Základní informace

Hrací místnost:

Sokolovna, klubovna 2. poschodí (vchod z Budějovické ulice).

Hrací dny:

ST 15:00 – 16:00 mládež, začátečníci

ČT 19:00 – 21:00 dospělí

Vedoucí: Ing. Zdeněk Havlůj – dospělí

e-mail: zdenek.havluj@quick.cz

Vedoucí: Alois Bartoš – děti

e-mail: abartos@volny.cz

mobil: 732 247 053

č. účtu: 12439301/0100

PřihlášeníNapsal uživatel AR   
Neděle, 03 Září 2017 16:47
Pomalu kon? lto a s nm i ?as letnch turnaj? a pozvolna se bl sezna boj? za drustva.
Jako prakticky kad rok, i letos
jsme vyrazili za ostudou achovmi zitky na drustva do Pardubic.
Pokud Vs opod?n? zajmaj nae dobrodrustv, ?t?te prosm dle :)

Dopln?no o text Lu?ka M. spolu s diagramem!
Drustvo se rodilo pom?rn? t?ce (hlavnm hybatelem byl Marek B.,
kter ale sestavil svoje drustvo), ovem nakonec se nechal p?emluvit pan Vclav a mohli jsme vyrazit.
Ve vlaku probhala klasick vyjednvn o nzvu drustva, Jenk?v geniln npad Zebra Unit
byl jednm ?lenem zamtnut a tak jsem jako samozvan kapitn napsal p?i prezentaci
do kolonky nzev ZEBRA+4.

Celkem ns bylo 5 ko?ovitch lichokopytnk?:
1. Tlkovan (Kvantov) Zebra, 2. Zebra Osel (bude vysv?tleno dle),
3. Slun Zebra, 4. Neslun Zebra a 5. Ukrajinsk Zebra.

Prvn kolo bv v?tinou zah?vac a je to takov rozjezd p?ed prvnm ve?ernm bojem v
rozli?nch restaura?nch za?zench. achov? jsme prvn kolo zvldli vcelku bez problm? a
vyhrli jsme 4-0.
Za odm?nu jsme vyfasovali siln soupe?e do pte?nho rannho kola. Paprov p?evaha
byla vcelku jednozna?n, prohru Neslun Zebry jet? vykompenzoval p?kn
vkon Slun Zebry, ovem dv? prvn desky nevypadaly vbn?. Zebra Osel p?edvd?la
ur?it odpor proti tlaku na mlad reprezentantky, bohuel jsem si vybral patn pokra?ovn
ve v?ov koncovce a nastal rychl konec. Nejlep vkon (a v podstat? d?vod tohoto ?lnku)
se chystal na prvn achovnici. Kuba Roubalk na Zebru v ur?it fzi bohuel p?ehrl
a s p?cem vce m?il za vt?zstvm. Tato obtn situace byla jet? podpo?ena stresem
na hodinch. Hlavn pozici celho turnaje se asi nikdy nedozvme (kor po tomto ?lnku),
ale v ur?it moment vzala nae Zebra jezdce z pole e5 a cht?la ho poloit na pole f7.
Le? na posledn chvli zjistila, e pole f7 je kryt soupe?ovou v? kdesi z f-sloupce,
proto vzala jezdce z nebezpe?nho sloupce a poloila ho na pol?ko d4 s nslednm
zm?knutm hodin! Pokus o grafick vyjd?en je na nsledujcm obrzku:

Je5 d4

Soupe? ihned reklamoval nemon tah a rozhod? mu p?idala 2 minuty, pr dle pravidel.
Tmto ovem p?b?h nekon?, nebo? po nastaven hodin a uklidn?n okolnho umu
nae Kvantov Zebra ud?lala tah krlem! Soupe? zase reklamoval, tentokrt "hnuto thnuto"
a okoln um se zm?nil ve veobecnou veselou debatu. Kvantov Zebra od ns
dostala rady, kterm jedinm jezdcem m?e thnout, kolik m pol, apod.
Toto je achov strana problmu, kter brzy pot skon?il rezignac naeho hr?e.
Rd bych ovem otev?el otzku filozoficky-achov?-fyzikln: nedolo, ?ist? nhodou, k roz?en naich obzor? v oboru achov?-kvantov teorie? Co kdy jsme byli v Pardubicch sv?dky
prvn? zaznamenan achov superpozice figurkovho objektu, kdy se bl jezdec nachzel
v jeden moment na polch e5, f7 a d4?

Superpozice

Vichni jist? znme paradox (?) mrtv/iv ko?ky, nazvan Schrdingerova ko?ka.
Pevn? v??m, e se v literatu?e popisujc achov?-kvantovou teorii ujme
ozna?en Trepk?v k?? pro ve popsanou superpozici.

Ve t?etm kole jsem dostal vcelku nehezk mat, kter jist Zebra
ocenila slovy "Ty nejsi Zebra, ale Osel!!!". Bohuel musm dodat, e tato
Zebra m?la pravdu a Osel je moje alter ego, kter na podobn rovni hraje i achy:

oslik

?ist? achov? se nevedlo pouze pisateli t?chto ?dk?, ostatn Zebry moje vpadky tlumily.
Na sobotn dv? kola ns p?ijela remzov? podopo?it Ukrajinsk Zebra.
Neslun Zebra neustle hrozila, e odjede dom?, nebo? jsme ji necht?n? ubytovali
se slunm hr?em Bridge. Jeliko ovem vichni v?d, e Neslun Zebra ani nev,
kde je v Pardubicch vlakov ndra, jej vhruky n nechvaly klidnmi.
Zejmna dky Slun Zeb?e (5/5!!!) jsme p?ed poslednm kolem m?li stle ance na solidn umst?n. Do poslednho kola ns vyprovodila kvalitn? zazpvan tmatick pse? "Highway to hell" v podn n?kolika p?tomnch mezinrodnch mistr?. V poslednm kole ns ?ekal slovensk tm, jeho ost? brzy otupily dv? remzy. Slun Zebra bojovala v koncovce proti izolovanmu p?ci a Kvantov Zebra hrla dost nep?ehlednou pozici na 3 vsledky. Osud (a nava) to zajistily tak, e ob? partie t skon?ily remzou a zpas tak dopadl 2:2. V kone?nm sou?tu nm to sta?ilo na 29. msto (nasazeni jsme byli 39.). V p?pad? vhry (ne nemon) bychom skon?ili dokonce 15. !

Zde vkldme dopln?n od Slun Zebry alias Lu?ka M. :

Hezk ?lnek k Pardubicm napsal i Marek Br?k (novope?en tatnek GRATULUJEME) na bechy?skm webu
(http://mujweb.cz/sachbechyne/hlavni_stranka/hlavni.htm).

Pro m? z?stane nejvce v pam?ti partie ze ?tvrtho kola, kdy (jako ?ern) ve
velmi ohroen pozici (viz diagram), jsem dlouho p?emlel, jak se mm

zachra?ovat na p?padn tah blho p?cem 25.a4.

Tento tah bl skute?n? zahrl. Jak byla odpov?? ?ernho?

Co myslte, co se stalo?

a) ?ern vyhrl ve dvou tazch.
b) ?ern slevou akceptoval nabdku blho a partie skon?ila remzou.
c) Bl p?ekro?il ?as.Petr Jni Lud?k MszrosDiagram Ludek

Bl na tahu zahrl 25. a4

Co ?ci zv?rem? achov? jsem vybouchl pouze j, velmi zaz?ila Slun Zebra a
Tlkovan/Kvantov Zebra roz?ila nae obzory v mnoha ohledech :)

Pokud n?koho zajmaj vsledky, nech? si poslou: ZEBRA+4

Fotogalerie:

pr?kopnk Pardubick interpretace achov?-kvantov mechaniky v akci
Prukopnik

nepr?kopnk achov?-kvantov mechaniky v akci (v pop?ed)
Neprukopnik

superpozice achov objekt? je psychicky nro?n
Obeseny kun
Aktualizováno Pondělí, 04 Září 2017 22:47
 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Najděte nejlepší tah