Základní informace

Hrací místnost:

Sokolovna, klubovna 2. poschodí (vchod z Budějovické ulice).

Hrací dny:

ST 15:00 – 16:00 mládež, začátečníci

ČT 19:00 – 21:00 dospělí

Vedoucí: Ing. Zdeněk Havlůj – dospělí

e-mail: zdenek.havluj@quick.cz

Vedoucí: Alois Bartoš – děti

e-mail: abartos@volny.cz

mobil: 732 247 053

č. účtu: 12439301/0100

PřihlášeníNapsal uživatel Milan Borkovec   
Středa, 19 Červenec 2017 08:54
Jak jsem poslechl GM Cveka

"aneb ndhern kombinace velmistra Yatese"

Okurkov sezna v plnm proudu, take i j jsem vyrazil do "dalekch" kraj?. Na mst? naeho pobytu byla p?leitostn? fungujc "wifina", take jsem i tam "po o?ku" sledoval novinky z achovho sv?ta. No a jednoho ve?era jsem zaregistroval na mch oblbench strnkch www.sachycvek.cz nov videokoment? a v n?m partie Alechin - Yates z turnaje v Karlovch Varech z roku 1923. ?ekl jsem si, e po nvratu z dovolen si video ihned pustm. Tak se v?era i stalo. Musm ?ci, e partie je velmi zajmav a nsledn kombinace p?mo ndhern, jde o ukzku skv?l spoluprce dmy se st?elcem. To ale trochu p?edbhm.

GM Cvek doporu?uje (ostatn? jako vdy) pozastavit video v kr?znch krirtickch momentech a probrat se houtinou variant, ?i nastnit pln, najt tah apod. J jsem ho poslechl a musm ?ci, e to stlo za to. Pokusil jsem se zanalyzovat celou kombinaci velmistra Yatese a vsledek si m?ete za chvli zkontrolovat. Po nslednm sput?n videa jsem m?l radost, e jsem "na to" p?iel :-)

Uvdm tedy celou analzu a Vy se m?ete t pohrouit do taj? tto velmi p?kn kombinace. Jeliko jsem nic nekontroloval po?ta?em, je mon, e najdete rychlej cesty k vh?e, ?i pln? jin cesty, ale vzhledem k tomu, e mi "ve sed?lo", doufm, e p?li chyb nenajdte. Kdyby p?ece jen, rd se nechm pou?it ?i opravit. Poj?me na to!

Toto je vchoz pozice partie Alechin - Yates, Karlovy Vary 1923, ?NT

alt

Prvn tahy kombinace nejsou t?k, motiv t ne, m?ly by napdanout "kdekoho" :-) Jet? pr slov k tomu, pro? je vlastn? cel kombinace korektn. Pokud budte skute?n? poctiv? analyzovat, brzy dojdete k zv?ru, e bl dma (a? navenek krsn? postaven) je pouhm statistou, nem?e ani to?it (?ern st?elec ve kryje) a (vzhledem k hradb? p?c? d5,e4,g4) ani brnit. ?ern tak m v toku p?evahu sil: Dma se st?elcem proti krli s v? ...

1. ... Vxg4!

2. fxg4 Vxf1+

3. Kg2 Dxh2+

4. Kxf1 Dh1+

5. Kf2 Sd4+

6. Kg3 Dg1+

alt

Do tto pozice dojdete i v blicce vcelku snadno. Nyn u to bude sloit?j, bl m celkem ?ty?i monosti. Prvn dv? zavrhneme pom?rn? snadno.

a) 7. Kf3?? Df1+ a bl ztrc v?

b) 7.Kh4? Sf6+ 8.Kh3 Dh1+ 9. Kg3 (9. Vh2?? Df3 mat) Sh4+ 10. Kf4 Df1+ 11. Ke3 Sg5+ 12. Kd3 Df3+ a bl znovu ztrc v?

c) 7. Kh3 Df1+ 8. Vg2 Dh1+ 9. Kg3 (9. Vh2 Df3+ 10. Kh4 Sf6+ 11. g5 Df4+ 12. Kh3 Se5! zv?re?n tich tah, je konec ... 13. Vg2 Df3+ 14. Kh4 Dh5 mat) De1+! a dle to je jako v partii ... - +

7. Vg2

de facto jedin tah prodluujc boj a majc jet? vysok nroky na soupe?e ... tedy spolu s variantou c)

7. ... De1+

8. Kh3 op?t jedin. 8. Kf3?? De3 mat nebo 8. Kh2?? Dh4 mat

alt

No a co nyn? Zd se, e remis tam je, ale lze to vyhrt? Kdy si nyn ?ern uv?dom, e bl dma je fakt nekodn, pak v klidu (d-li se to takto ?ci) najde nsledujc tich tah ...

8. ... g5!!

s vcelku nemaskovanou hrozbou Dh4 mat :-) Co m d?lta bl? Dc8+ ?! (mimochodem jedin ach od bl dmy!) je k ni?emu ..

9. Vc2

9. Dc8+ ?! Kg7 - +, 9. Kh2?? Dh4 mat, 9. Vh2? De3+ 10. Kg2 Df2+ 11. Kh1 Dg1 mat ( nebo 11. Kh3 Df3 mat)