Základní informace

Hrací místnost:

Sokolovna, klubovna 2. poschodí (vchod z Budějovické ulice).

Hrací dny:

ST 15:00 – 16:00 mládež, začátečníci

ČT 19:00 – 21:00 dospělí

Vedoucí: Ing. Zdeněk Havlůj – dospělí

e-mail: zdenek.havluj@quick.cz

Vedoucí: Alois Bartoš – děti

e-mail: abartos@volny.cz

mobil: 732 247 053

č. účtu: 12439301/0100

PřihlášeníNapsal uživatel Milan Borkovec   
Neděle, 16 Duben 2017 12:08

V Plan nad Lunic vt?z sokolov

Lud?k Meszros a Pavel Prochzka!

V Hotelu Lunice p?ed chvilkou skon?ili dva turnaje KOTNOV a LUNICE. A pro n klub Sokol Tbor vte?n?, protoe se oba turnaje staly ko?ist naich hr??. Op?t jdeme hezky popo?dku. Zv?re?n kolo je vdy p?ipsno pod starm textem!KOTNOV

Pot co jsem vkro?il do hracho slu, vidm na vsledkov tabuli, e mladi?k David Hk op?t zabodoval a dostal se tak do ?eln skupiny hr??! Lojza Barto m p?ce mn? s Radkem Mat?jkou a pozici vidm jako bezvchodnou. To se tak zhy potvrdilo, Lojza jen ehral, e v pr?b?hu prost? p?ehldl p?ce a ten nakonec rozhodl. V pr?b?hu m krtk nvt?vy skon?il tak hlavn favorit Lud?k Meszros. Pozici, kterou jsem vid?l, jsem povaoval za vyhranou pro Lu?ka, ale domc krtk analza ukzala, e situace mohla bt jet? velmi sloit (viz. diagram). Soupe? vak v?asov tsni pochybil a Lud?k zapsal d?leit bod. Na t?et achovnici m?l lep v?ovku Stanislav Ju??ek, nyn doma vidm, e patrn? vhodu uplatnil ...

Take jak po estm kole?

Radek Mat?jka a Lud?k Meszros si to jednozna?n? rozdaj o celkov vt?zstv, oba maj 5,5/6 a nemohou bt u dostieni. Boj o bronz bude velmi napnav! Stanislav Ju??ek a David Hk maj 4/6, ale oba budou ?elit vedoucm borc?m, kte? jist? nebudou chtt prohrt!Take radovat se mohou eventueln? "t?iap?lbodov", mezi nimi je i n sokolk Lojza Barto ...

Odpoledne bude tedy velmi zajmav !!!

Slben diagram, u ?.6, partie Macho - Meszros, ?ern na tahu. Posledn tah blho byl Dd1-e2 ... Co Vy na to ?

alt

7.kolo

Tentokrt p?ichzme do slu s Milanem Hrubm, abychom prv? v?as shldli finle! Zji?ujeme, e partie Stanislav Ju??ek - Radek Mat?jka u skon?ila velmistrovskou remzou. Radek m?l z?ejm? z Vsetnsk legendy respekt a tak pozici "nehrotil", soupe? evidentn? tak ne.

Na ostatnch stolech se bojovalo do vy?erpn vech monost. Lojza Barto stl velmi p?kn? s Ond?ejem Hlav?kem, uko?istil p?ce a po chyb? soupe?e mohl zskat malou taktikou i druhho. To ovem nevid?l, propsl i dal monosti a nakonec byla partie dna za remzu u v pozici, kde by se musel Lojza "sakra" namhat na polovinu bodu ...

Diagram ?.7, Barto - Hlav?ek, ?ern prv? zahrl Dc8-c7. Jak by jste blmi pokra?ovali?

alt

Vrcholem turnaje byla partie Meszros - Hk. Objektivn? je nutno ?ci, e Lud?k stl totln? na vhru (aspo? co jsme p?ili), David m?l i ?asovou tse?. S minutou na hodinch proti cca 10 min vak David d?el, bojoval, kladl nstrahy a nakonec vznikla koncovka, kde sice Lud?k asi stl stle na vhru, ale byla to otzka ...!? Ovem posledn chyba prohrv a t se definitivn? dopustil David. Lud?k Meszros (Sokol Tbor) tak zapsal cenn vt?zstv a tm i vt?zstv v turnaji a zrove? prvn cenu ve vi 4 000 K?.

Diagram ?.8, partie Meszros - Hk, ?ern na tahu. Zde si ovem nejsem pln? jist, zda-li pozice stla p?esn? takhle, myslm, e ano. Kadopdn? na dokreslen cel situace ... Otzku tedy nedvm dnou :-)

alt

GRATULUJEME !!!

St?brnou medaili a 1 800 K? pobral Radek Mat?jka (Achklub Psek), na bronz nakonec doshl zkuen Stanislav Ju??ek (Zbrojovka Vsetn). Vem gratulace!

LUNICE

Zde se situace velmi zamotala!!! Doposud suvernn Bo?ivoj Kronowetter neustl ?ern figury a prohrl s Radoslavem Wilkem (POLSKO), plmachr Pavel Prochzka finiuje "ostoest". I kdy koncovka se mi zdla, e by ji m?l na vhru hrt spe soupe?, nyn doma vidm vsledek opa?n !!! Take ...

Do ?ela se dostal Pavel Prochzka, za nm pak v zv?su Radoslav Wilk a Bo?ivoj Kronowetter, vichni 4,5/6. Rudolf Novk a Mat?j Tajovsk pak v "zv?su" se 4/6.

Je "zad?lno" na nemn? zajmav odpoledne jako v hlavnm turnaji ...

7.kolo

V "B" turnaji zji?ujeme po p?chodu do hracho slu, e Bo?ivoj Kronowetter u vyhrl, take je jasn, e Spielmacher ?ili Pavel Prochzka mus vyhrt, chce-li si odnst palmu vt?zstv a prvn cenu!

Mimochodem v kole minulm skute?n? stl v koncovce dost podez?ele a na m?j dotaz, jak to vyhrl, Pavel odpov?d?l, e soupe? p?ehldl p?ce, pot mu Pavel nabzel remzu, soupe? odmtl a hrl nsiln? na vhru. "Prochy" tak mohl slavit po cca 3,5 hodinch hry a 100 tazch vhru!

Nyn v kole sedmm je v zcela nejasn pozici obehrn o p?ce a brn tak jezdcovou koncovku s p?cem mn?. Zatmco se v?nujeme partii Meszros - Hk, Pavel pozici komplikuje jak to jen jde, "hzm" na pozici tu a tam "o?ko", ale i p?es vekerou snahu se mi zd, e bl (Pavel) bude pozici t?ko hjit. Pak se soust?edme na fini a Davida Hka. A vsledek ...? Pavel Prochzka vt?z v partii a v celm turnaji !!! :-) Podle slov Pavla se soupe? spletl a vlastn? mu vhru daroval. Ovem jak se ?k, historie se nept, take op?t ...

GRATULUJEME !!!

Vt?z tedy Pavel Prochzka (Sokol Tbor) se ziskem 5,5/7. St?bro bere Bo?ivoj Kronowetter (DDM Symfonie Pod?brady), t 5,5/7 a bronz nakonec Mat?j Tajovsk (SK Duras BVK) s vsledkem 5/7. Op?t gratulace!

To ode mne ve, hezk pond?l velikono?n a u videokoment?e se t?m nashlednaou!
Milan Borkovec

P.S. - Myslm, e tak do st?edy mte ?as na "prov?trn" svch edch bun?k mozkovch, pak se pokusm ve videu p?iblit, co se vlastn? v t?ch 8 diagramech stalo, ?i se mohlo nebo m?lo stt :-)))
Aktualizováno Neděle, 16 Duben 2017 18:18
 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Najděte nejlepší tah