Základní informace

Hrací místnost:

Sokolovna, klubovna 2. poschodí (vchod z Budějovické ulice).

Hrací dny:

ST 15:00 – 16:00 mládež, začátečníci

ČT 19:00 – 21:00 dospělí

Vedoucí: Ing. Zdeněk Havlůj – dospělí

e-mail: zdenek.havluj@quick.cz

Vedoucí: Alois Bartoš – děti

e-mail: abartos@volny.cz

mobil: 732 247 053

č. účtu: 12439301/0100

PřihlášeníTáborská věž 2017
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Středa, 27 Prosinec 2017 22:23
Táborská Věž 2017 - 60.ročník

Vítezem Zdeněk Vybíral 7/7!

Dnes, 27.prosince 2017 proběhl v Jihočeské Univerzitě v Táboře tradiční vánoční turnaj v rapid šachu. Jako vždy se bojovalo ve třech kategoriích. Hlavní turnaj dospělých (v rámci tohoto turnaje byla vyhlášena i kategorie dorostu), a dva turnaje mládeže. Letošní turnaj byl podpořen finančně Jihočeskou Univerzitou v Táboře a Městem Tábor. Pojďme se podívat na výsledky.

Aktualizováno Čtvrtek, 28 Prosinec 2017 08:05
 
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Pondělí, 20 Listopad 2017 19:20
achov oddl Sokol Tbor Vs srde?n? zve na jubilejn 60.ro?nk turnaje

TBORSK V? 2017

hran jako memoril JUDr. Vclava Rajlicha

Turnaj prob?hne ve st?edu 27. prosince 2017 v prostorch bval J? univerzity v Tbo?e ( vedle hotelu Palct)

Aktualizováno Pondělí, 20 Listopad 2017 19:21
 
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Středa, 04 Leden 2017 18:26
Tborsk v? o?ima Zde?ka Vybrala

Vnoce jsou pro mne vdy ve znamen dvou kl?ovch zitk? t?drho ve?era a 27. prosince. achist jist? nepot?ebuj vysv?tlovat vznam druhho data. P?padn vno?n przdniny chpu sp jako bonus kob?ma udlostem. Podotkm, e vrodin? jsem stmto vnmnm Vnoc osamocen. Letos tedy op?t po vno?nch svte?nch dnech vyrm na Univerzitu. Kv?li nemocem vrodin? nlada ani soust?ed?n nen ideln. Nejmlad synek stnal celou noc vhore?kch, manelku taky skolila ch?ipka, take se nedostavil ani kvalitn odpo?inek ani poslen spnkem. Nu co, i za t?chto nep?znivch okolnost stoj za to nabrat n?jak dal achov zkuenosti. Tm sp, e hned po Vnocch ?ek d?leit ligov zpas sfavority zJi?na.

Aktualizováno Čtvrtek, 05 Leden 2017 14:31
 
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Pátek, 30 Prosinec 2016 08:22
Tborsk v? 2016 - hodnocen Aloise Bartoe


59.ro?nk turnaje Tborsk v? ... , prv co se mi vybavilo je, e za rok bude jubilejn edest pokra?ovn.To je d?vod k zamylen.

Aktualizováno Pátek, 30 Prosinec 2016 08:22
 
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Středa, 28 Prosinec 2016 14:23
Tborsk V? - Memoril JUDr. Vclava Rajlicha

(dopln?ny odkazy na vsledky)

27. prosince 2016 prob?hl v Jiho?esk univerzit? v Tbo?e ji 59. ro?nk tradi?nho achovho turnaje. Letos probhaly boje ve t?ech turnajch. Dv? kategorie pat?ily mldenickmu achu a jedna kategorie dosp?lm. Mldenick kategorie ?dil zkuen Jaroslav Odehnal a dosp?l si vzal na starost v roli rozhod?ho Martin Hejda z ?eskch Bud?jovic. Nad celm turnajem pak bd?l Alois Barto. Projdeme si tedy jednotliv kategorie.

Aktualizováno Pondělí, 30 Leden 2017 12:26
 
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Úterý, 20 Prosinec 2016 21:34
Tborsk V? 2017

D?leit informace pro hr?e i ?leny oddlu

Tradi?n vno?n turnaj dosp?lch i mldee - Tborsk v? - se nezadriteln? bl, mme proto n?kolik d?leitch informac. V prvn ?ad? propozice. Ty jsou vyv?eny na naem webu u del dobu v jinm ?lnku, zde je tedy p?ipomnat nemusme.

D?leit info k parkovn. Letos se nepoda?ilo domluvit stn aut p?mo p?ed Jiho?eskou Univerzitou (je vedn den), take nejlevn?j a nejjist?j forma parkovn je v Parkovacm dom? na jordnsk hrzi - cena je 40 K?/den. Parkovac d?m se nachz cca 300m od hracho slu.

Nyn informace pro ?leny oddlu. Sraz ?len? pro p?pravu hracho slu je 26.12 v 18:00 p?ed Sokolovnou. Po naloen materilu se p?esuneme do J? Univerzity a p?ipravme hrac mstnosti pro vechny kategorie. Z minulosti je znma nep?m m?ra. ?m vce dobrovolnk? p?ijde, tm mn? ?asu strvme p?pravou slu a tm vce ?asu bude na p?pravu na samotn turnaj v p?ilehlch restauracch :-)

Zatm ve
M?jte se fajn
Vbor achovho oddlu Sokola Tbor
Aktualizováno Úterý, 20 Prosinec 2016 21:35
 
Napsal uživatel Miroslav Pikhart   
Neděle, 28 Prosinec 2014 10:57

vez057. ro?nk tradi?nho turnaje

 

TBORSK V?

Memoril JUDr. Vclava Rajlicha

 

prob?hl 27. 12. 2014 v prostorch bval Jiho?esk univerzity za ?asti 88 dosp?lch a dorostenc? a 41 k?. Turnaj se mohl uskute?nit dky podpo?e m?sta Tbor a Teplrny Tbor, a.s.

Dopln?ny odkazy na fotogalerie.

Aktualizovno o zd?vodn?n chybnho losovn.

Po?et zobrazen - 2141

Aktualizováno Pondělí, 29 Prosinec 2014 23:23
 
Napsal uživatel Zden?k Havl?j   
Čtvrtek, 18 Prosinec 2014 17:05

Ven hr?i - ?astnci naeho tradi?nho turnaje, dovoluji si Vm tmto sd?lit, e se nm poda?ilo zajistit levn?j parkovn p?ed budovou Jiho?esk university.

Postup je jednoduch. Uhradte v automatu 40 K?, lstek dte za sklo.

U prezentace Vm bude vydn lstek s ozna?enm "Parkovn - achov turnaj", podpisem a nam raztkem. Tento dte rovn? pod sklo vedle parkovacho lstku. P?eji pohodov Vnoce a v??m, e se Vs sjede slun po?et.

 

Zden?k Havl?j  

Aktualizováno Čtvrtek, 18 Prosinec 2014 19:35
 
Napsal uživatel Zden?k Havl?j   
Pondělí, 15 Prosinec 2014 05:51

Prosba

Obracme se na vechny ?leny oddlu a sp?zn?n due o pomoc se stav?nm achovnic pro pot?eby turnaje Tborsk v?.

Sraz je v budov? bval Jiho?esk univerzity v sobotu 27. prosince 2014 v 7.00.

D?kujeme p?edem!

 

 
Napsal uživatel   
Úterý, 18 Listopad 2014 18:27

logo vez machov oddl Sokol Tbor Vs srde?n? zve na 57. ro?nk tradi?nho turnaje

 

TBORSK V?

Memoril JUDr. Vclava Rajlicha

 

Turnaj prob?hne 27. 12. 2014 v prostoru bval  J? univerzity budova proti hotelu Palct. 

Prezentace: 8.00 8.45, zahjen v 9.15. P?ihlky p?edem nejsou nutn.

 Po?et zobrazen - 1588

Aktualizováno Úterý, 18 Listopad 2014 18:42
 
Napsal uživatel Miroslav Pikhart   
Sobota, 28 Prosinec 2013 07:20

vybiral56. ro?nk tradi?nho turnaje TBORSK V? - Memoril JUDr. Vclava Rajlicha je minulost.

Vt?zem hlavn kategorie se stal Zden?k Vybral p?ed t?pnem Pap?kem a Bohumilem ime?kem.

Do ?lnku byl dopln?n odkaz na fotogalerii.

Aktualizováno Sobota, 28 Prosinec 2013 16:04
 
Napsal uživatel   
Pondělí, 04 Listopad 2013 21:00

achov oddl Sokol Tbor Vs srde?n? zve na 56. ro?nk tradi?nho turnaje

TBORSK V?

Memoril JUDr. Vclava Rajlicha

Turnaj prob?hne tradi?n? 27. 12. 2013 v prostorech hotelu Dvo?k  Hradebn 3037, Tbor.

Autem sm?r Bechyn? po ulici Na Parknech (vlevo je Lunice) a za parkovit?m vpravo  hotel ozna?en na p?iloen mapce hv?zdi?kou v krouku. Parkovn je zdarma.

Aktualizováno Středa, 27 Listopad 2013 09:58
 
Napsal uživatel Miroslav Pikhart   
Čtvrtek, 27 Prosinec 2012 17:54

55. ro?nk turnaje Tborsk v? minulost!

Vt?zem 55. ro?nku tradi?nho turnaje Tborsk v? - Memoril JUDr. Vclava Rajlicha se stal FM Jan ur? z K Joly Lys nad Labem p?ed FM Stanislavem Cfkou z K Mahrla Praha a Zde?kem Vybralem z QCC ?esk Bud?jovice. Turnaje se celkem z?astnilo 91 hr?ek a hr?? z r?znch kout? ?R.

Aktualizace o vsledky k? 1. - 3. ro?nk!

Dopln?ny i vsledky vech mldenickch kategori, v?etn? 4. - 5. t?dy!

Dopln?ny fotografie. Hezk fotky zaslal Pepa Petr, byly p?idny do webovho alba. D?kujeme!

Aktualizováno Sobota, 29 Prosinec 2012 18:43
 
Napsal uživatel   
Pondělí, 26 Listopad 2012 14:44

achov oddl Sokol Tbor Vs srde?n? zve na 55. ro?nk tradi?nho turnaje

TBORSK V?

Memoril JUDr. Vclava Rajlicha

Turnaj prob?hne tradi?n? 27. 12. 2012 v prostorech hotelu Dvo?k pozor zm?na!

Autem sm?r Bechyn? po ulici Na Parknech (vlevo je Lunice) a za parkovit?m vpravo  hotel ozna?en na p?iloen mapce hv?zdi?kou v krouku. Parkovn je zdarma.

Aktualizováno Středa, 28 Listopad 2012 08:22
 
Napsal uživatel   
Středa, 28 Prosinec 2011 01:42

V tomto ?lnku naleznete vsledky vech odehranch turnaj? d?t, dorostu a dosp?lch.

Aktualizováno Čtvrtek, 05 Leden 2012 18:49
 
Napsal uživatel   
Pondělí, 28 Prosinec 2009 13:50

Letos startovalo 108 ?astnk?. Vt?zn putovn pohr si odvezl do Prahy FM Milan Schula.

Aktualizováno Pátek, 06 Leden 2012 21:56
 
Napsal uživatel   
Neděle, 28 Prosinec 2008 11:10

Vt?zem 51. ro?nku Tborsk v?e se stal Tom Civn. V ?lnku naleznete vsledkov servis ze vech kategori.

Aktualizováno Pátek, 06 Leden 2012 22:27
 
Napsal uživatel   
Čtvrtek, 27 Prosinec 2007 22:45

Dne 27.12.2007 se uskute?nil ji 50. ro?nk tradi?nho vno?nho turnaje Tborsk V?. Vsledky dosp?lch i d?t najdete v ?lnku.

Aktualizováno Pátek, 06 Leden 2012 23:03
 
Napsal uživatel   
Středa, 27 Prosinec 2006 11:23

Dne 27.12.2006 se uskute?nil ji 49. ro?nk tradi?nho vno?nho turnaje Tborsk V?. Vsledky dosp?lch i d?t najdete v ?lnku.
Dopln?no: N?kolik fotek z turnaje najdete zde.

Aktualizováno Pátek, 06 Leden 2012 23:09
 
Napsal uživatel   
Úterý, 27 Prosinec 2005 11:23

Dne 27.12.2005 se uskute?nil ji 48. ro?nk tradi?nho vno?nho turnaje Tborsk V?. Vsledky dosp?lch i d?t najdete v ?lnku.

Aktualizováno Pátek, 06 Leden 2012 23:15
 


Najděte nejlepší tah