Základní informace

Hrací místnost:

Sokolovna, klubovna 2. poschodí (vchod z Budějovické ulice).

Hrací dny:

ST 15:00 – 16:00 mládež, začátečníci

ČT 19:00 – 21:00 dospělí

Vedoucí: Ing. Zdeněk Havlůj – dospělí

e-mail: zdenek.havluj@quick.cz

Vedoucí: Alois Bartoš – děti

e-mail: abartos@volny.cz

mobil: 732 247 053

č. účtu: 12439301/0100

PřihlášeníNapsal uživatel Milan Borkovec   
Pondělí, 29 Květen 2017 14:34
Schachclub Bayerwald - QCC ?esk Bud?jovice 96 : 72

Turnaj - zpas 24-?lennch tm? dopadl jednozna?n? ve prosp?ch N?mc?

(aktualizace 30.kv?tna - viz web www.qcc.cz)


Zhruba p?ed m?scem jsme byli osloveni (Zden?k Vybral a Milan Borkovec) Jirkou Havl?kem z ?eskch Bud?jovic, zda-li bychom se cht?li z?astnit p?telskho zpasu-turnaje v rmci vznikajcho partnerstv m?st ?i klub? QCC ?esk Bud?jovice a Bayerische Eisenstein. Souhlasili jsme ihned, take tuto sobotu 27.kv?tna jsme se vydali z Tbora do zmn?nho m?ste?ka Bayerische Eisenstein, kter se nachz hned za hranicemi za eleznou Rudou. Asi po p?ti minutch po zaparkovn dorazil bus z ?eskch Bud?jovic z po?etnou vpravou achist?. Zpas-turnaj tak mohl za?t.

Nejd?ve pr slov k tomu, jak vlastn? tato akce vznikla. Za n?meck klub Schachclub Bayerwald hostuje nm znm IM Ivan Hausner, dle mladc Honza Miesbauer a Jakub Stinka (ti tak v zpase hrli za soupe?c tm). IM Hausner oslovil ?leny tmu QCC ?B, kde se npad setkal kladnou odezvou. Vsledkem tedy bylo to, e my i soupe?i jsme museli dt dohromady 24 achist?. Tak se i stalo, take v sobotu v cca 10 hodin dopoledne mohlo bt p?telsk utkn zahjeno proslovem p?edsedy mstnho achovho klubu.

Princip zpasu byl tento. Hrlo se na 7 kol tempem 2 x 20 minut, p?i?em hr?i z QCC ?B mohli mt za soupe?e pouze hr?e z tmu Byerische Eisenstein. Dvojice nasazoval po?ta? tzv. scheveningskm systmem. Nutno ?ci, e to byla jist slabina zpasu, ale je mon, e to bylo zm?rn?. Kl? nasazovn jednotlivch dvojic jsme nepochopili do konce zpasu, ale to nebyl hlavn cl duelu, lo p?edevm o navazn p?atelstv a partnerstv t?chto klub?.

V prvnm kole m?li vichni ?ei bl figury, soupe?i ?ern. V sudm kole tomu bylo naopak. V poslednm, sedmm kole se barvy st?daly, 1.deska bl, druh deska ?ern atd...

alt
?ekn na vod ...

Hern pln byl nsledujc. Prvn t?i kola, pot nsledovala pozvnka na slavnostn ob?d, kde nm k vynikajcmu jdlu hrla p?jemn mstn dechovka, po ob?d? pak zbvajc ?ty?i kola. Vsledky jednotlivch parti se s?taly, celkem tedy mohl tm nast?dat v sedmi kolech na 24 achovnicch 7 x 24 bod?, ?ili 168 bod?.


alt
Nae p?edn achovnice v hloubokm zamylen ... FM Petr imek a Zden?k Vybral

Co se tk vsledk?, tak bohuel musm konstatovat, e nejsou nikde k nalezen. Zkoumal jsem strnky obou tm?, http://www.qcc.cz/ a http://www.sc-bayerwald.de/39994.html a kde nic tu nic ... zatm. V??m, e se snad n?kde n?co objev, kdy u k navzn kontakt? dolo :-) Vm, e fotografickou dokumentaci v pr?b?hu turnaje provd?l pan Nagy, take v??m, e tyto fotografie dokumentujc atmosfru zpasu n?kde budou k vid?n.

K celkovmu vsledku tedy stru?n?. V zpase byli nakonec jednozna?n? sp?n?j domc, kdy zvt?zili v pom?ru 96 : 72. Na p?ednch achovnicch jsme m?li drtivou p?evahu my, co si vzpomnm, tak FM Petr imek 6 1/2 / 7 (remis pouze s IM Hausnerem), Zden?k Vybral 7 / 7, WGM Elika Richtrov 6 1/2 / 7 (remis pouze s IM Hausnerem), Milan Borkovec 6 1/2 / 7, dl u nevm :-)))