Základní informace

Hrací místnost:

Sokolovna, klubovna 2. poschodí (vchod z Budějovické ulice).

Hrací dny:

ST 15:00 – 16:00 mládež, začátečníci

ČT 19:00 – 21:00 dospělí

Vedoucí: Ing. Zdeněk Havlůj – dospělí

e-mail: zdenek.havluj@quick.cz

Vedoucí: Alois Bartoš – děti

e-mail: abartos@volny.cz

mobil: 732 247 053

č. účtu: 12439301/0100

PřihlášeníLetní open v Táboře
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Středa, 11 Duben 2018 15:42
Velká cena Tábora 2018

Propozice CZE + ENG + startovní listina nově!

(Aktualizace 15.června)


Vážení přátelé, propozice našeho tradičního letního openu jsou na světě, takže níže je přikládám.

Počet hráčů se zvýšil na 42 ...

Aktualizováno Pátek, 15 Červen 2018 09:38
 
GRAND PRIX TABOR 2017
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Neděle, 06 Srpen 2017 16:48
GP Tbor - zv?re?n zprva

V Tbo?e vt?z GM Igor Naumkin vkonem 7 1/2 / 9 !!!

Dnes dopoledne prob?hlo v hotelu Palct zv?re?n kolo mezinrodnho achovho turnaje. Motivace hr?? v tomto kole je r?zn. N?kte? u maj mylenky "sbalen v kufrech", take rychl remza je pak "lkem" :-). Jin bojuj o "prize money", dal pak o ?est a slvu, n?kte? tak o elo apod. Rozhodn? jde o pln? posledn anci pro vechny jet? n?co "urvat".

V dnenm ?lnku se tedy podvme na vsledky tohoto kola a celkov po?ad v turnaji, po?ad v p?eboru Jiho?eskho Regionu, po?ad doprovodnch turnaj? atd. Poj?me na to.

Aktualizováno Pondělí, 07 Srpen 2017 09:08
 
GRAND PRIX TABOR 2017
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Sobota, 05 Srpen 2017 06:38
Po sedmm kole v ?ele hlavn favorit!

V Tbo?e mme za sebou 7 kol. st?edn parti kola byl souboj IM Volodin - GM Naumkin. V p?kn partii a v jet? hez?m zav?ru potvrdil GM Igor Naumkin sv?j "jin" level chpn achu. Zvt?zil a je u v samostatnm veden se ziskem 6/7 (de facto 6/6). GM Naumkin je klasick odchovane sov?tsk achov koly (https://ratings.fide.com/card.phtml?event=4101715) a na jeho partich je to vid?t. Nem a myslm, e ani nepot?ebuje notebook, knihy, p?edpokldm, e se ani na partie nep?ipravuje. ?erp se sv bohat zkuenosti a svch znalost a hlavn? vyuv daleko hlub chpn achu, ne my oby?ejn smrtelnci :-)

Aktualizováno Sobota, 05 Srpen 2017 06:40
 
GRAND PRIX TABOR 2017
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Pátek, 04 Srpen 2017 07:12
GP Tbor = 2/3

Nzev dnenho ?lnku je jednoduch, jsme prv? ve dvou t?etinch turnaje a jak vtipn? (ale v podstat? sprvn?) poznamenal Olda Popelka, turnaj prv? za?n :-) Ano, posledn t?i kola jsou v openech rozhodujc, co ?lov?k doposud stihl pokazit, m anci jet? napravit. Naopak kad chyba p?ichz velmi draho. Ale zanechme budoucnosti, poj?me se podvat do minulosti.

V?era prob?hlo 6.kolo a s pot?enm konstatuji, e bylo velmi, veeelmi bojovn! Pouh t?i remzy na prvnch dvaceti stolech! Zajmava je t "distribuce" vher, 8 vher blmi, 9 vher ?ernmi.

 
GRAND PRIX TABOR 2017
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Čtvrtek, 03 Srpen 2017 06:24
GP Tbor za polovinou!

V Tbo?e jsme se "p?ehoupli" do druh poloviny turnaje, v?era bylo na po?adu dne p?elomov 5.kolo.Jak jsem avzoval v p?edchozm ?lnku, za?n se pomalinku lmat chlb. V?erej kolo svedlo proti sob? na prvnch dvou achovnicch mezinrodn mistry. Zatmco na druh desce byli soupe?i spokojeni s velmistrovskou remzou, na prvn se bojovalo a do pozdnch ve?ernch hodin. sp?n?j byl mezinrodn mistr Nilssen (Faersk Ostrovy), kter tak sesadil momentlnho ldra IM Marina Kantorka (SVK).

Aktualizováno Čtvrtek, 03 Srpen 2017 06:31
 
GRAND PRIX TABOR 2017
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Středa, 02 Srpen 2017 06:05
GP Tbor - 4.kolo

Turnaj se pomalu bl k polovin?, v pond?l se odehrlo v hotelu Palct u 4.kolo. Poamalu ale jist? se sly soupe?? za?naj vyrovnvat, stle ?ast?ji budou na sebe naret favorit a tm se za?ne "lmat chlb". O v?t vyrovnanosti hovo? statistika. Na 8 achovnicch z prvnch dvaceti byla nakonec podepsna remza.

 
GRAND PRIX TABOR 2017
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Úterý, 01 Srpen 2017 07:04
GP Tbor m za sebou prvn t?etinu!

Tradi?n letn Open v Tbo?e se rozjd vdy velmi rychle, nebo? hr?i mus ve dvou dnech stihnout sehrt t?i kola. Pot ji turnaj nab?hne do obvyklho "mdu", co den to jedna partie. Poj?me si ve stru?nosti shrnout, co se zatm udlo.

 
GRAND PRIX TABOR 2017
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Pondělí, 31 Červenec 2017 13:58
Grand Prix Tbor - partie v pgn + vsledky, los

(aktualizace ?tvrtek 18.srpna, 10:30)

Soubor parti byl aktualizovn, momentln? v n?m najdetecel turnaj !!!

Partie GP Tabor

http://www.chess-results.com/tnr292178.aspx?lan=5&art=0&wi=821


Hezk den
Milan Borkovec
Aktualizováno Sobota, 19 Srpen 2017 17:33
 
GRAND PRIX TABOR 2017
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Pondělí, 31 Červenec 2017 05:40

GP Tbor 2017 zahjen!

V?era byl zahjen v hotelu Palct ji 13.ro?nk mezinrodnho achovho turnaje Grand Prix Tbor. Na startu se selo 93 hr??, nasazenou jedni?kou je znm rusk velmistr Igor Naumkin, kter vak doraz a dnes na druh kolo vzhledem k jeho ?asti v openu ve pan?lsku. ?astnk sv?tovho pohru, avzovan IM Cawdery (JAR) sice do Tbora p?ijel, ale pouze jako coach 15 letho Van Zyl Rudda (JAR). Vzhledem k jeho ???e 45 parti "v kuse" se ctil unaven a z turnaje se omluvil.

Dle v turnaji startuj ?ty?i IM a jeden FM.

Aktualizováno Pondělí, 31 Červenec 2017 13:45
 
Napsal uživatel Zden?k Havl?j, Milan Borkovec, AR   
Pondělí, 10 Duben 2017 09:14
VELK CENA TBORA se bl!

V Tbo?e se p?edstav IM Daniel Cawdery, ?astnk Sv?tovho pohru!

aktualizovno 27. ?ervence 2017

Ji tuto ned?li se v Tborskm hotelu Palct ozve pomysln gong, kter zahj prvn kolo tradi?nho mezinrodnho achovho turnaje nazbvanho Velk cena Tbora. Momentln? je p?ihleno 93 ?astnk?, mezi nimi jeden velmistr, Igor Naumkin (RUS).

Zajmavost bude jist? u?ast hr?e z Jihoafrick republiky IM Daniela Cawderyho, kter momentln? "vl?" v A turnaji v Pardubicch. Krom? toho si tento hrc vybojoval prvo ?asti ve Sv?tovm pohru! Viz tento ?lnek ... http://en.chessbase.com/post/magnus-carlsen-plays-in-the-world-cup-2017.

V seznamu ?astnk? m ?slo 118 (africk zna).

Raritou v Tbo?e bude jist? i ?ast IM Johna Nilssena z Faerskch ostrov? !!!

Krom? toho do Tbora zavtaj tradi?n ?astnci IM Olaf Heinzel (GER, vt?z ro?nku 2008), ?i Daniel Barrish (JAR).


Op?t se tedy mme na co t?it! Toto je polsedn aktualizace p?ed turnajem, dal aktualitzace budou ne na odkazu na chess results.

http://www.chess-results.com/tnr292178.aspx?lan=5


Aktualizováno Čtvrtek, 27 Červenec 2017 11:19
 
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Pondělí, 12 Září 2016 13:38
Zahrajte si achy s velmistrem ... Lali?em

Bonus

estidln seril o GM Lali?ovi je u konce, p?vodn? jsem m?l v myslu ve zakon?it krtkm shrnutm. O tom jsem byl p?esv?d?en a do chvle, kdy jsem si promluvil se Zde?kem Vybralem. Krom? jinho jsme chvli diskutovali o serilu a Zden?k ?ekl: " Lali?ova taktika v Tbo?e byla p?izp?sobena "sle" turnaje. To v Pardubicch musel hrt jinak! Tam se ho nikdo neboj a i hr?i kolem 2200 u n?co um, take si bezbarv remzy nem?e dovolit, resp. mu je nikdo nevezme". To mn? p?im?lo k dalmu zamylen. Tborskou taktiku asi Lali? v Pardubicch t?ko pouil, nebo jak to vlastn? bylo? Take p?edtm, ne vyvodme zv?ry z 9 tborskch parti, poj?me ud?lat jist srovnn ...

Aktualizováno Sobota, 17 Září 2016 08:14
 
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Úterý, 06 Září 2016 10:42
Zahrajte si achy s velmistrem ... Lali?em

Dl ?.6


Rozhodujc partii GM Lali? - IM Ju?ek jsme "opustili" v pozici diagramu ...

alt

15. Je1!

Aktualizováno Neděle, 11 Září 2016 12:44
 
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Úterý, 06 Září 2016 08:53
Zahrajte si achy s velmistrem ... Lali?em

Dl ?.5

A mme tu zv?r naeho serilu o vt?zi letonho GP Tbor. P?ed sedmm kolem byla situace na ?ele velmi nep?ehledn. ?ty?i hr?i m?li p?t bod?, GM Lali? byl zatm dle pomocnho hodnocen na t?etm mst?. V kole sedmm m?l bl figury proti zkuenmu IM Ju?kovi, kter byl momentln? druh. Tentokrt jsem o?ekval, e GM Lali? bude hrt tvrd? na vhru a bude chtt svoji pozic na ?ele vyjasnit. To se mu nakonec poda?ilo. Poj?me si tedy rozebrat jeho posledn (v po?ad ptou) vhru.

Aktualizováno Úterý, 06 Září 2016 13:06
 
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Neděle, 04 Září 2016 12:06
Zahrajte si achy s velmistrem ...Lali?em

Dl ?.4


P?echzme nyn k "o n?co" t?m vahm. V kole estm se GM Lali?ovi postavil siln jihlavsk KM Luk Karsek. P?estoe bychom o?ekvali mnohem napjat?j boj, pozice velmistra byla op?t kolem 20.tahu prakticky vyhran. Podvejme se tedy, jak souboj probhal.

Aktualizováno Pondělí, 05 Září 2016 13:18
 
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Sobota, 03 Září 2016 20:20
Zahrajte si achy s velmistrem .. Lali?em

Dl ?.3

Dal dl "serilu" o velmistru Lali?ovi budeme v?novat jeho vh?e ze 4.kola. Jak uvidte, GM Lali? si stle dr sv?j styl ... toti vt?z cca do 20.tahu :-)

Aktualizováno Sobota, 03 Září 2016 20:26
 
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Pondělí, 29 Srpen 2016 17:43
Zahrajte si achy s velmistrem ... Lali?em

Dl ?.2

P?ejd?me nyn k rezultativnm vsledk?m. Vher nast?dal GM Lali? celkem p?t.

Aktualizováno Pondělí, 29 Srpen 2016 18:11
 
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Pondělí, 29 Srpen 2016 16:58
Zahrajte si achy s velmistrem ... Lali?em

Dl ?.1

Dnen ?lnek bych v?noval letonmu vt?zi GP Tbor - GM Bogdanu Lali?ovi (Chorvatsko, elo 2434). D?vod? bychom m?li najt n?kolik. Od silnch hr?? se m ?lov?k co p?iu?it. GM Lali? silnm hr?em bezesporu je. V Tbo?e se nikomu nepoda?ilo zvt?zit dvakrt, on to dokzal. Stal se samostatnm vt?zem turnaje. Hrv v Tbo?e pravideln? a snad vdy stoj "na bedn?". Je to achov profesionl. Atd., atd. ?kal jsem si, e se ur?it? podvm na jeho leton vkony u ns v Tbo?e a pokusm se vysledovat, ?m tedy p?evyuje ostatn stratovn pole ns amatr?, poloprofesionl? ?i mon i n?kterch profesionl?. K dospozici je letos slun materil - 9 parti.

Aktualizováno Pondělí, 29 Srpen 2016 17:20
 
GP partie
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Úterý, 16 Srpen 2016 16:51
GRAND PRIX TBOR - partie

Pro vechny zjemce parti z letonho openu mme dobrou zprvu! Partie jsou p?epsny! M?ete si je sthnout v nsledujcm souboru.

Partie

M?jte se fajn
Milan Borkovec
Aktualizováno Úterý, 16 Srpen 2016 17:29
 
GRAND PRIX/ 8-9
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Neděle, 07 Srpen 2016 18:50
V Tbo?e vt?z GM Bogdan Lali? 7/9 !!!

GRAND PRIX - TBOR 8.-9. kolo

12.ro?nk mezinrodnho achovho turnaje je minulost. O vkendu prob?hla zv?re?n dv? kola a tak m?eme bilancovat. Jet? ne 12.ro?nk uzav?eme, zastavme se u poslednch dvou kol.

8.kolo

Toto kolo zsadn? kartmi nezamchalo, protoe z prvnch p?ti parti skon?ily ?ty?i remzou! Pouze domc Milan Borkovec zvt?zil a dothl se tak op?t mezi vedouc hr?e. Vynikajc turnaj hraje tak druh domc hr?, Zden?k Havl?j. V?era se mu poda?ilo zvt?zit ?enmi figurami se zkuenm FM Jaroslavem Krouelem (TJ Praha Pankrc) a je se 6/8 t ve h?e o ?elo!

Zajmavost kola bylo jist? 5 ?ernch vher z prvnch patncti achovnic! To tak nebv pln? zvykem.
P?ed poslednm kolem je tak v samostatnm veden GM Bogdan Lali?, za nm pak skupina 6 hr?? se ziskem 6/8 ...

P?ebor J? kraje

Letos, ostatn? jako kadoro?n?, se v rmci turnaje vyhlauj vt?zov p?eboru Jiho?eskho kraje. Hraje se o titul p?ebornka a o p?t finan?nch cen. Je to trochu specifick "turnaj", myslm, e v?tina hr?? toto po?ad b?hem turnaje nesleduje a za?ne se zajmat o vsledky zhruba kolo p?ed koncem, kdy jsou u jasn kandidti na jednotliv medaile a ceny. Po?ad kolo p?ed koncem bylo tedy nsledujc:

1. Vybral (QCC ?B)
2. Borkovec (Sokol Tbor)
3. Havl?j (Sokol Tbor) vichni 6
4. Zapletal (Sokol Tbor)
5. FM Lacina (Tj ?Z Strakonice) oba 5 1/2

Boj o p?ebornick tuitul tak z?stv pln? otev?en! V p?mm souboji se utkaj FM Lacina - Havl?j, zatmco Vybral, Borkovec a Zapletal maj p?et?k soupe?e v po?ad GM Lali?, IM Doleal a IM Ju?ek! anci na titul tak m cel p?tice!

9.kolo

Posledn ance k nprav?! A bylo se na co dvat! Bojovalo se soub?n? o Jiho?esk titul a samoz?ejm? a palmu vt?zstv v celm truanji + 10 finan?nch cen.

Jedinou velmistrovskou remis "v prvn ?ad?" jsme vid?li na stole ?.1, kde GM Bogdan Lali? vsadil na jistotu a nabdl Zde?kovi Vybralovi smr. Ten nebyl proti, take pot u mohli oba borci sledovat ostatn a kalkulovat ... Druh deska IM Doleal - Borkovec skon?ila tak nakonec remzou, ale a po h?e a 32 odehranch tazch. T?et deska IM Heinzl - FM Barrish byla jet? bojovn?j, kad cht?l urvat vt?zstv pro sebe, nakonec se to nepoda?ilo ani jednomu hr?i ... tedy t?et remis.

Spanil jzda Zde?ka Havl?je skon?ila a v poslednm kole. FM Lacina byl nad jeho sly, kadopdn? turnaj byl pro Zde?ka jist? velmi sp?n. Vborn? t turnaj zakon?il domc Jindra Zapletal. Poda?ilo se mu udolat IM Ju?ka a posunul se tak mezi ocen?n, jak v J? p?eboru, tak v samotnm openu. Do cen se tak vklnil (cel turnaj velmi dob?e hrajc) Den Boer Lennard (NED).

A jak to tedy ve nakonec dopadlo?

Aktualizováno Neděle, 07 Srpen 2016 19:04
 
GRAND PRIX/7
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Sobota, 06 Srpen 2016 08:04
GRAND PRIX - 7.kolo

Pomalu ale jist? jdeme do finle.V?erej kolo bylo boovn dle p?edpoklad?, sand jen partie Karsek - Borkovec jemn? "vybo?ila" z bojovnosti. Ovem zvolen systm ob?ma hr?i nic jinho nesliboval. V ostatnch partich se bojovalo do vy?erpn :-).

GM Lali? potvrdil svoji t?du. IM Ju?ek dle svch slov "neznal co m?l znt" a chorvatsk velmistr toho nekompromisn? vyuil. IM Heinzel p?etla?il Bruno Steinera a zachoval si tak stle ance na double. Zajmav ?e nastala v partii Zapletal - Vybral. Krlovsk indick, Zden?k zhy v zahjen ob?toval p?ce za nebezpe?nou iniciativu, Jind?ich tentokrte pochybil v propo?tu a na sv?t? byla miniaturka.

Honza ilav bohuel "zkolaboval" v partii s Lacinou. jednodue nechal stt konka a p?iel o n?j. I takov v?ci se stvaj, bl p?iel lacino k bodu.

Vborn? si zatm vede hlavn organiztor Zden?k Havl?j. V?era p?kn? p?ehrl silnho Jana Tesa?e a je na skv?l 12.mst?!

Stav po 7.kole:

1. GM Lali? (CRO) 6
2.-5. IM Doleal (TJ Pankrc), Vybral (QCC ?B), FM Barrish (RSA), IM Heinzel (GER) vichni 5 1/2

Vsledky a nasazen: http://www.chess-results.com/tnr231125.aspx?lan=5&art=0&turdet=YES&flag=30&wi=984

Dnes v sobotu hrajeme ji 8.kolo, tradi?n? v 15:30

P?kn den
MIlan Borkovec
 
GRAND PRIX/6
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Pátek, 05 Srpen 2016 08:21
GRAND PRIX TBOR - 6.kolo

A jsme ve 2/3 turnaje! V?erej 6.kolo bylo ve znamen sm?livosti. T?i partie kon?ily "velmistrovskou" remis, prvn, ?tvrt a est achovnice osi?ela po pr minutch. Na dalch se bojovalo, p?esto sedm achovnic z prvnch deseti skon?ilo d?lbou bodu. Je vid?t, e dvojice u jsou pom?rn? vyrovnan, bojuje se o kad centimetr ...

Nezavhal hlavn favorit GM Lali?, s Lukem Karskem bezpe?n? zvt?zil. Bruno Steiner (AUT) hrl t?kou partii s Robertem Petrkem, zdlo se, e ?ern dr vrch, bl vak trp?liv? svoji pozici vylepoval a ji dothl do vhry. Klasicky divok ?e byla k vid?n u Jindry Zapletala. V jednu chvli jsem zaregistroval v? a konka mn? u naeho hr?e. Dle slov Jind?icha to trochu "p?epskl", nakonec vak posledn chyboval soupe? a tak mohl Jindra "zasadit" mat.

Z domcch zabojovali Honza ilav a Zden?k Havl?j a dothli se tak do irho pelotonu. Myslm tm hr?e majc 4 - 5 bod?. T?ch je momentln? 23.

Dnes ns ?ek 7.kolo a dovolm si tipovat, e na"prostoje" nebude ?as. Kolo bude bojovn, nep?edpokldm jedinou "GM remis" :-). Uvidme.

Pikantnm soubojem jist? bude "derby" Jind?ich Zapletal - Zden?k Vybral. Zv?davi jsme jist? i na to, jak si povede mlad Honza ilav proti zkuenmu FM Adolfu Lacinovi.
Suma sumrum, je se na co t?it, pokud se chcete podvat p?mo, tak mte monost od 15:30 v Hotelu Palct.

Turnaj v bowlingu 4.srpna - Restaurace Sv?ka.

V?era se konal posledn z doprovodnch turnaj?, jednalo se o bowling. Z?astnilo se 6 borc?, mezi nimi i hlavn organiztor Zden?k Havl?j. P?estoe zvolil taktiku razantnch hod? (rychlosti koul a 27 km/h!), na "bednu" to nesta?ilo :-).

Vtezem se tak stal "poloprofesionl" Vlasta lajs (TJ Spartak Sob?slav) ctyhodnm vkonem 311 bod?. St?bro sebral Stanislav Palla (TJ Lankroun) vkonem 241 bod? a na bronzovm stupnku stanul domc hr? Pavel Prochzka (Sokol Tbor) vkonem 225 bod?.

M?jte hezk den
MIlan Borkovec
Aktualizováno Pátek, 05 Srpen 2016 09:10
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 Další > Konec >>

Strana 1 z 5

Najděte nejlepší tah