Základní informace

Hrací místnost:

Sokolovna, klubovna 2. poschodí (vchod z Budějovické ulice).

Hrací dny:

ST 15:00 – 16:00 mládež, začátečníci

ČT 19:00 – 21:00 dospělí

Vedoucí: Ing. Zdeněk Havlůj – dospělí

e-mail: zdenek.havluj@quick.cz

Vedoucí: Alois Bartoš – děti

e-mail: abartos@volny.cz

mobil: 732 247 053

č. účtu: 12439301/0100

PřihlášeníAdvance chess
Napsal uživatel Milan Borkovec a Zden?k Straka   
Neděle, 23 Duben 2017 08:11
Ultimate - Infinity chess Challenge 2017 zahjen!

aneb GM Zden?k Straka v akci!

achov p?znivci jist? pe?liv? sleduj n nejznm?j achov web www.nss.cz, kde jsou vdy uve?ejn?ny prv? probhajc turnaje vude po sv?t?. Ale o turnaji, kter za?al v?era a skon? 21.kv?tna 2017 tam nenajdete ani zmnku. P?esto o n?m dnes pu a budu se k n?mu pr?b?n? vracet se zajmavostmi, partiemi, "klepy" atd. Veker informace o tomto turnaji najdete na tto adrese: http://www.infinitychess.com/Default.aspx

Nyn tedy stru?n?, o co vlastn? jde. Jde o otev?en trunaj, pro hr?e, dvojice ?i cel tmy, ne bych opsal vechny pravidla a podmnky, tak ve podstatn najdete zde: http://www.infinitychess.com/Page/Public/Article/DefaultArticle.aspx?id=297

D?leit je to, e p?ed turnajem zakrtnete, v jakm mdu vlastn? budete hrt. Jestli Engine (tedy bude za Vs hrt pouze po?ta? - je nutn nahlsit o jak program p?jde), nebo tzv. Kentaur (m?ete pouvat cokoli, tedy vlastn hlavu, enginy, knihy, rady kart?ky, odezrat tahy z hv?zdn oblohy a j nevm co jet? :-) ).

Cenov fond je pom?rn? lkav, 20 000 USD, p?i?em vt?z "shrbne" 6 000 USD.
Turnaj m?ete sledovat naivo i Vy jakoto "HOST", kdy si sthnete aplikaci Infinity chess a registrujete se tam. Pak sledujete partie jakoto host.P?i "projet" listiny vidm na 9.mst? "hr?e" s nzvem Biertrinker, hned v "zv?su" na 12.mst? "hr?e" s nzvem EtaoinShrdlu. Co se pod t?mito nzvy skrv? Po dotazu u "zdroje", ?ili u Zde?ka Straky, mi Zden?k prozradil, e se turnaje ?astn GM Honza id? (corr ELO 2594), GM Zden?k Straka (corr ELO 2569) a Patrik Schoupal (corr ELO 2367). Ihned jsem odhadl, e Biertrinker bude GM Honza id? (sprvn?!) a druh tm, ?ili EtaoinShrdlu tvo? Zden?k a Patrik. Na dotaz, co se skrv pod tak krkolomnm nzvem mi bylo sd?leno, e zhola nic, e prost? Patrik na?ukal nhodn? na klvesnici shluk psmen :-).

Osobn? jsem velmi zv?dav, jak si nai hoi povedou.

A te? nej?erstv?j informace z prvnho kola! Dvm slovo Zde?kovi Strakovi: " V?era jsme zahjili ?ernmi figurami proti soupe?i jmnem KULLANI, p?i?em jde o engine! To znamen, e soupe? si v klidu popj kvi?ku a nem?e ovlivnit hru svho "sv??ence", zatmco my m?eme pout cokoli. Na zahjen soupe? ztatil pr desetin vte?iny (italsk hra), p?i?em my asi 20 minut. Pot ale "engine" zakolsal a ob?toval dmu a ... my vyhrli krsnou a zajmavou partii! Dvaj cenu i za partii kola, take myslm, e mme velkou anci! Jinak v prvnm kole bylo pouze sedm rezultativnch parti!" ... Tolik Zden?k.

Partii mi Zden?k pole, pokusm se Vm ji na naem webu zp?stupnit s krtkmi komet?i ... Chystm se ?astnit se naivo jednoho vybranho kola, abych Vm mohl podat informaci o prci koresponden?nch achist? p?mo za achovnic a o specifickm "advance chess", kdy muste kombinovat um?n stroje s um?nm lidskho mozku ...

P?kou ned?li a pom?rn? brzy zdar!
Milan Borkovec, Zden?k Straka
Aktualizováno Neděle, 23 Duben 2017 21:21
 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Najděte nejlepší tah