Základní informace

Hrací místnost:

Sokolovna, klubovna 2. poschodí (vchod z Budějovické ulice).

Hrací dny:

ST 15:00 – 16:00 mládež, začátečníci

ČT 19:00 – 21:00 dospělí

Vedoucí: Ing. Zdeněk Havlůj – dospělí

e-mail: zdenek.havluj@quick.cz

Vedoucí: Alois Bartoš – děti

e-mail: abartos@volny.cz

mobil: 732 247 053

č. účtu: 12439301/0100

Přihlášení



Turnaje
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Pondělí, 01 Květen 2017 08:01
Vkend achem nabit

Open Karlovy Vary vrchol a Lud?k Meszros bojuje o celkov vt?zstv!


?ten? webu v, e mme "rozkoukny" t?i vznamn akce, kterch se ?astn nai hr?i. A to na rovni oddlu (Lud?k Meszros), na rovni kraje (Zden?k Vybral, "Tbork" a zrove? ?len QCC ?B) a i na rovni ?R (Patrik Schoupal a Zden?k Straka). Jdeme se tedy podvat, co se udlo v?era. A za?neme udlost, kter dnes vrchol zv?re?nm kolem.



Open Karlovy Vary 2017

P?i podrobn?jm pohledu na rozpis turnaje a vsledky jsem zjistil ur?it odlinosti od "normlu". Za prv m turnaj nezvykl po?et kol - tedy osm, za druh bylo v?era na po?adu tzv. dvoukolo. To bv typick v?tinou v za?tcch turnaje, kdy jsou hr?i jet? "?erstv". Dvoukolo je samo o sob? "n?ez", v zv?re?nch kolech je to n?ez dvojnsobn! Ns zajm p?edevm ?ast Lu?ka Meszrose, kter, jak vte, byl po ptm kole v samostatnm veden se ziskem 4,5/5.

V?era rno bojoval ?ernmi s jednm z favorit?, s IM Sebastianem Plischkim. V partii se prosadil favorit, ale Lud?k neklesal na mysli a ve si vynahradil odpoledne, kdy zvt?zil s Ji?m Krej?kem (elo 2151). P?ed dnenm zv?re?nm kolem je tak na skv?lm druhm mst? a bude hrt blmi figurami s FM Ji?m Soukupem (elo 2346) o celkov vt?zstv v turnaji! Budeme rozhodn? dret palce, zd se, e Lud?k m "faznu", na druh stran? je soupe? velmi siln. Nep?edbhejme, uvidme nave?er.

M?R Ostrava 2017

Mistrovstv ?R mu? a en v?era pokra?ovalo druhm kolem. Zatm bez problm? hraje GM David Navara, kdy v prvnm kole v souboji ?eskch jedni?ek ukzal svoji slu.I ve druhm kole souboj nepostrdal jistou pikantnost. Souboj bval trenr vs bval k vyzn?l lpe pro Davida, ?ili GM Jansa - GM Navara 0-1.

Op?t zde mme "sv" elzko, tedy Zde?ka Vybrala (QCC ?B). Ten m?l v?era "vhov?" leh?ho soupe?e, domcho borce Tome O?kaye (Slavoj Poruba, 2107). Partii jsem nevid?l, pouze p?knou zv?re?nou kombinaci s ob?t dvou figur. Zajmavost bylo, e na onlinech svtil vsledek 0-1 ???, trochu jsem m?l strach, zda Zden?k t?eba nezapom?l zm?knout hodiny ?i n?co podobnho, ale z?ejm? lo o "p?ecvak" ...

Zden?k tak m 1/2 a dnes bude op?t ?elit "t?kotonnkovi". Soupe?em mu bude IM Richard Biolek (Agentura 64 Grygov, elo 2445). Op?t drme palce.

Infinity Chess Challenge 2017

No a na zv?r tu mme probhajc trunaj ve freestylu ?i Advanced chess (nevm, jak to p?esn? nazvat), kde mme zstupce v tmu EtaoniShrdlu ( GM Zden?k Straka a Patrik Schoupal) a Biertrinker (GM Jan id?). Mme za sebou 7 kol, ?ili jsme zhruba ve t?etin? turnaje. V?era se poda?ilo jednomu z dalch favorit? zvt?zit (tm CoffeeOne) a tak mme v ?ele dva tmy se ziskem +2, ?ili 4,5/7. Za nimi pak 18-?lenn skupina , kter vvod s nejlepm pomocnm hodnocenm n tm EtaoinShrdlu.

Jak vidm, bude to chtt bezmeznou trp?livost v ?ekn na svoji anci. Myslm vak, e spojen obrovskch zkuenost z freestylu (Patrik Schoupal) a z koresponden?n hry (GM Zden?k Straka) jet? p?inese sv plody.

Dnes maj vichni borci ?as na oddych a na pravu sv dal bojov strategie. Pokra?uje se v ter a ve st?edu 8 a 9 kolem.

P?kn svte?n den
MIlan Borkovec
Aktualizováno Pondělí, 01 Květen 2017 08:03
 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Najděte nejlepší tah