Základní informace

Hrací místnost:

Sokolovna, klubovna 2. poschodí (vchod z Budějovické ulice).

Hrací dny:

ST 15:00 – 16:00 mládež, začátečníci

ČT 19:00 – 21:00 dospělí

Vedoucí: Ing. Zdeněk Havlůj – dospělí

e-mail: zdenek.havluj@quick.cz

Vedoucí: Alois Bartoš – děti

e-mail: abartos@volny.cz

mobil: 732 247 053

č. účtu: 12439301/0100

PřihlášeníNapsal uživatel Milan Borkovec   
Úterý, 26 Září 2017 09:25
P?ebor oddlu v bleskovm achu

Ve ?tvrtek 21.z? prob?hl v klubovn? Sokola Tbor tradi?n p?ebor oddlu v bleskovm achu. Musm ?estn? p?iznat, e lo o fiasko ... Do klubovny se dostavilo sedm state?nch, p?i?em Zden?k Vybral se nectil zdravotn? fit (vcelku vehementn? "popotahoval", jaksi zn?t dutin :-)), take z?stal slovy Jry Cimrmanna pouze jako "zancen" divk :-). Vclav Haek se nedal p?esv?d?it k dopln?n na sud po?et se slovy, e bude "pskat". To byl zvolen hlavnm rozhod?m turnaje. P?tice nejstate?n?jch m?la tedy nsledujc sloen: Lojza Barto, Lud?k Meszros, Milan Borkovec (vichni Sokol Tbor, tito t?i tedy sout?ili o titul p?ebornka :-)), Jirka Novk a Pavel Ducho (Spartak S).

Tempo bylo modern, 3 min + 2 sec na tah, vzhledem k takto nzk ?asti si hr?i odhlasovali dvoukolov turnaj, p?i?em "minizpasy" se hrly najednou. Jak ve dopadlo?alt

Z p?iloen tabulky to vypad na "spanilou jzdu" vt?ze, ale pr?b?h tak jednozna?n nebyl. Souboji Milan Borkovec - Lud?k Meszros by vce sluela remza 1-1 a zv?re?nmu minizpasu Milan Borkovec - Alois Barto (u za rozhodnutho stavu, kdy prvn hr? nemohl bt p?edstien) by mon sluel i vsledek 0-2! Ve ale dopadlo jinak, take vsledek nakonec vypad jednozna?n?. Milan Borkovec je tak oddlovm p?ebornkem pro leton rok.

O st?bro a bronz si to pak rozdali Lud?k Meszros vs Lojza Barto. Mm pocit, e i tam to mohlo dopadnout jinak, "blic" favorit Lud?k se nakonec prosadil jednozna?nm vt?zstvm 2-0.

Na zv?r dva fragmenty z (de facto) finlovho souboje Milan Borkovec - Lud?k Meszros

Oba dva souboje byly v rytmu pan?lsk hry, v prvn partii si blMilan Borkovec) udroval stl plus, partie se "zlomila" a po neopatrnm bran na d5 (viz diagram).

Borkovec - Meszros, partie ?.1

alt

Zde je zcela jasn? vid?t, e ?ern m ne?eiteln problm s vazbou na f6. Poslednm tahem bylo 1. ... Vab8. Zav?r byl rychl

2. Vab1 Vxh1

U nelo prakticky nic. Jin hezk zv?r mohl nastat nap?. po 1. ... Vxb1 2. Vxh8! Kxh8 3. Jxf6 s hrozbou Dh3-h7 mat ...

3. Vxh1 Vb2

4. Jxf6 Jxf6

5. Sxf6+ a ?ern se vzdal, protoe po 5. ... Dxf6 6. Vh7+ p?ijde o dmu.

Meszros - Borkovec, partie ?.2, ?NT

alt

Druh partie probhala podobn? jako prvn s tm rozdlem, e si mrn plus udroval bl, nsledn? se pozice vyrovnala, pot se vak ?ern "p?ehmtl", kdy si myslel, e bl krl stoj stle na h1 :-) (zahrl tah f5 ?). Pot se Lud?k dostal k neodrazitelnmu toku. Partie skon?ila v pozici diagramu ... vhrou ?ernho !?!?!?

Vysv?tlen je prost. Byl jsem na tahu (Milan Borkovec) a cht?l hrt Sd5 nebo Sc8, ale tuil jsem ?ern konce. V zoufalstv jsem pohldl na "budka" a ... "praporek soupe?e bezmocn? visel" .-))). ?ili ... nezaslouen 0-1.

Po partii se vichni v sle chvilku na pozici dvali. Na m?j p?ipravovan tah 1. ... Sd5 ukzal Venca Haek ideu 2. Jf7? ( s mylenkou 2. ... Dxf7? 3. Dxh6+ Kg8 4. Vbv8+ +-). jene po 2. .. Sxf7 v pozici nic nen ...
Vclav se vak ihned opravil a nael rozhodujc 2. Jd7! +- po ?em se m?e ?ern okamit? vzdt.

Krtk rozbor jsem ukon?ili, e bylo nutn 1. ... Sc8 a ?ern se "na vlsku dr". To je vak omyl, v klidu domova vidm okamit 2. Jg4! a ?ern to m?e zabalit tak ...

Take s p?nm, aby se ns p?t? selo daleko vc se pro dneek lou?m
Milan Borkovec


Aktualizováno Úterý, 26 Září 2017 09:41
 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Najděte nejlepší tah