Základní informace

Hrací místnost:

Sokolovna, klubovna 2. poschodí (vchod z Budějovické ulice).

Hrací dny:

ST 15:00 – 16:00 mládež, začátečníci

ČT 19:00 – 21:00 dospělí

Vedoucí: Ing. Zdeněk Havlůj – dospělí

e-mail: zdenek.havluj@quick.cz

Vedoucí: Alois Bartoš – děti

e-mail: abartos@volny.cz

mobil: 732 247 053

č. účtu: 12439301/0100

PřihlášeníKapky historie
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Pátek, 17 Listopad 2017 11:37
Rok 1977

dokon?en (aktualizace 18.11, info od pana Kor?aka!)

Dnes mme p?ed sebou zv?re?nou ?st historickho serilu z roku 1977. V prvnch dvou dlech jsme se podvali na achov udlosti sv?tovho vznamu, pot vznamu ?eskoslovenskho a dnes se zam??me na jiho?esk a tborsk luhy a hje. Na zv?r pak jet? n?kolik perli?ek. P?ipomenu, e n?kolik zmnek o J? achu ji padlo, nelze p?ehldnout strm r?st Eliky Klmov, o kterm u jsem psal.

Tedy jdeme na v?c:

3) Jiho?esk a tborsk ach roku 1977

Za?nme ?slem 2/1977. Zde se pe o naem kraji velmi pozitivn?, cituji:"Pozoruhodn rozmach zaznamenal mldenick ach. Vcvikov st?edisko mldee p?i TJ koda ?B pracuje ji druhm rokem, m 32 ?len? ve t?ech skupinch a po metodick strnce vede st?edisko Petr Luniaczek.

Zaujal m? jet? vsledek krajsk sout?e okresnch 4-?lennch kovskch drustev: 1. J.Hradec (Pap?ek, Hadrava, Jakl, ?astn) 7/8, ?.Bud?jovice 6/8, 3. Psek 4/8, 4. Strakonice 3/8 a 5. ... Tbor 0/8 !!! Tbor se tedy "nevycajchnoval" a zajmalo by mne, kdo e za husitsk m?sto nabral celch "nula bod?" :-))) T?eba se pam?tnci ozvou :-) ...

Dle uspo?dali bud?jovi?t k 59. vro? V?SR turnaj mldee. Zvt?zil tehdy 12let Radek Skalick (Spoje ?B). To u mi nic ne?k, op?t otzka spe na pam?tnky. V poli startujcch se vak objevuj jmna jako Muzik?, Bostl atd.

Aktivn Petr Luniaczek uvd t?i partiov kvalitn ukzky z turnaje okresnch dorosteneckch drustev: Mazanec (JH)-Lhotka (?B), Richtr (?B) - Kosmasta (Lou?ovice) a Richtr (?B) - ?astn (JH). Nemusm jist? zd?raz?ovat, kdo je Zden?k Richtr a s km pak spojil sv?j dal ivot :-)

Sout?e drustev. V ?sle 8 je uveden vsledek tehdejch KP, ?ili dnen 1. a 2. divize. Vt?zem se tehdy stal tm Jind?ichova Hradce a postoupil tak do ?NL. Druh msto mimochodem Sokol Blatn, dnes u prakticky neexistujc tm.

Zajmav koresponden?n zpas, Jin ?echy - Od?sa 21 : 31, bohuel bez sestav. Jedin info zn: " Hrlo se na 26 achovnicch dvoukolov?. Utkn bylo vedeno velmi korektn? a v pr?b?hu zpasu dolo k p?knm vm?nm dopis?, suvenr? a bylo navzno mnoho p?telstv." :-)

Byl jsem mile p?ekvapen, kdy jsem o vkendu otev?el mail a v n?m zprva od pana Arnota Kor?aka ohledn? ve zmn?nho zpasu + jet? jedno dopl?ujc info z dalho p?teslkho zpasu, p?idvm tedy tento mail kurzvou ...

Ven p?teli,

jako pam?tnka mne zaujalo Vae retro ze sedmdestch let, ve kterm postrdte sestavu z koresponden?nho zpasu Oblast Od?sa-Jin ?echy. Utkn za?alo 7.11.1972 a m?lo skon?it 9.5.1975 (symbolick data tehdej doby).

Sestava byla nsledujc: 1. Vt Paroulek, 2.Vlastimil
Mertl, 3.Josef Barbora, 4.Bohumr Kopeck, 5.Karel Pt, 6.Karel Hork, 7.Vclav Beran, 8.Vclav Knigsmark, 9.Miloslav Hrubant, 10.Frantiek Vykoukal, 11.Jind?ich Pospil, 12. Arnot Kor?ak, 13.Jaroslav avel, 14.Valter Kou?il, 15.Frantiek Hron, 16.Bohuslav Luk, 17.Alois Penc, 18.Vlad.Vysko?il, 19.Stanislav Koukal, 20.Fr.Szabo, 21.Fr.Van?k, 22.Fr.peta, 23.Vt Kmn, 24.Eduard Nejdl, 25.Stanislav Vcha a 26.tefan Pokorn.

V t?chto letech se hrl jet? zpas na deseti achovnicch Jiho?esk kraj-Vojvodstv Vratislav.

Sestava: 1. Ing. Zapletal, 2.Luniaczek,
3.Pt, 4.He?mnek, 5. Pospil, 6.Kor?ak, 7.Zabloudil, 8. Dr.Petr?, 9.Hrubant, 10. Fr.Bezecn.

Srde?n? zdrav
a hezk dny p?eje
Arnot Kor?ak


V ?sle 11 pak mme vsledky KP kraje jednotlivc?. KP mu?: Vtez (kdo jin, e?) Dr. Doleal 10/11, KP en: Vl?kov 5/5, Dorost: imek 6,5/9, na ?tvrtm mst? pak Zden?k Havl?j 5/9!, ci: Pap?ek 10,5/11 ...

4) Perli?ky

A na zv?r n?kolik pozoruhodnch poznmek, n?kter zna?n? poplatn sv dob?:

Prohlen Vboru achovho svazu V ?STV: "?s. ach. svaz protestuje co nejost?eji proti nedemokratickm a diskrimina?nm rozhodnutm kongresu FIDE v Haif?,zejmna proti op?tovnmu p?ijet achov organizace rasistick JAR za ?lena FIDE." :-)

Prakticky v kadm ?sle byl sloupe?ek s nzvem "Personlie" a v n?m ?ada zajmavost.

Tak nap?. "Bent Larsen (42), kandidt MS ukzal z da?ovch d?vod? zda sv rodn Kodani a ije nyn na hausbtu na Kanrskch ostrovech. Po vt?zstv v Bielu (izt) se ct ve velk form? a jako vdy p?ed zahjenm turnaje kandidt? ozna?il za p?tho mistra sv?ta sm sebe."

"Tony Miles (21), prvn a zatm jedin britsk velmistr, podlehl ve h?e v japonskou dmu p?ebornkovi zem? Fumio Fohitovi 1:2. ?estnou porku vysv?tlil neznalost teorie, protoe vechny p?ru?ky tto hry jsou psny jen v japontin?."

Predrag Ostoji? (41), jugoslvsk velmistr si na poslednm Rilton Cupu ve Stockholmu nevedl nejlpe a zskal cenu ve vi 10 dolar?. K rozdlen cen se nedostavil s tm, e "orel dropty nesbr". :-)))

Richard Paulsen, saze? a naden achista z Hyatsville (Maryland), navtvil v rmci sv dovolen i nai redakci. Na vzvu sehrn koresponden?nch parti otit?nou v ?s. achu ?. 6/1975 obdrel na 50 odpov?d. Za?al se u?it ?esky a slovensky, nyn se osobn? seznmil s mnoha svmi soupe?i astal se velkm p?telem na vlasti.

Jurij Averbach (55), mezinrodn velmistr a p?edseda sov?tsk achov federace, strvil svou leton dovolenou v Praze. achovou aktivitu omezil na simultnku v Kutn Ho?e (+28 =3 -1), zato v praskch muzech piln? p?stoval svho kon?ka, kterm je historie achu.

Take p?tel, to je ve a pokud jsem u n?kterch z Vs podntil touhu vydat se ob?as do achov historie, pak seril splnil sv?j ?el :-)

M?jte se fajn
Milan Borkovec
Aktualizováno Sobota, 18 Listopad 2017 08:27
 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Najděte nejlepší tah