Základní informace

Hrací místnost:

Sokolovna, klubovna 2. poschodí (vchod z Budějovické ulice).

Hrací dny:

ST 15:00 – 16:00 mládež, začátečníci

ČT 19:00 – 21:00 dospělí

Vedoucí: Ing. Zdeněk Havlůj – dospělí

e-mail: zdenek.havluj@quick.cz

Vedoucí: Alois Bartoš – děti

e-mail: abartos@volny.cz

mobil: 732 247 053

č. účtu: 12439301/0100

PřihlášeníNapsal uživatel Milan Borkovec   
Pondělí, 08 Květen 2017 08:02
Konk v Ostrav? doskkal a freestylist v pln "pa?b?"

Pozorn ?ten? naeho webu v, e v pr?b?hu poslednch dn? sledujeme n?kolik akc, kterch se ?astnili nai hr?i (resp. hr?i bydlc v Tbo?e, ne nutn? hrajc za n klub). O sp?chu Lu?ka Meszrose pu v jinm ?lnku (mimochodem mm od n?ho bulletiny z turnaje, take jist? budou i partiov ukzky). V?era v Ostrav? bylo ukon?eno M?R mu? a en v klasickm achu, zde jsme m?li elzko v podob? Zde?ka Vybrala, no a v neposledn ?ad? probh dlouhodob turnaj v Advanced achu ?ili freestylu, kde mme tm EtaoinShrdlu (Zden?k a Patrik).


Dnes si tedy shrneme, co se udlo od naeho poslednho koment?e. Chystm se tak uvst samostatn ?lnek s partiovmi ukzkami ze vech t? akc, ale jist? uznte, e napsat ?lnek je ?asov? neporovnateln s vb?rem, analzou (aspo? krtkou) a publikovnm fragment? ?i celch parti. Take ukzky budou n?kdy v pr?b?hu p?tho tdne ...

M?R mu? a en - Ostrava 2017

Opakovat vsledky by bylo noenm d?v do lesa, v??m, e v?tina achistl?, kte? turnaj sledovali, v jak ve dopadlo. Take stru?n? vsledky zde: http://chess-results.com/tnr278460.aspx?lan=5&art=1&rd=9&wi=821

V?era m? zaujaly prvn dva souboje. GM David Navara prokazoval, e karlovarskou strukturu a Botvinnika m ?dn? prostudovanho (?i i Kasparova) a neponechal nic nhod?, GM Ji? to?ek m?l p?et?kou loho "probt eleznho" GM Zby?ka Hr?ka. Zde kosa narazila na kmen, bl nebojcn? zato?il a rozbil obrann valy ?ernho. O titulu tak bylo rozhodnuto. GM Navara zvt?zil naprosto zaslouen? a dle o?ekvn, i kdy letos neprokzal a takov odstup od ostatnho "pelotonu". I kdy ... bod nskoku p?ed druhm ... :-)

Nakonec tak proklouzl na st?brnou pozici GM Zbyn?k Hr?ek a bronz zbyl na GM Ji?ho to?ka.

V p?eboru en se mistryn ?R stala WIM Kristna Havlkov, celkov? na 28. mst? a se ziskem 4,5/9.

Zde?kovi Vybralovi se p?li neda?ilo, skon?il nakonec s vsledkem 3/9 na 52.mst? celkovho po?ad. Men nplast bude v?erej zv?re?n remza s IM Pavlem Vvrou. O nro?nosti turnaje sv?d? jist? i to, e pr mu soupe? regulrn? dvakrt u partie usnul :-). Pokusm se se Zde?kem domluvit na ?lnku, ve kterm by nm popsal bezprost?edn dojmy z tto vrcholn akce naeho achu.

Nejsem zvistiv, ale zde ?estn? p?iznvm, e Zde?kovi zvidm ?ast. M? to zatm nikdy ?asov? nevylo, ale p?t rok snad u .... :-)

Infinity Chess Challenge 2017

Nyn ze soudku ?.2 - tedy freestyle chess ... :-) Jak vte, jde o pln? jinou formu achu, tedy formu, kde m?ete b?hem hry pouvat, co Vs napadne. Zhruba 80 tm? (nyn u mn?) bojuje u od 22 dubna o ?est a slvu a v neposledn ?ad? (mon v prvn ?ad? :-) ) o velmi zajmav cenov fond.

Jde o turnaj na 21 kol (p?vodn? m?lo bt kol 22, ale hned prvn kolo bylo zrueno kv?li technickm problm?m), hracmi dny jsou t, st a pot p, so, ne ...

Turnaj je v plnm proudu,v?era hr?i sehrli j dvanctou partii. O vyrovnanosti pole sv?d?, e rezultativnch parti je jako afrnu, v kadm kole tak 4-5 maximln?. Na p?ednch achovnicch jet? mn?, take kad vhra je vyvena zlatem.

A k na velk radosti se do?kali i nai borci GM Zden?k Straka a Patrik Schoupal! V sobotu sehrli velmi p?knou partii ( mohu ?ct, e i pom?rn? "lidskou", ur?it? si ji budete moci prohldnout"). Zatm jako stru?nou a vstinou charakteristiku partie uvdm poznmku Zde?ka Straky ..." Po tto chyb? se dostaly ke slovu nae stroje, kter soupe?e rozcupovaly jako prase pytel" :-).

Tm se n tm dostal op?t do boje o ?elo, momentln? je na 2.-5. mst?, dle pomocnho hodnocen na mst? 4. Op?t poznmka mistra: " Pomocn hodnocen je tak t?sn, e sta? zafoukat vnek n?kde u hajzlku [(pozn. p?ekl: ?ili na zadnch achovnicch :-)], aby se po?ad prohodilo."

Dnes hr?i relaxuj a v?traj, ztra zasednou ve 20:00 k dalmu, ji 13.kolu! Drte palce!

P?kn svte?n den
Milan BorkovecAktualizováno Pondělí, 08 Květen 2017 08:22
 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Najděte nejlepší tah