Základní informace

Hrací místnost:

Sokolovna, klubovna 2. poschodí (vchod z Budějovické ulice).

Hrací dny:

ST 15:00 – 16:00 mládež, začátečníci

ČT 19:00 – 21:00 dospělí

Vedoucí: Ing. Zdeněk Havlůj – dospělí

e-mail: zdenek.havluj@quick.cz

Vedoucí: Alois Bartoš – děti

e-mail: abartos@volny.cz

mobil: 732 247 053

č. účtu: 12439301/0100

PřihlášeníNapsal uživatel Milan Borkovec   
Sobota, 29 Duben 2017 07:25
M?R m?? a en, Ostrava 29.4 - 7.5. 2017

aneb Zden?k Vybral v akci!

Sout?e drustev dvno skon?ily, zdlo by se, e nebude o ?em pst :-). P?esto p?znivci Tbosrkho achu nemaj ?as "zahlet". Za prv tu mme Ferr?v memoril, kter je samoz?ejm? loklnho vznamu, za druh je tu prv? probhajc Advanced Chess, co je spe takov zajmav "v?deck studie" o tom, zda-li je lep samotn stroj, ?i stroj usm?r?ovan ?lov?kem no a za t?et ... startuje dnes v Ostrav? nejvznamn?j akce S?R, tedy Otev?en Mistrovstv republiky m?? a en v klasickm achu!A op?t maj Tborci potamo Jiho?ei komu fandit. Zden?k Vybral (QCC ?esk Bud?jovice) je momentln? nasazen jako ?.37, cel p?edb?n startovn pole ?t zatm 60 hr??. Pokud by to takto z?stalo, pak by Zde?ka ?ekal v prvnm kole ?adujc mistr ?R IM Vojt?ch Plt (kter u m spln?n titul GM). Ale to se uvid a dnes odpoledne, kdy bude zcela jasn, kdo do Ostravy dorazil a kdo ne ...

Pro plnost vidm v startovnm poli jet? jednoho "Jiho?echa", je jm GM Marek Vok? (QCC ?esk Bud?jovice). Tomu budu samoz?ejm? tak fandit, ale (nic proti Markovi), ale je to Jiho?ech, asi jako kdy n?kdo tvrd, e je bval ?ernoch :-)))

alt

Foto: Oba "Jiho?ei" za achovnic a p?ed ligovm zpasem (z?ejm? proti Hradci Krlov, uszuji z p?tomnosti GM Martina Petra)

Favoritem ?.1 je bezesporu 21. hr? sv?ta, velmistr David Navara. Jsem zv?dav, jestli p?ekon sv?j extra vkon 8,5/9 (u nevm, z kterho roku) :-)))