Základní informace

Hrací místnost:

Sokolovna, klubovna 2. poschodí (vchod z Budějovické ulice).

Hrací dny:

ST 15:00 – 16:00 mládež, začátečníci

ČT 19:00 – 21:00 dospělí

Vedoucí: Ing. Zdeněk Havlůj – dospělí

e-mail: zdenek.havluj@quick.cz

Vedoucí: Alois Bartoš – děti

e-mail: abartos@volny.cz

mobil: 732 247 053

č. účtu: 12439301/0100

PřihlášeníGRAND PRIX TABOR 2017
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Neděle, 06 Srpen 2017 16:48
GP Tbor - zv?re?n zprva

V Tbo?e vt?z GM Igor Naumkin vkonem 7 1/2 / 9 !!!

Dnes dopoledne prob?hlo v hotelu Palct zv?re?n kolo mezinrodnho achovho turnaje. Motivace hr?? v tomto kole je r?zn. N?kte? u maj mylenky "sbalen v kufrech", take rychl remza je pak "lkem" :-). Jin bojuj o "prize money", dal pak o ?est a slvu, n?kte? tak o elo apod. Rozhodn? jde o pln? posledn anci pro vechny jet? n?co "urvat".

V dnenm ?lnku se tedy podvme na vsledky tohoto kola a celkov po?ad v turnaji, po?ad v p?eboru Jiho?eskho Regionu, po?ad doprovodnch turnaj? atd. Poj?me na to.

9.kolo

Mm dojem, e dnen zv?re?n kolo bylo nejbojovn?j ze vech dosavadnch t?incti ro?nk?. Ruku do ohn? bych sice za to nedal, ale 8 rezultativnch parti z 10, to u je siln kva! Dle p?edpoklad? dolo k rychl dohod? na prvn achovnici. Bezkonkuren?n GM Igor Naumkin si b?hem turnaje ud?lal takov respekt (7/7!), e i bvalho vt?ze (rok 2008) IM Olafa Heinzela p?ely agresivn choutky. Ostatn? Olaf do Tbora jezd rd a turnaj bere jako dovolenou, take se svm vsledkem byl spokojen.

V?et remz kon? parti den Boer Lennard - Englert Jan, kde byli soupe?i tak pom?rn? rychle spokojeni s d?lbou bod?.

Dle u se "?ezalo hlava nehlava". Od 2. do 6. achovnice slavili bl, naopak od 7. do 9. zase ?ern, mezi nimi i dva Jiho?ei Milan Borkovec a Old?ich Popelka.

Zv?re?n kolo tak p?ineslo dva pikantn tborsk souboje. Anna T?mov "zatopila" Vclavu Hakovi ob?t figury, po kter zskala zajmav? vyhlejc tok. Pot co se na chvli zdlo, e vyst?lela prach, p?isunula dal rezervy a nakonec vynutila p?echod do vyhran koncovky!

V druhm souboji dolo k m??en k vs trenr a sp?n?j byl tentokrt k. David Hk zskal v aktivn?j pozici s Aloisem Bartoem p?ce a poslze ho uplatnil k vh?e.

Dva sp?chy nastupujcho mld!

P?ebor Jiho?eskho regionu - D20, H20, Mui

Tradi?n? se kadoro?n? vyhlauj v rmci turnaje vsledky Jiho?eskho p?eboru. letos lo o t?i kategorie, D20 ... dvky do 20 let, H20 ... hoi do 20 let a kategorie mu?.

D20

1. Anna T?mov (achklub Tbor) 5 1/2
2. Lucie Rolnkov (Hrani?? Horn Stropnice) 4 1/2
3. Daniela Nagyov (QCC ?esk Bud?jovice) 3 1/2

Krajskou p?ebornic se stala po cel turnaj skv?le hrajc Anna T?mov, kter v samotnm openu obsadila 22.msto! a skvl?l umstn?n korunovala ve zmn?nm vt?zstvm s velezkuenm Vencou Hakem. Velk gratulace!

H20

1. Vclav Kotl (Hrani?? Horn Stropnice) 5 1/2
2. Jan ilav (Sokol Tbor) 5 1/2
3. David Hk (achklub Tbor) 5

V tto kategorii se vt?z prezentoval nemn? doboru hrou, v poslednm kole hrl dokonce o p?ebornick titul mezi mui, v p?pad? vt?zstv by doshl tzv. double. To se nakonec nestalo, ale i tak sehrl Vclav Kotl p?kn turnaj a Jiho?eskm p?ebornkem je plnm prvem. T velk gratulace.

Mui

1. Milan Borkovec (Sokol Tbor) 6
2. Old?ich popelka (Slovan J.Hradec) 6
3. Ji? Brom (Tn nad Vltavou) 5 1/2
4. Vclav Kotl (Hrani?? Horn Stropnice) 5 1/2
5. Jaroslav Odehnal ( achklub Tbor) 5 1/2

Tato kategorie byla nejzamotan?j, protoe p?ed zv?re?nm kolem byli v ?ele Vclav Kotl a Zden?k Havl?j (Sokol Tbor) se ziskem 5 1/2 bodu. V zv?su pak Milan Borkovec s nejlepm pomocnm hodnocenm, ale s 5 body. V kole poslednm vak oba vedouc borci dostali paprov? siln?j soupe?e a neustli jejich tlak. Naopak Milan Borkovec ?ernmi figurami zvt?zil se stlou ?astnic naich turnaj?, Polkou Katarzynou Bukowskou a tm zskal p?ebornick titul. St?bro si pak pojistil vhrou jind?ichohradeck Olda Popelka a bronz Jirka Brom, navrtiv se po letech menho p?stu zp?t k achu (jak se zd :-)).

Grand Prix Tbor

A nyn k hlavnmu turnaji.

Cht?l bych napsat, e GM Naumkin zvt?zil zp?sobem start - cl. Vzhledem k jeho pozdnmu p?jezdu (pond?l 31.7) tomu tak nebylo, ale tento (pro n?j) malink handicap "narovnal" ctyhodnm vkonem 7/7! Pot u si dovolil velmistrovskou remzu a sp?n dlo bylo dokonno.

Nechci si nyn "honit triko", jako e jsem to tuil, ale m?l jsem monost sledovat "live" hru GM Naumkina ve dvou ?ervnovch dnech, kdy jsem navtvil Open v ?eskch Bud?jovicch. Krom? toho jsem rozebral jeho dv? partie s naimi kolegy Zde?kem Vybralam a Jind?ichem Zapletalem ml. (viz ?lnek na naem webu n?kdy z ?ervna). Jeho achov sla byla zjevn, ctil jsem jin, vy zp?sob mylen tohoto "sov?tskho" velmistra. M domn?nky potvrdil a neskute?n?!

St?brnou medaili a druhou cenu "bral" po cel turnaj solidn? hrajc IM John Nilssen (Faersk Ostrovy), kter musel sklonit svho krle jedin? p?ed vt?zem. V kole poslednm se mi zdlo, e bude partii spe zachra?ovat. S tmto pocitem jsem odeel dom? na ob?d. Pot u jsem pouze ?etl, e vyhrl!? Je mon, e jsem pozici hodnotil patn?, kadopdn? si druh msto zaslouil.

Bronz pak vybojoval Tbork?m dob?e znm mlad mu Daniel Barrish (RSA), kter se po celou dobu drel v pop?ed vsledkov listiny a sv?j p?kn vkon zavril dnenm vt?zstvm se silnm Slovenskm mezinrodnm mistrem Marinem Kantorkem!

Na bvalho vt?ze naeho openu IM Olafa Heinzela zbyla medaile bramborov, ale myslm, e jeho to v?bec nemrz, o jeho spojen achu a dovolen u jsem psal ve!

V?bec turnaj opanovali "cizinci", do prvn destky se nakonec vklnil pouze dva zstupci ?R a to vborn? hrajc Vclav Peka? (TJ Jiskra Litomyl, obsadil 6.msto!) a domc Milan Borkovec (Sokol Tbor, 10.msto).

Celkov vsledky zde: http://www.chess-results.com/tnr292178.aspx?lan=5&art=1&rd=9&wi=821

N turnaj je znm tak tm, e v pr?b?hu mohou hr?i zm??it sly ve t?ech specilnch disciplnch a to ve stolnm tenisu, bowlingu ?i bleskovm achu.

ter, 1.srpna - turnaj ve stolnm tenisu

1. Dominik Park (Zbrojovka Vsetn)
2. Marin Krb?ik (TJ Silon Sezimovo ?Ust)
3. Marin Kantork (Slovensko), Radoslav Doleal ml.(TJ Pankrc), Martin Nehyba (Tj Sokol Skali?ka)

Zde pouze zprost?edkovan? od vedoucho Lojzy Bartoe. Bezkonkuren?n? zvt?zil Dominik Park, kdy porazil vechny sv konkurenty. St?brn Marin Krb?ik prohrl pouze s vt?zem a zaslouen? bere st?bro. Zbyl trojice borc? se pr porazila navzjem stejnm rozdlem 2-1 na sety, take se pak hr?i dohodli, e bronz budou brt vichni :-)

St?eda 2.srpna - turnaj v bleskovm achu

Turnaje se z?astnilo 24 hr??, mezi nimi i IM Daniel Cawdery a IM Radek Doleal ml., kte? v samotnm openu nehrli. Vypadalo to, e turnaj skon? "mrtvm b?hem" obou IM, ale v kole zv?re?nm IM Radek Doleal ne?ekan? kloptl s FM Jaroslavem Krouelem a tak nakonec "slavil" IM Cawdery ziskem 10/11. Na Radka Doleala zbylo 2.msto se ziskem 9/11. Mezi totuo dvojc a dalm "blica?em" zela propast, t?et msto nakonec obsadil Martin Va?ek (TJ Sokol Domalice) se ziskem 7,5/11.

Vsledky zde: http://www.chess-results.com/tnr295146.aspx?lan=5

?tvrtek 3.srpna - turnaj v bowlingu

1. Zden?k Zimov?k (TJ Praha Pankrc) 280 bod?
2. Vlastimil lajs (Spartak Sob?slav) 271 bod?
3. Jan Maek (Dukla Praha) 240 bod?
4. Zden?k Havl?j (Sokol Tbor) 215 bod?

Zde dle zprvy "viceprezidenta" Zde?ka Havl?je lo o souboj "profk?", ve kterm byl nakonec sp?n?j Zden?k Zinmov?k ctyhodnm vkonem 280 bod?! Pan viceprezident se ale nenechal zahanbit, je vid?t, e vkon konkurence znamen vypnut se k nadlidskmu vkonu, take vkon 215 bod? hodnot Zden?k v podstat? jako vhru! :-)

Zv?r:

Ven p?tel, turnaj skon?il a j bych jet? jednou cht?l pod?kovat Vem hr??m za p?kladn p?stup ke h?e a v?bec ke vemu co souviselo s turnajem! D?kuji tak panu rozhod?mu Michailovi Kore?kovi za na naprosto bezproblmov chod turnaje a vsledkov servis. Stejn? velk dk pat? "dui" turnaje ing. Zde?kovi Havl?jovi, kter je hlavnm tahounem vekerho d?n okolo naeho Openu. Vyzdvihnout bych cht?l t Ka?ku ilavou, Luboe Otradovce a Zde?ka Straku, kte? p?episovali a jet? p?episuj partie do souboru pgn (sm vm, jak nelehk prce to je). A v?bec pat? velk dk celmu organiza?nmu tmu !!!

Dky a za rok op?t nashledanou
Milan Borkovec

Aktualizováno Pondělí, 07 Srpen 2017 09:08
 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Najděte nejlepší tah