Základní informace

Hrací místnost:

Sokolovna, klubovna 2. poschodí (vchod z Budějovické ulice).

Hrací dny:

ST 15:00 – 16:00 mládež, začátečníci

ČT 19:00 – 21:00 dospělí

Vedoucí: Ing. Zdeněk Havlůj – dospělí

e-mail: zdenek.havluj@quick.cz

Vedoucí: Alois Bartoš – děti

e-mail: abartos@volny.cz

mobil: 732 247 053

č. účtu: 12439301/0100

PřihlášeníNapsal uživatel   
Středa, 24 Květen 2017 20:59
P?vodn? jsem nem?l v?bec v plnu n?jak ?lnek sepisovat, ovem po kladnch reakcch na n vkon a t ?lnku od Milana Borkovce
se pokusm ?ten??m naeho webu mali?ko p?iblit atmosfru a pr?b?h tohoto bleskovho turnaje drustev.
Nae ?ast ve 33.ro?nku turnaje Smchovsk soudek 2017 je siln? spojena s osobou Marka Br?ka, kter ns p?emluvil, pot p?ihlsil, nsledn? p?emluvil na 100% a navc se staral
o vechny technick zleitosti. D?kujeme Marku! :)

Dle achovnic jsme hrli - 1. Jan Trepka, 2. Ale R?i?ka, 3. Lud?k Mszros, 4. Marek Br?k, tempo parti bylo 2x5 minut, ?ili dn p?idvac bonus.

Pro turnaj jsou charakteristick slova, kter zazn?la p?i zahjen - nejedn se o klasick turnaj, nbr o spole?enskou udlost. S tm souviselo nezapo?tn turnaje na bleskov elo a takt brzy otev?en bar, kter byl dob?e zsoben pivnm mokem zna?ky souvisejc s budovou, kde se hrlo...

Nae drustvo Sokol Tbor bylo v turnaji nasazen jako ?.15, ovem dost toto nasazen ovlivnily chyby v elo hodnocen u n?kterch hr??. V naem p?pad? m?l Lud?k uveden elo snad 1950 (bleskov fide ale m 2164), dle vichni hr?i jistho n?meckho drustva m?li uveden elo 1500, p?i?em dva z nch byli dokonce IM. Nutno sportovn? p?iznat, e to je spe sm?vn detail, kter se ve 13-ti kolovm turnaji 40-ti drustev zase tak moc neprojev. Na Chess-results jsou k dohledn opraven nasazen a reln? jsme byli nasazeni jako ?.10.
P?ed turnajem byl kapitnem Markem zvolen cl - bt do ptho msta! V p?pad? spln?n nm byla slbena tekut odm?na.

Cel turnaj neprobhal v bleskovm tempu, ?ili byl dostatek ?asu na ob?erstven a zvolen vhodn strategie k dalmu kolu. V turnaji se objevilo n?kolik velmistr? - Peter Michalk, Jan Bernek a Eduard Meduna. Dle v?t po?et hr?? s titulem IM a FM. O zbavu tedy bylo postarno. Jeliko se nm vcelku vyda?il vod turnaje, obehrli jsme prakticky vechna nejlep drustva s r?znmi sp?chy.
Jednalo o bleskovky, proto nebyla nouze o zajmav momenty. Honza dal mat se zbvajc jednou vte?inou, naopak j jsem dostal mat od IM ?ernouka p?i jeho zbvajcch ?ty?ech vte?inch, Marek dal mat st?elcem a jezdcem dky spadlmu praporku, IM Studni?ka mi nastavil v koncovce figuru, apod.
Nejvce okujc moment v turnaji nastal po 8. kole, kdy ing. Trepka prohlsil, e "s tm Michalkem se ned hrt" !!! Toto p?iznn pisatele t?chto ?dk? tak rozhodilo, e prohrl dal 3 partie a ud?lal tak dv? mal rody v ?ad?. Tento m?j vpadek siln? poznamenal vsledek drustva, kdy padly teoretick nad?je "na bednu" a spe jsme se upnali k monmu ptmu mstu.

P?ed poslednm kolem jsme v?d?li, e musme hodn? vyhrt a n?me?t Heinzelmnner (za kter hrl nm dob?e znm IM Olaf Heinzel !!!) mus hodn? prohrt :) Ovem soupe? do poslednho kola byl vce ne t?k - 3. nasazen tm Smchov-Super v ?ele s GM Bernkem. Mm soupe?em byl IM Vvra a po klasickm bleskovkovm pr?b?hu dosp?la partie do pravd?podobn? lep/vyhran pozice za moji mali?kost, ovem s ?asem 13 sekund oproti 23 sekundm jsem volil vynucen opakovn tah? a remis. Za odm?nu jsem se dozv?d?l spoustu zajmavch synonym k nzv?m pohlavnch orgn? od na 1. achovnice, jeliko jsem to prost? po...kazil a vlastn? tak zni?il celou sobotu. Nutno dodat, e vhrou 2,5-1,5 jsme odsunuli naeho soupe?e z poslednho kola na 5. msto. Nai n?me?t p?tel vyhrli a skon?ili ?tvrt. Na vytouen pt msto nm v olympijskm systmu chyb?ly 2 body...

Co ?ci zv?rem? Osobn? bych uvtal rychlej zahjen turnaje a celkov? svin?j pr?b?h,
ovem monost m??en sil se silnmi soupe?i bohat? p?evila drobn nedostatky.

Vsledky jednotlivc?:
Honza - 8,5/13, perfo 2302
Ale - 6,5/13, perfo 2100
Lud?k - 8/13, perfo 2144
Marek - 7/13, perfo 2015

Vsledky na Chess-results: http://chess-results.com/tnr282780.aspx?lan=5&art=0&wi=821
?lnek o turnaji: http://prazskysach.cz/smichovsky-soudek-2017-vysledky/

P?ikldm t fotografie zmi?ovanho soudku, kter Marek nakonec vyjednal za 6. msto a kter
snad jednou doputuje do na klubovny...

Sponzor Priste

Soudek 2017Aktualizováno Středa, 24 Květen 2017 21:03
 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Najděte nejlepší tah