Základní informace

Hrací místnost:

Sokolovna, klubovna 2. poschodí (vchod z Budějovické ulice).

Hrací dny:

ST 15:00 – 16:00 mládež, začátečníci

ČT 19:00 – 21:00 dospělí

Vedoucí: Ing. Zdeněk Havlůj – dospělí

e-mail: zdenek.havluj@quick.cz

Vedoucí: Alois Bartoš – děti

e-mail: abartos@volny.cz

mobil: 732 247 053

č. účtu: 12439301/0100

PřihlášeníNapsal uživatel Milan Borkovec   
Pondělí, 10 Duben 2017 10:10
Zv?r sezny, oslavy vznamnch "kulatin", Doachn

Prv? prob?hl vkend byl pro Tborsk achisty bohat na udlosti. Jednak bylo na po?adu dne zv?re?n kolo v 1. ?esk lize (kde se ?ekal p?m souboj o zchranu) a 1. Jiho?esk divize (kde se ?ekalo na potvrzen postupujcho do 2. ?esk ligy), druhak ns ?ekala po absolvovn ve zmn?nch zpasu tzv. Doachn, letos spojen s oslavou kulatch narozenin naich n?kolika ?len? oddlu.

Poj?me vak p?kn? popo?dku.Ned?le 9. dubna, cca 9 hodin rno ...

Z Tbora vyr v?t skupina Tbor B do nedalekho Psku, aby vybojovala posledn zpas v J? divizi, men skupina (GM Vok?, Zden?k Vybral a Milan Borkovec) do ?eskch Bud?jovic na (t) zv?re?n duel 1. ?esk ligy.

1. ?L zpas, QCC ?B - TJ Pankrc 5 1/2 - 2 1/2

Zpas o ve! Mme 9 bod?, soupe? 8 bod?, mikroskopick vhoda je na na stran?. V achu je vak tato vhoda dost realtivn. e oba tmy berou utkn vn?, nazna?uj prvn ?ty?i achovnice. Oby tmy "bez mezer", na na stran? dva velmist?i a jeden mezinrodn mistr, na stran? soupe?e jeden velmistr, dva mezinrodn mist?i a jeden FIDE Mistr. A nesmme zapomnat na WGM Eliku Richtrovou, na kapitnku!

Bitva nakonec dopadla dob?e pro ns, vsledky zde:


QCC ?esk Bud?joviceTJ Pankrc
Vok? Marek (Z) 2415F - 2446F Jirovsk Milo (H,Z)
Lechtnsk Ji? (Z) 2368F - 2427F Svoboda Svatopluk (H,Z)
Miesbauer Jan (H,Z) 2178F 0 - 1 2303F Polek Jaroslav (Z)
Hausner Ivan (Z) 2377F - 2399F Doleal Radoslav (Z)
Vybral Zden?k (Z) 2271F 1 - 0 2141F Pleek Ji? (Z)
Cuhra Martin (Z) 2186F 1 - 0 2212F Peout Jan (Z)
Borkovec Milan (H,Z) 2209F 1 - 0 2227F Soural Jan
Richtrov Elika (Z) 2197F 1 - 0 2151F Strek Stanislav (H)
5 : 2

Pr?b?h byl zhruba nsledujc. Velmistrovsk remis na ?tvrt desce (IM Doleal - IM Hausner 1/2) utkn odstartovala. P?edn achovnice byly velmi nejasn, na ?ty?ech zadnch se pomalinku, polehou?ku p?eklp?la vhoda na na stranu.

Prvn rezultativn vsledek zapsal Martin Cuhra, kter vyel ze zahjen lpe a nakonec se mu poda?ilo zskat figuru, vedeme tedy 1 1/2 - 1/2 a vypad to nad?jn?. Souboj t?kch vah na prvn desce (GM Vok? vs GM Jrovsk) pak kon? smrn? a tm se stav upravuje na 2-1 pro ns.

Pot myslm kon? smrem i partie na druh achovnici, kde se velmistr Lechtnsk brnil svm oblbenm caro-kannem proti FM Svobodovi. Bl se sice snail, ale obrann valy neprolomil, take remis a ... 2 1/2 - 1 1/2.

D?leit bod pak zapisuje a vznamn? uklid?uje tm Zden?k Vybral, kdy velice nejasnou partii zavruje sp?nm matovm tokem ... 3 1/2 - 1 1/2 u je velmi nad?jn, zvlt?, kdy na vhru stoj i posledn dv? desky, tedy WGM Elika Richtrov a Milan Borkovec. Jedin? Honza Miesbauer hraje t?kou koncovku proti IM Polkovi a zde to vypad na nai jedniou prohru.

Nat?st se u dn p?ekvapen a "kotrmelec" nekon, take WGM Elika Richtrov skute?n? vt?z, pot i Milan Borkovec a tm je rozhodnuto. Prohra Honzy Miesbauera u jen kosmeticky upravuje skre na 5 1/2 - 2 1/2.

Tm QCC ?esk Bud?jovice je tedy zachrn?n a m?e hled?t vst?c dal prvoligov sezn?!

Tabulka zde: http://db.chess.cz/soutez.php?sid=1665

1. J? Divize DDM Psek - Sokol Tbor B 5 1/2 - 2 1/2

N divizn tm u m?l pouze teoretick ance na vt?zstv v cel divizi. Musel vyhrt a ?ekat na p?padn kloptnut rivala ze Stropnice. Ke kloptnut nedolo, resp. dolo ke kloptnut naeho tmu :-). Kapitn Lojza Barto pak odpoledne sue konstatoval, e strneme :-) a "hotovo dvacet". Je to tak, s tm se nenad?l nic ...

Vsledek je zde:

DDM PsekSokol Tbor
Grill Roman (H,Z) 2087F 1 - 0 2103F Mszros Lud?k (VH,Z)
Stinka Jakub (H,Z) 2061F 1 - 0 2061F Rosenzweig Vladimr (Z)
ime?ek Alexej (Z,K) 2041F - 2045F ilav Jan (Z)
Krischke Arnold (H,Z) 1972F 0 - 1 2014F Mindl Josef (Z)
Landa Ji? (Z) 1900F 1 - 0 1996F Haek Vclav (Z)
Mejta Frantiek 1864F 0 - 1 1938F Barto Alois (Z)
R?i?ka Tom (ZK) 1773F 1 - 0 1856F lajs Vlastimil (H,Z)
Haj?ek Pavel 1660F 1 - 0 1887F Krch Luk
5 : 2

Jen co jsem zaslechl ... tak ... Roman Grill "p?est?lel" Lu?ka, Jakub Stinka p?epo?tal Vladimra a Pepa Mindl ut?d?il Arnoldovi Krischkemu miniaturku v 10. tazch, Vlasta lajs pak prohrl partii, kde m?l p?ce navc a vechny p?edpoklady k vh?e, mno a Venca Haek pr "znsilnil" koncovku :-), pravd?podobn? pod vlivem ...zpasu :-).

Take zv?r sout?e nemastn, neslan. Na druh stran? druh msto bylo i tak zajit?no.

Hlavn favorit a aspirant na postup do ligy Hrani?? Horn Stropnice nakonec nezavhal a zvt?zil nejt?sn?jm monm rozdlem. I kdy "sv?dectv" Petra Loskota nazna?ovalo, e to mohlo dopadnout i obrcen?, nakonec se caissa oto?ila na tu (letos) sprvnou stranu. Ono ... i v p?pad? prohry by tm ze Stropnice slavil. Na to se ale spolhat nemohl.

Take GRATULACE putuje do Horn Stropnice, p?t rok to bude zajmav oiven "stojatch" ligovch vod !!!

Jet? nezbytn vsledn tabulka: http://db.chess.cz/soutez.php?sid=1713


Ned?le 9.dubna odpoledne, cca od 15:00

Doachn a oslava narozenin

Na ned?ln odpoledne byla naplnovan tradi?n rozlu?kov akce po sezn? drustev, spojen s oslavou narozenin naich dlouholetch ?len?. Prob?hla klasick sch?ze naeho oddlu, zprva p?edsedy ing. Zde?ka Havl?je, zprva Lojzy Bartoe k mldei, zprva STK od Vclava Haka a nsledn? zprvy kapitn? jednotlivch drustev.

Pot u jsme "odloili" veker oficiality stranou a nsledovala hlavn akce dne: V letonm roce toti slav vznamn ivotn jubilea tito nai hr?i:

ing. Jind?ich Zapletal (80 let)

Mistr sportu 1967, mezinrodn mistr 1969, mezinrodn velmistr 1998. Upozornil na sebe ve finle pohrov sout?e 4-?lennch drustev 1961-63, ve kterm reprezentoval Vodn stavby Tbor a zskal na 3.achovnici rekordnch 11,5 bodu z 12 parti. Velmi p?esv?d?iv vkon odvedl ve 2.ME jednotlivc? 1964-67, kde s 12,5 bodu ze 14 parti zvt?zil a stal se mistrem Evropy. Ve finle B sout?e o Eberhardt Wilhelm Cup reprezentoval ?SSR i na 4.achovnici a uhrl 6,5 bodu z 8parti. Mn? sp?n vsledek zaznamenal ve finle 7.mistrovstv sv?ta 1972-75, kde 5 bod? sta?ilo jen na 14.msto. Vdalch sout?ch vak odvedl u jen vborn vkony. Ve finle 1.ME drustev 1978-82 5 bod? z 8 parti na 3.achovnici, vp?edkole 10.olympidy 1987-95 5,5 bodu z 9 parti na 1.achovnici a kone?n? ve finle 11.olympidy 1992-99 8 bod? z 12 parti na 1.achovnici. Pat? mezi nae nejsiln?j a nejspolehliv?j reprezentanty svelmi zodpov?dnm p?stupem ke kad partii.

alt

Vladimr Rosenzweig (70 let)

5ti nsobn ?astnk MR. Nejlpe si vedl ve 20.ro?nku (1983-84), kde zskal bez prohry 11,5 bodu a obsadil 3.msto. Vletech 1974-77 hrl dvakrt za Vodn stavby Tbor v 1.lize, ale veazn?ji se neprosadil. Reprezentoval vp?edkole 4.ME drustev (1988-94) a na 7.achovnici doshl 3,5bodu z 8parti.

alt

Oba oslavenci v drunm hovoru, ing. Jind?ich Zapletal a Vladimr Rosenzweig

Ji? Severa (70 let)

Dlouholet ?len naeho oddlu, hr? 1. a 2. Jiho?esk divize, dlouholet kapitn tohoto diviznho tmu.

alt

Zde pro zm?nu Ji? Severa (vlevo) a ing. JInd?ich Zapletal

Frantiek Van?k (70 let)

achov nadenec a t ?len naeho oddlu, m?l del pauzu, ale k achu se vrtil a v sou?asn dob? je ?len diviznch tm?.

Bohuel jsem nenael foto ... :-)

Nsledovala "p?ednka" Milana Borkovce na "tma - oslavenci". Jak u jsem ?ekl v?era odpoledne ..." Kluci mi prominou (Vl?a, Jirka, Franta), ale jsou p?li mlad a budou si muset na "svoji" p?ednku 10 let po?kat :-)" .... Take v?erej odpoledne jsem p?edvedl pardn partii ing. Jind?icha Zapletala ze achov koresponden?n olympidy z roku 1991.

Pro p?padn zjemmce p?ikldm originl z ?s. achu v pdf. P?jemnou zbavu nad parti

Zapletal vs Palm - soubor v PDF


A na zv?r jet? n?kolik momentek ze v?erejho p?knho odpoledne a ve?era ...

alt

P?edvdm partii Zapletal - Palm, 1991, achov olympida drustev


alt


Ve?ern ?as, karetn ?ty?ka, t s jednm GM :-)

alt

Karetn st?l ?.2, ?ekn?me ligovo - divizn :-)