Základní informace

Hrací místnost:

Sokolovna, klubovna 2. poschodí (vchod z Budějovické ulice).

Hrací dny:

ST 15:00 – 16:00 mládež, začátečníci

ČT 19:00 – 21:00 dospělí

Vedoucí: Ing. Zdeněk Havlůj – dospělí

e-mail: zdenek.havluj@quick.cz

Vedoucí: Alois Bartoš – děti

e-mail: abartos@volny.cz

mobil: 732 247 053

č. účtu: 12439301/0100

PřihlášeníNapsal uživatel Milan Borkovec   
Úterý, 12 Září 2017 14:41

OPEN ??ANY 2017 aneb jak jsem ke 4. mstu p?iel

Jak jsem avzoval v minulm ?lnku, Maty Zeman nm poslal dal post?ehy z nedvnho Openu v ??anech, kde skon?il na krsnm 4.mst?! Take op?t m slovo n nov ?len:

alt
" Nov " cedulka Matye

Po ME drustev vPolsku m? po jedinm dni odpo?inku a velmi krtk regeneraci ?ekal dal nro?n turnaj. Velk ambice jsem si nekladl. Tuil jsem, e po nro?nm tdnu a cestovn budu unaven. P?eci jen dva turnaje za sebou jsou velmi, velmi nro?n. Proto jsem si jel turnaj hlavn? ut a p?edvst co nejlep hru. Na vsledek ani na Elo jsem tedy moc nemyslel. Startovn listina turnaje byla nabit, prvnm nasazenm byl FM Jakub P?lpn (2390), kter ji na dal konferenci FIDE zsk titul IM, nechyb?l dal siln st?edo?esk achista FM Tom Vojta (2368) a ur?it? i IM Tom Kulhnek (2324) si d?lal zlusk na vt?zstv vturnaji. A plno dalch silnch achist?. O siln hr?e tedy nebyla nouze. J jsem byl nasazen jako 11., ale protoe byla startovn listina Elov? velmi nalapan, skoro nic to neznamenalo.

Vprvnm kole byl mm soupe?em Jan Pokorn. Mezi nam ratingem byl rozdl kolem 300 bod?, m?l jsem bl, znamenalo to tedy povinn bod. Prvn kola ale nikdy nebvaj jednoduch, spe naopak. Proto jsem se snail nic nepodcenit a pln? se koncentrovat. Po zahjen jsem vyel sp?cem navc, kterho jsem pomalu uplat?oval. Kdy se soupe? snail sparti n?co ud?lat, ztratil kvalitu a brzy nato vzdal.

Dal den na m? ?ekal Jchym Bare, kter je velmi znm svmi gambity, kter hraje tm?? proti vem. Cht?l jsem to okusit i j, proto jsem rozehrl sicilku (o?ekval jsem Morra gambit), soupe? ale p?ekvapil a zahrl 2. Jf3. Nevm, jestli se mi pln? ulevilo, protoe p?prava la samoz?ejm? do kytek, zrove? jsem si oddechl, protoe vklasickch sicilkch se ctm lpe ne vn?jakch vedlejch variantch. Vzahjen jsem soupe?e o?ividn? zasko?il a partii jsem p?evedl do o n?co lep koncovky pro m?. Tu jsem i smalm p?isp?nm soupe?e dovedl do vt?znho konce. Tm ale tento den neskon?il, nebo? na po?adu dne bylo dvojkolo.

alt
Maty Zeman na pdiu ?ek na soupe?e ...

Bylo jasn, e dostanu n?koho siln?jho. Ale blmi jsem se nebl. Nakonec to dopadlo na n?kolikansobnho vt?ze turnaje FM Tome Vojtu, druhho nasazenho hr?e turnaje. Necht?l jsem se dostat do n?jakch teoretickch spor?, proto jsem op?t zvolil Londna. Po vm?n? dam vzahjen se mi poda?ilo doclit velmi p?jemn pozice, kterou jsem dle zesiloval, a jsem se skoro p?iblil krozhodujc vhod?. Vd?leitm momentu jsem ale soupe?e vypustil, aby partie skon?ila vrovn koncovce remzou. Po pr?b?hu partie jsem byl trochu nespokojen, ale remza shr?em 2300+ nen patn.

Vdalm kole na m? ?ekal FM Martin Hollan ?ernmi. Byl jsem rozhodnut hrt na vhru, a proto jsem zvolil jednu znejost?ejch variant ?ernmi po 1. d4, a to Botvinnik?v systm vpoloslovansk (lpe ?e?eno mus tento systm zvolit bl a j jsem byl rozhodnut, e do toho chci sm??ovat). Moje znalosti teorie vtomto zahjen ale nejsou pln? nejlep, pamatoval jsem si jen partii ?ernouek-Gregor z?eskoslovenskho achu, kde ?ern zahrl 14. Sh6 ?! . Po?ta? tuto variantu pom?rn? hrav? vyvrac a i p?esto, e jsem si pamatoval e tato varianta nen nejlep, jsem to nakonec zahrl, protoe hlavn variantu neznm v?bec Soupe? byl o?ividn? zasko?en a hned se zamyslel zhruba na 30 min. Zvolil ne nejlep, ale nikoli patn pokra?ovn. Pak partie dola do velkch zpletek, kter dopadly lpe pro m? a vznikla koncovka (podle po?ta?e -0,07..), kter se ale ?ernmu hraje mnohem p?jemn?ji. A protoe m?l soupe? navc jet? ?asovou tse?, nehrl p?esn? a za pr tah? byl donucen poloit krle.