Základní informace

Hrací místnost:

Sokolovna, klubovna 2. poschodí (vchod z Budějovické ulice).

Hrací dny:

ST 15:00 – 16:00 mládež, začátečníci

ČT 19:00 – 21:00 dospělí

Vedoucí: Ing. Zdeněk Havlůj – dospělí

e-mail: zdenek.havluj@quick.cz

Vedoucí: Alois Bartoš – děti

e-mail: abartos@volny.cz

mobil: 732 247 053

č. účtu: 12439301/0100

PřihlášeníNapsal uživatel Milan Borkovec   
Neděle, 03 Prosinec 2017 19:46
Gambit Jihlava - Sokol Tbor 4 1/2 - 3 1/2

aneb "Houstone, mme problm"

Situace naeho ?ka nebyla po t?ech kolech zvid?nhodn, take jsem jeli do Jihlavy s jedinm clem ... "urvat" t?i body, kter by ns dostaly "mezi lid". Gambit Jihlava m mlad nad?jn tm, kter prost? hraje, ?ili dn bezduch remzy, nbr bojovn partie do poseldnch nboj?. Tak jsem to dnes o?ekval a tak se i stalo. Jedin remza a sedm rezultativnch vsledk?.

Let? go!Gambit JihlavaSokol Tbor
Seidl t?pn (H,Z) 2171F 0 - 1 2212F Borkovec Milan (Z)
Umanec Filip (H,Z) 2247F 1 - 0 2242F Zeman Maty (Z)
Hrabal Michal (Z) 2087F 1 - 0 2149F Popelka Old?ich (H,Z)
koda Martin (Z) 2126F 1 - 0 2079F R?i?ka Ale (Z)
Seidl Antonn (Z) 2078F 0 - 1 2114F Pt?nk Pavel (H,Z)
Jurek Miroslav (Z) 2075F 0 - 1 2095F Mszros Lud?k
Mouryc Tom (Z) 2035F - 2043F Hrub Milan
Buk?ek Lubomr 2087F 1 - 0 2028F Brom Ji? (H)
4 : 3

Vsledek vidte sami. Dnes to bylo o hrubch chybch a t?ch jsme bohuel nasekali vc, ne je zdrvo. P?itom po cca p?lhodin? hry (kdy jsem sp?n? obeel hrac sl) nic nenasv?d?ovalo tragickm konc?m. Jene ... n?kdy kolem poledne vzdvaj dva hr?i sou?asn?! (a to doslova ... snad v p?ti vte?inch :-))

alt

Hrli jsme v tulnm baru "Caf Gustav Mahler", opravdu p?jemn prost?ed ...

Ale R?i?ka a Jirka Brom evidentn? nem?li sv?j den. Ale p?ehldl v podtsta? matovou hrozbu, resp. nemonost jejho rozumnho kryt a Jirka ob?toval materil v domn?n, e bude sm dvat mat, jene soupe? se msto bran dalho materilu vrtil zp?t dmou a bylo "vymalovno" ... Prohrvme 0-2 a situace je okamit? kritick!

alt

Zatm to jde ...

Nad?ji "k?ee" postupn? Lud?k Meszros a kapitn, ?ili Milan Borkovec. Lud?k hrl blmi "svoji" variantu v krlovsk indick obran?, soupe? se sice vborn? brnil, ale ztrcel mo?e ?asu. Lud?k byl sice o p?ce krat, za to m?l mohutnou dvojici st?elc?. Analza uke, jestli se ?ern mohl ubrnit, kadopdn? bl nakonec ?ernho krle zmatil ... 1- 2. J jsem se brnil holandskou obranou, bl stl ze zahjen "o fous" lpe. Pak jsem zvolil dvouse?n pokra?ovn, o kterm jsem nebyl p?esv?d?en, zda to pozice vydr. Vydrela -:) a partie se pomalinku za?ala ot?et.

alt

1.deska ... t?pn Seidl na tahu,j lelkuji a fotm :-)

Mezitm bohuel "zkolabovala" nae t?et deska. Olda Popelka ve velmi ostr pozici (nevm jak to vlastn? stlo, uvidm teprve ze zpisu) jednotahov? nastavil dmu ... To je zl, prohrvme 1 - 3.

Op?t malinkou nad?jji vyk?esal Pavel Pt?nk. Tuto partii jsem registroval asi ze vech nejmn?. Prost? "zni?ehonic" vyhrl :-))) a stahujemen tak na 2 - 3. (vrtm se k partim ve videokoment?i, snad to b?hem tdne stihnu).

J zskvm po "mal taktice" p?ce ve v?ovce a vyhranou pozici, snad to dnes dopadne. Mezitm vak bojuje o ivot Maty Zeman. Zahjen myslm "Londn" !?, cca vyrovnan hra (aspo? se mi z rychlku zd). Pot se vak Maty musel n?kde poplst (patrn? pr bran figury na c4, kdy soupe? zskal krytho volnho p?ce!?). No a v partii Mouryc - Hrub nem Milan problmy, jene na vhru to nen. Pozice je z?ejm? rovn, Milan vak mus bedliv? st?eit, aby neaktivoval zatm "neh?c" dvojici st?elc? blho.

Zv?r je bohuel nevyhnuteln. Maty dva spojen voln p?ce soupe?e na uzd? neudrel, partie Mouryc - Hrub kon? remzou ... prohrvme 2 1/2 - 4 1/2.

Hodn? malou nplast je pak moje vhra ?ernmi, pouze upravuji na kone?nch 3 1/2 - 4 1/2.

Nen sice vem dn?m konec, jen jsme si upevnili 12.msto v tabulce. Rozdl oproti minulm zpas?m bude v tom, e "budeme u muset" :-))) A to se nikdy nehraje lehce.

Vzh?ru ke sv?tlm zt?k?m a p?kn adventn tden p?eje
Milan Borkovec
Aktualizováno Neděle, 03 Prosinec 2017 20:01
 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Najděte nejlepší tah