Základní informace

Hrací místnost:

Sokolovna, klubovna 2. poschodí (vchod z Budějovické ulice).

Hrací dny:

ST 15:00 – 16:00 mládež, začátečníci

ČT 19:00 – 21:00 dospělí

Vedoucí: Ing. Zdeněk Havlůj – dospělí

e-mail: zdenek.havluj@quick.cz

Vedoucí: Alois Bartoš – děti

e-mail: abartos@volny.cz

mobil: 732 247 053

č. účtu: 12439301/0100

PřihlášeníNapsal uživatel Milan Borkovec   
Úterý, 26 Září 2017 10:22
Pohr ?R v rapid achu 4-?lennch drustev

Minul vkend hostil libereck hotel Babylon achisty ze vech kout? ?esk republiky. Konal se zde toti Pohr ?R drustev v rapid achu (sobota 23.9) a Mistrovstv ?R drustev v bleskovm achu (ned?le 24.9). Sokol Tbor m?l v obou turnajch sv elzko, tm nastupoval ve sloen Milan Borkovec, Jan Trepka, Ale R?i?ka a Lud?k Meszros. Jako kadoro?n? jsme se "potuchovali" s naimi kolegy z QCC ?B v nevyhlenm J? p?eboru :-) Nutno ?ci, e "konkuren?n" tm byl "hv?zdn?j" - GM Marek Vok?, FM Jan Havlk, Zden?k Vybral, WGM Elika Richtrov. Ale turnaj drustev m sv specifika, take ance tu byla vdy :-) Poj?me se tedy podvat na turnaj chronologicky.sobota 23.9 - Pohr ?R v rapid achu

V sobotu rno se v Liberci prezentovalo 40 tm?, ?ast byla pon?kud slab, ne v lo?skm roce (u jen z naeho nasazen, vloni 18., letos 11. startovn pozice).V cca 9:45 zazn "gong" a boje za?naj.

1.kolo DESKO Liberec B - Sokol Tbor 1-3, QCC ?B - K Slavia Liberec 3-1

Prvn kolo m?lo bt tzv. zah?vac. N??, jak pro koho, j jsem se zah?l na m?j vkus a p?li.V normln pozici jsem si vymyslel zisk p?ce, vsledkem cel operace byl naopak p?ec mn? :-) Pot u m?j mlad soupe? partii zkuen? dovedl k vh?e. Kloptli i konkurenti, i kdy pon?kud kuriozn?. GM Vok? byl v pr?b?hu partie "p?epaden" jistmi pot?ebami, musel si tedy odsko?it, bohuel u se nestihl vrtit :-) Ale i takov situace nastvaj ...

2.kolo Sokol Tbor - TJ Poli?ka 2 1/2 - 1 1/2, Gambit Jihlava - QCC ?B 1 1/2 - 2 1/2

P?ituhuje. Bojujeme jako lvi, p?esto kon? 3 partie remzou. Kapitnovi vhra jaksi spadla do klna. Po ztrt? p?ce jsem za?al s tuhou obranou, soupe? nenael, jak pozici prorazit. Mno a tak dlouho chodil se dbnem, a se ucho utrhlo. Konkurence nespala, ale kloptnut Zde?ka Vybrala zp?sobilo, e jsme si stle rovni ... :-)

3.kolo K Aurora - Sokol Tbor 2 1/2 - 1 1/2, QCC ?B - Sokol Ml. Boleslav 3 1/2 - 1/2

Ve t?etm kole jsme se p?li "nevycajchnovali". Kloptl Ale, Lu?kovi se nepoda?ilo p?ehrt paprov? slabho soupe?e a ve dokonal kapitn, kter velmi t?kou pan?lskou (strategicky) nakonec ustl, ale v zv?re?n "pololen" blicce prohrl v? a p?ec proti v? a p?ec ... naopak se vycajchnovali bud?jovi?t, kdy svho soupe?e smetli.

4.kolo Sokol Tbor - K Vyehrad A 2 1/2 - 1 1/2, Zikuda Turnov B - QCC ?B 1 1/2 - 2 1/2

Velmi t?k soupe? a "slavn" vt?zstv :-). Mon malinko p?ehnm :-), neznm pr?b?hy ostatnch parti, ale d?leit body vyrobili Meszros a Borkovec a kdy Ale udrel silnho IM Ju?ka, bylo na sp?ch zad?lno. Bud?jovi?t ovem neponechali nic nhod? a zvt?zili stejnm rozdlem.

5.kolo Sokol Bakov A - Sokol Tbor 2 - 2, QCC ?B - K Aurora 3 - 1

N tradi?n soupe? v Liberci, ?ekl bych. Mm za to, e v prvnm ro?nku jsme "dostali" od Bakova A i B svorn? 0-4 !!! Dle si pamatuji, e se svm soupe?em (p.MUdra) jsem u n?kolikrt hrl a jsem jeho tzv. dodavatel bod?. Dnes jsme samoz?ejm? necht?li odejt s nulou, ba (nejradi bychom) prv? naopak :-) Byl to souboj "drk?". Na prvnch dvou deskch jsme figurky rozdvali, na opa?nm konci rozdvali Bakovt :-))) QCC ?B bezpe?n? vt?z a nebezpe?n? se nm vzdaluj! My vak spolhme na n tradi?n fini :-)

Tum, e zde byla pauza na ob?d. Zatm jsme spokojeni, bud?jovi?t jist? t, zvlt? Elika Richtrov kos, co ji p?ijde pod ruku ... 5/5 !!! a FM Honza Havlk nez?stv pozadu 4/5!
Pro zajmavost po?ad po 5.kole:

3. QCC ?B 14 1/2
....
13. Sokol Tbor 11 1/2

Mme co dohn?t ...

6.kolo Sokol Tbor - Zikuda Turnav C 1 - 3, TJ Pankrc - QCC ?B 2 - 2

Asi nejnepoveden?j zpas. Ale zaz?il, kdy svmu soupe?i zasadil mat, tm vak pozitiva kon?. U ostatnch nevm, ale za sebe jsem pokazil cca rovnou pozici, pot jsem musel ?eit vce problm? ne soupe?, nakonec jsem "spadnul", ovem u ve zna?n? nep?jemn pozici. Konkurence remzovala, ztrcme 4 body ... ?kme si, e je na ?ase za?t finiovat ...

7.kolo K Slavia Liberec - Sokol Tbor 1 - 3, QCC ?B - Bohemians Praha 1 - 3

Tentokrt jsme za favority, co potvrzujeme, kdy slab chvilku si vybr pouze Lud?k. Bud?jovi?t maj tentokrt hodn? silnho soupe?e, prapor vzh?ru udrel pouze Zden?k Vybral ... Rozdl se zten?uje na "pouh" dva body :-)

8.kolo Sokol Tbor - D??n 2 - 2, QCC ?B - OAZA Praha 1 - 3

Takov neslan, nemastn zpas. "Prost?edek tmu" odchz od achovnice s remzami. Milan Borkovec sice vyhrv, ale s vkonem spokojen v?bec nen. Posledn hraje Lud?k. Jdu se podvat a vidm, e n hr? sice stoj totln? na vhru, ale prapor m dole ... souope? to zatm (asi) nevid a tak se pomalu p?ibliuje mat. Kdy stoj p?ed jednotahovm matem,vm si spadlho praporu (?i si to vychtnal ? :-) ). Kadopdn? je nm to houby platn, je zapsna prohra, celkov? remza 2-2. "Jin konkurence" vak klopt podruh za sebou, kdy po ob?d? "vybuchuj" prozatmn opory WGM Elika Richtrov a FM Honza Havlk. Asi neopatrn? sn?dli n?co, co sniuje okamit ELO :-)))

Mezi nmi je tak p?ed poslednm kolem rozdl jedinho bodku ... Jedm !!!

9.kolo TJ Krsn Lpa - Sokol Tbor 1/2 - 3 1/2, K vyehrad A - QCC ?B 2 1/2 - 1 1/2

Los je nm naklon?n, protoe pat?me k favorit?m, kdeto bud?jovi?t budou muset po?dn? zamakat. N cl je tentokrt jasn - 4:0 !!! Mnooo, skoro se to poda?ilo. Ale m sice chvilku v? mn? :-), ale zkuen? partii obrac, Honza s Ludkem bezpe?n? vt?z (myslm). Zbv kapitn. Odmtm soupe?ovu nabdku remzy a za?nm vt?zn tok. Ten je korunovn ziskem figury. Koncovku s figurou navc by m?lo uplatnit "prase s kantorem", jak se ?k, ne tak j. Znervznm, za chvli vracm figuru s tm, e vyhraju v?ovku s p?cem vce (co je pravda). Tuto v?ovku hraju tak "geniln?", e svho poslednho p?ce ztrcm ... ?ili 3 1/2 - 1/2 ... Konkurenti z Jihu sice prohrvaj, ale pouze o bod. J? p?ebor tak kon? "mrtvm b?hem" ...

Nyn vn?. Je nutno uznat, e tm QCC ?B hrl kvalitn?j turnaj, co nazan?uje i pomocn hodnocen. Take nakonec kon? bud?jovi?t na krsnm 5.mst? a my na nemn? krsnm 6.mst? :-)))

Vsledky zde: http://www.chess-results.com/tnr303695.aspx?lan=5&art=32&wi=821

Bylo by to hez? opa?n?, ale nenad?l nic ... :-)))

P?kn den p?eje
Milan Borkovec

P.S. - M?R v blesku bude nsledovat v dalm ?lnkuAktualizováno Úterý, 26 Září 2017 10:58
 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Najděte nejlepší tah