Základní informace

Hrací místnost:

Sokolovna, klubovna 2. poschodí (vchod z Budějovické ulice).

Hrací dny:

ST 15:00 – 16:00 mládež, začátečníci

ČT 19:00 – 21:00 dospělí

Vedoucí: Ing. Zdeněk Havlůj – dospělí

e-mail: zdenek.havluj@quick.cz

Vedoucí: Alois Bartoš – děti

e-mail: abartos@volny.cz

mobil: 732 247 053

č. účtu: 12439301/0100

PřihlášeníKapky historie
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Neděle, 12 Listopad 2017 14:42

Rok 1977

pokra?ovn2) ?eskoslovensk ach

Pokra?ujeme v?tem udlost roku 1977. Zam??me se nyn na ?esk luhy a hje. Z?ejm? nejd?leit?j akc roku na naem zem bylo Mezinrodn mistrovstv ?SSR m?? konan v ?ervenci v D??n?. 16 ?astnk? z 8 zem sv?ta si to rozdalo v uzav?enm turnaji. P?mo vraedn tempo nasadil velmistr Vladimr Tukmanov, jedin proel turnajem bez porky a zaslouen? se stal vt?zem. Druh sov?tsk reprezentant Lev Alburt dokzal tm?? nemon. Katastrofln start 1/2 / 3, pot 9 1/2 / 12 a spln?n vemistrovsk normy! Vlastimil Hort se rozjd?l pomalu. "Osudov patnct" (viz zpas Spasskij - Hort) na n?m zanechala stopy. Ve druh p?lce turnaje se vak chytil a zaslouen? se stal mistrem ?SSR. Tabulka turnaje zde ... je z n patrn, e lo o opravdu siln mezinrodn turnaj.

Tabulka M ?SSR D??n 1977Nesmme samoz?ejm? zapomnat na stejn p?ebor en, ?ili Mezinrodn mistrovstv ?SSR en v achu. To se konalo ve stejn ?as na stejnm mst?, ?astnilo se 14 hr?ek ze sedmi zem sv?ta. P?ebornick titul zskala t?pnka Vok?lov. Musm p?iznat, e jmno mi nic n??kalo, ale goggle je google, take velmi zajmav info je zde ... https://pl.wikipedia.org/wiki/Stepanka_Mayer . Na a t?et msto obsadila tehdy mladi?k dorostenka Elika Klmov (dnen vemistryn? Elika Richtrov). Zajmavost turnaje jist? byla i ?ast "anglick" achistky Hartstonov (skon?ila na 4. mst?), jej p?vod vak m? do ?ech a kter m vemi zajmav osud ... https://cs.wikipedia.org/wiki/Jana_Bellinov%C3%A1 .

Tabulka M ?SSR en D??n 1977

Jet? na chvilku z?staneme u p?eboru ?SSR, tentokrt dorostenek. Je tomu tak proto, e vtezem a p?ebornic republiky nebyl nikdo jin ne ... Elika Klmov! V konkurenci 14 hr?ek to nem?la v?bec jednoduch, ale nakonec prokzala sv kvality a obasdila smaostan prvn msto. Pokud chcete vce informac o na sp?n reprezentantce, tak zde prosm ... https://cs.wikipedia.org/wiki/Eli%C5%A1ka_Richtrov%C3%A1 .

alt
Elika v zadumn ...

Tabulka M ?SSR dorostenek 1977

O tom, e Elika za?nala bt v oblasti achu znmou osobou, se m?ete p?esv?d?it t?eba zde ... Dobr start do roku 1977 ...

Poj?me vak dle. V ?sle 2/1977 m? zaujal nadpis "V p?eboru ?SR mu? dominovalo mld". P?i pohledu do tabulky jsem se pousml a uv?domil si, jak ten ?as let ... 1. Meduna 2. Hausner ... 5. Vok? 6. Ju?ek atd. Dnes zkuen matado?i, tehdy drav mladci stoupajc achovm eb??kem vzh?ru :-)

alt

Bohuel fota z turnaje roku 1977 se mi nepoda?ilo "vyg?glit" :-))) Kdo je kdo pst z?ejm? nemusm :-)

Dnen ?lnek ukon?me zmnkou o nejvy sout?i drustev, tenkrt zvanou "Celosttn liga drustev". Ve podstatn bude v p?iloenm souboru, p?i pro?tn ?lnku m? napadlo, e globalizace tenkrt jet? do achu (a ivota v?bec) nepronikla. P?i pohledu na vyjmenovan hr?e vidm, resp. nevidm jedinho cizince.Dnes je tomu se facto skoro naopak :-)

Celosttn liga drustev 1977

Na pln zv?r jet? zmnka o ?NL, ?ili ?esk nrodn lize, kde jsem nael zmnku u i o ns, tedy tmu s tehdejm nzvem VS Tbor! Tenkrt skon?il v poklidnm st?edu tabulky ... co bychom za to dnes dali :-)))

CNL 1977

Tmto se pro dneek lou?m a v zv?re?nm ?lnku se podvme, co v roce 1977 celosttn achov ?asopis psal o Jiho?eskm achu, eventueln? tborskm ...

P?kn zbytek vkendu p?eje
Milan Borkovec


Aktualizováno Neděle, 12 Listopad 2017 14:47
 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Najděte nejlepší tah