrl vpodstat? rozhodujc partii soddlovm kolegou a nejv?tm jiho?eskm talentem Honzou Miesbauerem. Po nevyrovnanm pr?b?hu, kdy se ob? strany dopout?ly nep?esnost, jsem se dopustil dvou chyb v?ad?, nejprve t?kho strategickho omylu a nsledn? jednoduch hrubky. Podrobn?j rozbor najde ?ten? vp?iloen partii. Bohuel, sedmikolov turnaj je na opravu jedin porky p?li krtk. Obecn? povauji systm 7 kol na 25 minut za velmi ne?astn. Je to vpodstat? loterie, kde hraj nejv?t roli nervy a schopnost maximln koncentrace. Oboj sice ke h?e pat? tak, ale faktor nahodilosti je p?li vysok a vrazn? zkresluje kone?n vsledky. Je vak t?eba uznat, e Honza se nejen vtto partii ukzal prost? lepm hr?em. Co jsem vid?l i jeho dal vkony, d?lal podstatn? mn? nevynucench chyb ne jeho soupe?i, prokazoval vysok porozum?n figurkm a jejich souh?e a tak lpe hospoda?il s?asem. Nen divu, e turnaj snadno vyhrl.

J si nakonec taky nest?uji, sehrl jsem n?kolik zajmavch parti. Divcky asi nejatraktivn?j souboj m? ?ekal v5. kole sMilanem Hrubm. Milan m? p?ekvapil po 1.d4 f5 reakc 2.Sg5. Nsledn? se mi ani bych to tuil poda?ilo p?ekvapit Milana mlo uvanou vst?edn obranou proti holandskmu matu po diagonle h5-e8 (4Vh7). Po pravd?, mm pocit, e cel systm za ?ernho je krajn? podez?el. Teorie mu sice slibuje vyrovnn, ale mus hrt smatematickou p?esnost, jedin uklouznut ho m?e p?ivst do sbrky miniaturek vzahjen. Partie tedy od po?tku probhala ve znamen divokch zpletek, kdy ob? strany trp?ly na slabost svch krl?. ?ern nikoli bez pomoci hodin (tedy ?asov tsn? blho) se nakonec ukzal vprotitoku rychlej. Hodiny se pak obrtily proti mn? vposlednm kole, vsouboji sIM Ivanem Hausnerem. Ivan je ovem znm rychlou hrou i ve vnch partich. Vnich se mi proti velezkuenmu kolegovi ztmu QCC zatm celkem da? dret vyrovnan skre. Tentokrt jsem p?iblin? vyrovnanou koncovku dlouho brnil, ale stle u cesti?ku kremze jsem p?ece jen nenael.

Miesbauer Jan - Vybral Zden?k, 3.kolo

1.e4 e6 2. d4 d5 3. Jd2 a6 4. Jgf3 Jf6 5. e5 Jfd7 6. Sd3 c5 7. 0-0 Db6 8. Ve1?

alt


Optimismus mld. Podobn gambity se ve Francouzsk obran? vyskytuj ?asto, nemaj ale oprvn?n? p?li dobrou pov?st. Podobn? i tady zsk bl jen nskok ve vvinu. V rapidu to sice nen patn, ale stejn? nevm, co se Honzovi nelbilo na normlnm dxc5 ...

9. ... cxd4 10. cxd4 Jxd4 11. Jxd4 Dxd4 12. Jf3 Db6 13. Da4 Db4?

Lkav, ale chybn. ?ern m?l lep anci s tempem pokra?ovat ve vvinu, nap?. 13. ... Sb4! 14. Ve3!? 0-0 15. a3 Se7 a ?ern stoj lpe.

14. Dc2 Jc5 15. Sd2!

alt


Siln mezitah zvyujc nskok blho ve vvinu.

15. ... Dg4 16. h3 Dh5 17. Se2 Dg6

Automatick a instiktivn reakce (chce s tempem uhnout z odtahu Jf3), ale nen nejp?esn?j. Bl ve skute?nosti nem?l dobr odtah, proto lo hrt rovnou Se7 s dalm 18. Se3 Jd7 a bl se mus starat o p?ce e5.

18. Dd1 Se7 19. Se3 Sd7

Alternativou bylo 19. ... 0-0 20. Vc1 b6 21. b4 Jd7 22. Da4 a bl m nep?jemn tlak na oslaben dmsk k?dlo ?ernho.

20. Vc1 Vc8 21. b4 Je4 22. Vxc8+ Sxc8 23. Dc2! 0-0

U tu byly problmy nap?., 23. ... Sd7? 24. Dc7 Sc6 25. Sxa6! + -

24. Dc7 Ve8

Mm p?vodnm zm?rem bylo 24. ... Sxb4? ale zdlky jsem nedohldl, e to nejde pro 25. Jh4! Sxe1 jedin 26. Jxg6 fxg6 27. f3 Jg3 28. Sc5 Ve8 29. Sd1 + -

25. Vc1 f5 26. exf6

alt

Sxf6?


Postaven ?ernho ale jet? nebylo tak zl, aby musel prohrt. Vtipn mezitah 26 ... Sd6! zajituje dobrou kontrolu nad kl?ovm polem e5 a ?ern m nad?ji na vechny t?i vsledky. nap?. a) 27. Dxg7+ ?! Dxg7 28. fxg7 Kxg7 a ?ern stoj p?jemn?ji b) 27. Db6 Dxf6 28. Jd2 Jxd2 29. Dxd6 Je4 30. Db6 e5 s nejasnou pozici ..

27. Je5 Df5??

Nutn bylo 27. ... Sxe5 28. Dxe5 Df6 29. Sd4 a bl stoj zna?n? lpe i p?es deficit jednoho p?ce. Dominance na ?ernch polch je rozhodujc.

28. Df7+ a ?ern se vzdal 1-0

Miesbauer - Vybral

Ve dobr do novho roku 2017!

Zden?k Vybral

Aktualizováno Čtvrtek, 05 Leden 2017 14:31
 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Najděte nejlepší tah