Základní informace

Hrací místnost:

Sokolovna, klubovna 2. poschodí (vchod z Budějovické ulice).

Hrací dny:

ST 15:00 – 16:00 mládež, začátečníci

ČT 19:00 – 21:00 dospělí

Vedoucí: Ing. Zdeněk Havlůj – dospělí

e-mail: zdenek.havluj@quick.cz

Vedoucí: Alois Bartoš – děti

e-mail: abartos@volny.cz

mobil: 732 247 053

č. účtu: 12439301/0100

PřihlášeníAdvanced Chess
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Čtvrtek, 27 Duben 2017 15:52
Ultimate Infinity Chess Challenge 2017

Turnaj je v plnm proudu, hr?i maj za sebou prvn ?ty?i kola! A ji m?eme vyvozovat n?kter zv?ry.Poj?me se tedy podvat na to, jak je celkov situace, jak si vedou nai zstupci a jak bude z?ejm? turnaj probhat. V?era jsem tak poprv m?l umon?n p?m vstup do "hrac mstnosti", take jsem vid?l z klidu domova a s blm vnkem v ruce 4.kolo.

Nejd?ve k celkov situaci. V ?ele je 18-?lenn skupina se ziskem 2,5/4, v tto skupin? je na skv?lm t?etm mst? i n tm EtaoinShrdlu (GM Zden?k Straka a Patrik Schoupal). Nsleduje 45-?lenn skupina hr?? majcch 50%, tedy 2/4. Potom 9 tm? se ziskem 1,5/4. Zbytek, celkem 6 hr??, m bod mn?, ale ty dle mho skromnho dhadu odpadnou. U nyn toti vynechali n?jak to kolo ... N druh zstupce Biertrinker (GM Jan id?) je ve skupin? jedna a p?l bodovch.Z toho zcela jednozna?n? vyplv, e turnaj bude velmi vyrovnan, vhra m v podstat? cenu zlata! A e kad kloptnut se bude sakra t?ko dohn?t, i kdy je turnaj superdlouh (22 kol).

Jak jsem uvedl v vodu ?lnku, v?era jsem se pioprv dostal k tomu, abych si mohl partie prohlet on-line. A byla to vskutku zajmav podvan. Nai zstupci m?li oba shodn? ?ern figury (p?i?em Zden?k s Patrikem u m?li ?ern pot?et ze ?ty? parti!) a oba se shodn? brnil italskou hrou, p?i?em jet? navc koprovali prvn kolo a partii KULLANI - EtaoinShrdlu, kterou nai vyhrli a jet? k tomu dostali cenu za partii kola ( jednu ze dvou). Zsadn pozice pro dal vvoj vidme na diagramu ne: