Základní informace

Hrací místnost:

Sokolovna, klubovna 2. poschodí (vchod z Budějovické ulice).

Hrací dny:

ST 15:00 – 16:00 mládež, začátečníci

ČT 19:00 – 21:00 dospělí

Vedoucí: Ing. Zdeněk Havlůj – dospělí

e-mail: zdenek.havluj@quick.cz

Vedoucí: Alois Bartoš – děti

e-mail: abartos@volny.cz

mobil: 732 247 053

č. účtu: 12439301/0100

PřihlášeníNapsal uživatel Milan Borkovec   
Pondělí, 30 Říjen 2017 06:34
Na Jiho?eskm nebi st?dav? obla?no

V?erej v?trn ned?le (jemn? ?e?eno) byla zasv?cena achist?m 1.ligy a 1.Jiho?esk divize. Vzhledem k nebvale silnmu v?tru dolo v ?ad? zpas? k problm?m s dopravou, nakonec vak byla vechna utkn odehrna (a na Prachatice - J.Hradec, kde vak neznm dn podrobnosti, take nevm, co se vlastn? p?ihodilo). Poj?me si ud?lat krtk shrnut v?erejch boj?.


1.?L, zpad, QCC ?B - TJ Bohemians Praha

QCC ?esk Bud?joviceTJ Bohemians Praha
Vok? Marek (Z) 2400F 0 - 1 2357F Zvra Petr (Z)
Miesbauer Jan (H,Z) 2298F - 2314F Tri?kov Vasil (Z)
Hausner Ivan (Z) 2321F 0 - 1 2312F Petr Jan (Z)
Novotn Michal (H,Z) 2283F 0 - 1 2250F Svato Jan (H,Z)
Vybral Zden?k (Z) 2221F - 2241F Dubansk Bohuslav (Z)
Cuhra Martin (Z) 2225F - 2233F Znamen?ek Kv?toslav (Z)
Borkovec Milan (H,Z) 2197F 1 - 0 2230F Vo?ek Jaroslav
Richtrov Elika 2221F - 2068F Mi?nek Tom
3
:
5

Utkn za?alo s cca 20 min zpod?nm, kdy jeden v?z soupe?e musel ?ekat, a hasi?i odstarn spadl strom z vozovky. Oba tmy vzaly ligov rozjezd vn?. Nm chyb?l pouze GM Lechtnsk, soupe?i pak jedni?ka IM Jirka a Miroslav md (6.deska). O?ekvali jsme urputn boj se ?astnm koncem pro ns :-). Urputn boj nastal ... ovem s vsledkem opa?nm.

Jako prvn ukon?ila boj WGM Elika Richtrov, kdy v akceptovala v hor pozici (asi) remzu. Pot dolo k ne?ekan kolizi na 4.achovnici. V partii FM Jan Svato - FM Michal Novotn se dopustil ve vm?nn francouzsk n hr? p?ehmatu, po ?em musel ihned zastavit hodiny. Pot remizuje Martin Cuhra, kdy si prov hork minuty (soupe? m?e zskat vyhranou pozici, hraje vak jinak). Stav je 1-2 ...

Bohuel prohrv IM Ivan Hausner, kter hrl jako vdy svin?. Ve chvli kdy m na budku cca 1 hod a soupe? 30 minut, nabz remzu. O?ekvm p?ijet, FM Jan Petr vak odvn? odmt. Za cca p?lhodinku bohuel vidm, e Ivan je o kvalitu krat. Co se stalo, nevm. Stav je 1-3.

Pot se mi da? korigovat skre,kdy m?j soupe? tla? a p?li na pilu, tedy 2-3. Odchzm mimo hrac sl a telefonuji s Milanem Hrubm, ketr komentuje d?n v 1.divizi (zpas DDM Psek - Spartak S). Vyjad?uji nad?ji, e jet? nen vem dn?m konec.

Po nvratu do slu vidm GM Marka Vok?e rovnat figurky. P?edpokldm, e je vyrovnno. Elika m? jemn? upozor?uje, e Marek dostal mat !?!? ?ili prohrvme 2-4 a je prakticky rozhodnuto. Na stole u Honzy Miesbauera je "mrtv remis" a Zden?k Vybral si m "fous" v partii s Bohuslavem Dubanskm, ale na vhru to nevypad. Zhy tak ob? partie kon? remzou.

Celkov? tedy prohrvme 3-5 a nezbv ne pogratulovat soupe?i. Ztra je tak den, e? :-)


1.J? divize, Sokol Tbor B - achklub Psek B

Sokol Tbor Bachklub Psek B
Mszros Lud?k 2114F 0 - 1 2106F Stinka Jakub (VH)
Loskot Petr 2079F 0 - 1 1957F Mat?jka Radek
Rosenzweig Vladimr 2031F 1 - 0 1854F Bican Dominik
Mindl Josef 2020F 1 - 0 1947F ime?ek Josef
ilav Jan 2025F 1 - 0 1907F Mare Daniel
Odehnal Jaroslav (H) 1943F 1 - 0 1888F Sporka Boet?ch
Haek Vclav 1940F 0 - 1 1779F imek Vladimr
Barto Alois 1872F 1 - 0 1794F Stre?k Josef
5 : 3

N tm v zpase splnil roli favorita. Lojza mi v Kozlovn? podal stru?n "hlen", z ?eho vyplynulo, e jsme vyhrli z?ejm? zaslouen?, i kdy se tm nevyvyroval kiks?. Zjevn? se neda?ilo Lu?kovi, kter byl pr postupn? rozebrn mladm Jakubem Stinkou. Venca Haek pr "zkolaboval" ve vte?n pozici s Vladimrem imkem, cituji Lojzu:" Venca stl vborn?, odeel jsem na chodbu a po nvratu vidm, e Vclav rovn figurky. Snad to ten ... nedal za remzu? .. Nedal. On to prohrl." :-)))

No a do t?etice dovril "dlo" Petr Loskot, kter je na za?tku sezny zjevn? "out of forma".V partii s Radkem Mat?jkou pr stl neustle mrn? h??e, nakonec ale mohl v dmsk koncovce zapsat remzu p?echodem do koncovky p?cov (co ihned po partii ukzal Pepa Mindl). Vybral si vak pr cestu, kter bezpe?n? vedla k vh?e soupe?e.

Nat?st kontrovali "veterni" :-) Lojza, Pepa, Jarda a Vladimr bezpe?n? zvt?zili a kdy p?idal bod mlad Honza ilav, "urodila" se kone?n vhra 5-3.

S dalch zpas? jen telegraficky tam, kde zanechvaj stopu nai ?lenov...

Maty Zeman hostuje v tmu ?Z Strakonice A. Tentokrt dolo na derby ?ka s B?kem. Favorit byl nad slunce jasn?j a tak svoji roli potvrdil. Jasn vt?zstv 6 1/1 - 1 1/2 a k tomu individuln vhra Matye nad Vclavem Novkem.

DDM Psek - Spartak S 4 - 4. Info od Milana Hrubho. " Divok zpas. Kdy jsem odchzel na ob?d (po m remze s Vclavem Bernkem), povaoval jsem zpas za (bohuel) prohran. Po nvratu z ob?da vidm, e vedeme 4 - 3 !!! :-)" ... Posledn partie Ji? Landa - Marin Petrn?k kon?ila pr a v cca 16:00 vtzstvm domcho borce, ?m se soupe?i rozd?lili o zpasov body.

Zde byl t "zajmav" vod zpasu. Milan Hrub (jel z Prahy vlakem) "zkejsnul" v P?brami a pro stromy p?es eleznici nebylo jasn, zda bude vlak v?bec pokra?ovat. Nakonec Jarda Pekarovi? vyrazil pro Milana do P?brami, ostatn hr?i "byli svezeni" do hrac mstnosti a zpas tak mohl v cca 10:50 za?t. Jooo, proti p?rod? jsme stle mal pni ...

Dal zajmav match se hrl v ?eskch Bud?jovich. Tam nakonec QCC ?B vybojovali t?snou vhru 4 1/2 - 3 1/2 nad tmem z Vesel nad Lunic. Zden?k Straka si tam rozd?lil bod v partii s Ladislavem Nagym.

U dalch zpas? nev v?bec dn podrobnosti, take jen stru?n? ... Krumlov - Bechyn? 6 1/2 - 1 1/2 a Prachatice - J.Hradec 8 - 0 (asi kontuma?n?, nebo odloeno ?!?!?!)

P?kn prvn den v tdnu p?eje
Milan Borkovec

Aktualizováno Pondělí, 30 Říjen 2017 06:41
 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Najděte nejlepší tah