Základní informace

Hrací místnost:

Sokolovna, klubovna 2. poschodí (vchod z Budějovické ulice).

Hrací dny:

ST 15:00 – 16:00 mládež, začátečníci

ČT 19:00 – 21:00 dospělí

Vedoucí: Ing. Zdeněk Havlůj – dospělí

e-mail: zdenek.havluj@quick.cz

Vedoucí: Alois Bartoš – děti

e-mail: abartos@volny.cz

mobil: 732 247 053

č. účtu: 12439301/0100

PřihlášeníM?R blesk
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Středa, 27 Září 2017 09:49
M?R v bleskovm achu 4-?lennch drustev

V ned?li 24.z? pokra?ovaly achov bitvy v hotelu Babylon v Liberci. Tentokrt lo o Mistrovstv ?esk republiky v bleskovm achu drustev. N tm Sokol Tbor nastupoval ve stejnm sloen jako v sobotu, stejn? tak tm QCC ?B. Oproti sobot? se zmenil celkov po?et tm? (celkem 26), je vid?t, e bleskovky nejsou a takovm tahkem. Kdy u jsme "se thli takovou dlku" z Tbora :-), tak jsme z?stali i v ned?li. Startovn pozici jsme m?li o "fous" lep ne v sobotu (nasazeni jako ?.10), naopak QCC ?B si o p??ku pohorili (?.3). Zcela jasnmi favority byly tmy Turnov A a K Polabiny.

Turnaj se hrl vcarskm systmem na 15. kol tempem 3 min + 2 sec na tah.

Tentokrt nebudu popisovat jednotliv zpasy, jednak 15.kol je dost, druhak si u nuance p?esn? nepamatuji. Jak u to tak ve "vcarech" bv, o sp?chu ?i nesp?chu rozhoduj cca 3 zv?re?n kola, n?kdy i kolo posledn.

N tm se po dobu turnaje pohyboval zhruba ve druh ?tvrtin? pole, ?ili n?kde mezi cca 8 a 15 mstem. Nem?li jsme evidentn propadky (s vyjmkou 9.kola, soupe? byl ovem velmi siln), dokonce jsme byli tm s nejv?tm po?tem zpasovch remz! (celch 6 zpas? skon?ilo 2:2).

Rozhodlo se skute?n? v zv?re?nch 3 kolech. Vzhledem k tomu, e jsme se nepohybovali na pln pici, bylo zcela jasn, e by byl zzrak, abychom "nenafasovali" n?jak pi?kov tm.

V kole ?. 13 k nm byl jet? los milostiv, K Slvii Liberec B jsme porazili "suchym s?otom" ... 4:0. Naden? hlsme, e za?nme n pov?stn fini :-). Jsme na p?knm 10.mst?, co by za "normlnch" okolnost byla dobr startovn pozice k zv?re?nmu nporu ...

Kolo ?.14 ... pc se "potuteln? usmv", nastupujeme na on-linech proti silnmu TJ Bohemians Praha. Zpas jsme nakonec relativn? slun? ustli, kdy "zav?sil" Honza Trepka. Jsme 11. a pro p?padn skok by to cht?lo "skoro" 4:0 a p?jemnho soupe?e :-)))

To u se vak pc checht ... K Polabiny! P?es vekerou snahu ns od celkovho "vaj?ka" zachrnila urputn snaha IM Konopky vyhrt (z?ejm?, nevm, nevid?l jsem) rovnou pozici !?!? Nakonec 1-3, to ovem znamen cca pr?m?rn vsledek ... 13.msto.

Vzhledem k pr?b?hu jsme zhruba spokojeni.

Spokojen bude jist? Ale R?i?ka, vkon 9 1/2 / 15 je pardn. Honza Trepka s Lu?kem Meszrosem m?li shodn? 8 /15, asi jsou t "zhruba" spokojeni. Milan Borkovec, ?ili j :-) ... 5 / 1 5. Bod? nic moc, ale vzhledem k mm cca 3-4 bleskovm turnaj?m za rok jsem ani plnou n?i bod? neo?ekval. Ale lep to bt mohlo, to zas j :-)

Co se tk nevyhlenho J? p?eboru, tak nebylo p?li co ?eit. Bud?jovi?t tentokrt neponechali nic nhod? a dreli se neustle v pop?ed, odm?nou jim bylo nakonec celkov 3.msto, co p?esn? odpovd startovn pozici. Krsn vsledek m?l FM Honza Havlk 12 1/2 / 15 a Zden?k Vybral 11 1/2 / 15. WGM Elice Richtrov se p?estalo da?it ve druh polovin? turnaje, GM Marek Vok? si zase vybral "hluch msto" mezi 9. a 12. kolem.

Nezbytn vsledky zde: http://www.chess-results.com/tnr303832.aspx?lan=5&art=32&wi=821

Jinak mohu oba turnaje jenom doporu?it, p?jemn prost?ed, organizace vborn ...

P?kn den p?eje
Milan Borkovec
Aktualizováno Středa, 27 Září 2017 09:56
 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Najděte nejlepší tah